Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng

-
" class="title-header">Hệ quản lý điều hành đa nhiệm nhiều người tiêu dùng là hệ điều hành quản lý triển khai... A. Điều hành Việc phân phối tài ngulặng cho các lịch trình triển khai đồng thời B.

Bạn đang xem: Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng

*

45 điểm

Trần Tiến


Hệ điều hành đa nhiệm những người dùng là hệ quản lý điều hành triển khai...A. Điều hành bài toán phân phối hận tài nguyên ổn cho những công tác triển khai đồng thờiB. Ghi nhớ gần như thông tin của người tiêu dùng (chẳng hạn như mật khẩu, thư mục riêng biệt, các lịch trình vẫn chạy…)C. Đảm bảo làm thế nào để cho lỗi trong một công tác không làm tác động cho tới Việc triển khai các chương trình khácD. Cả 3 câu. A, B, C hồ hết đúng

Xem thêm:

*

Đáp án : DGiải mê say :Hệ điều hành và quản lý nhiều nhiệm những người tiêu dùng là hệ điều hành và quản lý mà lại không ít người thuộc đăng nhtràn lên khối hệ thống với các công tác được tiến hành cùng một lúc.

Đáp án : DGiải ham mê :Hệ điều hành nhiều nhiệm những người tiêu dùng là hệ quản lý điều hành mà nhiều người thuộc đăng nhtràn lên hệ thống với các lịch trình được tiến hành và một thời điểm.