Hãy nêu tác dụng của việc thu hoạch đúng thời vụ bảo quản và chế biến kịp thời đối với nông sản

-

Câu hỏi :

Hãy nêu tính năng của việc thu hoạch đúng thời vụ, bảo quản với sản xuất đúng lúc đối với sản phẩm nông nghiệp. Liên hệ với địa phương thơm em vẫn thực hiện cố gắng nào?


Bạn đang xem: Hãy nêu tác dụng của việc thu hoạch đúng thời vụ bảo quản và chế biến kịp thời đối với nông sản

* Hướng dẫn giải

- Thu hoạch đúng thời vụ, bảo vệ cùng chế biến kịp thời so với nông sản nhằm sút hao hụt, duy trì được unique sản phẩm, thực hiện được bền dài…

- Tại địa phương em nhiều phần là tLong lúa: Nên song song cùng với bài toán thu hoạch đúng thời hạn là việc kết phù hợp với phương thức bảo vệ kín. Thóc sau khoản thời gian pkhá khô sẽ được đóng góp bao download và bỏ vô kho.


Xem thêm:

Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm dưới đây !

Giải Công nghệ 7 Chương thơm 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường xung quanh trong tLong trọt !!


*