Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

-

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong tất cả đựng 0,075 mol Ca(OH)2. Sản phđộ ẩm thu được sau bội nghịch ứng gồm:


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

Bài toán thù CO2 tính năng với dung dịch kiềm:

Cách 1: Tính số mol của CO2

Cách 2: Tính tỉ lệ: (dfracn_OH^ - n_CO_2(*))

+ (*) ≥ 2 => Chỉ chế tác muối hạt CO32-

+ 1 Tạo muối hạt CO32- với HCO3-

+ (*) ≤ 1 => Chỉ chế tạo muối bột HCO3-

Cách 3: Xác định muối hạt chế tạo thành


nOH- = 2nCa(OH)2 = 0,075.2 = 0,15 mol

nCO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Xét tỉ lệ: (fracn_OH^ - n_CO_2,mkern 1mu = ,mkern 1mu frac0.150.1mkern 1mu , = mkern 1mu ,1,5mkern 1mu)

(Rightarrow ,1 Tạo 2 muối bột là CaCO3 với Ca(HCO3)2


*
*
*
*
*
*
*
*

Hấp trúc hoàn toàn a mol khí CO2 vào hỗn hợp chứa b mol Ca(OH)2 thì nhận được hỗn hợp 2 muối CaCO3 cùng Ca(HCO3)2. Quan hệ giữa a và b là


Cho 5,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) dung nạp hoàn toàn trong dung dịch đựng 0,18 mol Ca(OH)2. Kân hận lượng kết tủa thu được là:


Cho 7,84 lít khí CO2 (đktc) tác dụng cùng với 250 ml dung dịch KOH 2M sau phản ứng, cô cạn hỗn hợp thu được tổng trọng lượng thành phầm rắn là:


Hấp trúc hết V (lít) khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được 14,6 gam hóa học rắn khan. Giá trị của V là


Thể tích CO2 (đktc) lớn nhất nên bỏ vào 2,0 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M để nhận được 15,76 gam kết tủa là


Xem thêm:

Cho 11,2 lít CO2 (đktc) kêt nạp không còn vào dung dịch đựng a mol Ca(OH)2 cùng 0,2 mol NaOH. Xác định quý hiếm của a để sau bội nghịch ứng nhận được 10 gam kết tủa:


Sục khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M với NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO2 (đktc) nhằm Khi phản vào hỗn hợp X nhận được kết tủa rất đại:


Cho V(lít) khí CO2 dung nạp hoàn toàn do 200 ml dung dịch BaCl2 0,5M và NaOH 1,5M. Tính V để kết tủa nhận được là rất đại:


Sục thong thả khí CO2 vào 100,0 ml dung dịch đựng mặt khác NaOH 1M, Ba(OH)2 0,5M với BaCl2 0,7M. Thể tích khí CO2 cần sục vào (đktc) để kết tủa thu được là lớn nhất là


Khi mang đến 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch đựng NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,5M. Kân hận lượng kết tủa nhận được sau bội nghịch ứng là:


Hấp thụ trọn vẹn V lkhông nhiều CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, nhận được 25 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm tối tgọi 200 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thì được lượng kết tủa lớn số 1. Tính V


*

Cơ quan nhà quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ các dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường. – BTTTT vì Sở Thông tin với Truyền thông.