Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

-
quý khách đã xem: Hấp thú trọn vẹn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

Hấp thú hoàn toàn 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch bao gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho cục bộ Y tác dụng cùng với hỗn hợp BaCl2 (dư), thu được 1,82 gam kết tủa. Gía trị của x là


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

*

*

Xem thêm: Dzung Biez Sinh Năm Bao Nhiêu, Gặp Người Đứng Sau Sự Thành Công Của Dzung Biez

*

Thi online bên trên app evolutsionataizmama.com. Tải ngay!

Đáp án A

nCO2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol; nK2CO3 = 0,02 mol; nKOH = 0,1x mol; nBaCO3 = 11,82: 197 = 0,06 mol

Ta thấy: nCO2 + nCO32- (vào K2CO3) = 0,1 + 0,02 > nBaCO3 = 0,06 mol => Hấp trúc CO2 xảy ra 2 PT:

CO2 + OH- → HCO3- (1)

CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O (2)

Bảo toàn ngulặng tố C: nCO2 + nK2CO3 = nHCO3- + nBaCO3

=> nHCO3- = 0,1 + 0,02 – 0,06 = 0,06 mol

=> ∑nOH- (1) +(2) = nHCO3- + 2 (nBaCO3 - nK2CO3 ) = 0,06 + 2. ( 0,06 – 0,02) = 0,14 mol

=> CM = n: V = 0,14 : 0,1 = 1,4 M

CHINH PHỤC 200 CÂU TN TỔNG HỢPhường - NẮM TRỌN NGỮ PHÁP.. TIẾNG ANH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch ko thay đổi. Nồng độ mol của hóa học rã trong dung dịch X là:

Cho 8,96 lkhông nhiều khí CO2 ( sinh hoạt đktc) hấp thụ hết vào 500 ml hỗn hợp cất các thành phần hỗn hợp KOH 0,24M với Ba(OH)2 0,48M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho ung dung đến khi xong dd đựng 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 vào 100,0 ml dd HCl 2M. Tinh thể tích khí CO2 thoát ra (đktc)?

Hấp thụ 4,48 lkhông nhiều khí CO2 ( ở đktc) vào 0,5 lkhông nhiều dung dịch cất NaOH 0,4 M và KOH 0,2 M được dung dịch X. Thêm 1 lkhông nhiều dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào dung dịchX nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Cho hơi nước đi qua than lạnh đỏ, sau làm phản ứng thu được V lít (làm việc đktc) các thành phần hỗn hợp. khí X có CO, CO2 cùng H2. Dẫn tổng thể hỗn hợp X qua hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 2 gam kết tủa và cân nặng hỗn hợp sau phản bội ứng bớt 0,68 gam đối với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu; khí còn sót lại bay ra có CO cùng H2 tất cả tỉ kăn năn khá so với H2 là 3,6. Giá trị của V là

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, evolutsionataizmama.com HỖ TRỢ DỊCH COVID