Hấp thụ hoàn toàn 3 36 lít khí co2

-

Hấp thú hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (nghỉ ngơi đktc) vào 100 ml hỗn hợp tất cả NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, có mặt m gam kết tủa. Giá trị của m là

 


So sánh nCO2 với (n_OH^ - ) => Tóm lại chất sinch ra

+) (n_CO_3^2 - = n_OH^ - - n_CO_2)

+) so sánh (n_CO_3^2 - ) cùng (n_Ba^2 + ) => số mol kết tủa


nCO2 = 0,15 mol

$n_OH^ - $= 0,1. 1 + 0,5. 0,1.2= 0,2 mol

Do $2.n_CO_2 > n_OH^ - > n_CO_2$ Có kết tủa $n_CO_3^2 - = n_OH^ - - n_CO_2$ = 0, 2 – 0,15 = 0,05 mol

Ta tất cả $n_CO_3^2 - = n_Ba^2 + $ => mBaCO3 = 0,05. 197= 9,85 gam

 


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhì muối hạt X và Y tiến hành các bội phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y khớp ứng là


Thực hiện nay những thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3 36 lít khí co2

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl cùng với điện cực trơ, gồm màng ngăn uống.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

Xem thêm:

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Các thể nghiệm mọi pha chế được NaOH là:


Một ly nước gồm đựng các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước bên trên cho đến Khi những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại vào cốc


Hấp thú trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (nghỉ ngơi đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (sinh hoạt đktc) vào 500 ml dung dịch bao gồm NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, hình thành m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X bao gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tung trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lkhông nhiều khí H2 (đktc) cùng hỗn hợp Y, trong những số đó bao gồm trăng tròn,52 gam Ba(OH)2. Hấp thú hoàn toàn 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thú trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M với KOH x mol/lkhông nhiều, sau thời điểm những bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y. Cho toàn cục Y công dụng cùng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X cất tất cả hổn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ thư thả từng giọt cho tới không còn 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, xuất hiện V lít khí (làm việc đktc). Giá trị của V là


Cho tất cả hổn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và hỗn hợp Y. Thêm thủng thẳng dung dịch HCl 0,5M vào bình cho đến khi không thể khí bay ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y làm phản ứng đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối hận lượng kết tủa X là


Hòa tung hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, nhận được hỗn hợp Y đựng các chất chảy bao gồm nồng độ mol đều nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X với một kim loại kiềm thổ Y tác dụng không còn cùng với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lkhông nhiều khí (đktc). Kyên một số loại X, Y là


X là sắt kẽm kim loại trực thuộc phân đội chủ yếu đội II (xuất xắc đội IIA). Cho 1,7 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm sắt kẽm kim loại X với Zn công dụng với lượng dư dung dịch HCl, hình thành 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Mặt không giống, Khi cho một,9 gam X chức năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro xuất hiện không tới 1,12 lkhông nhiều (sinh hoạt đktc). Kyên ổn các loại X là:


Hỗn thích hợp X bao gồm nhị kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y cùng 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z có H2SO4 cùng HCl, trong những số ấy số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng hỗn hợp Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối hạt. Giá trị của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Cho lỏng lẻo dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu gồm khí hiện ra thì không còn V ml. Biết các phản bội ứng phần đông xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 sinh sống ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng ko thay đổi, rồi mang đến tổng thể khí CO2 chiếm được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan liêu nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT bởi vì Sở tin tức và Truyền thông.