Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

-

* Hướng dẫn giải

- Liên Xô và Đông Âu đều sở hữu tầm thường một mục tiêu là xuất bản chủ nghĩa làng hội.

- Cùng bình thường hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin.

- Đều vày Đảng Cộng sản chỉ đạo.


Câu hỏi bên trên trực thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Giải Lịch Sử 9 Phần 1 Cmùi hương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau cuộc chiến tranh nhân loại trang bị hai !!


*