Hấp thụ hoàn toàn 0 336 lít khí co2

-

Chụ ý: Trong dung dịch nhận được đựng những ion Na+, K+,

*
với
*
cần ta thiết yếu định lượng cụ thể từng muối hạt giỏi bazo trong hỗn hợp. Ttốt vào kia các chúng ta cũng có thể tính khối lượng chất rắn khan chiếm được nhanh khô độc nhất vô nhị trải qua định giải pháp bảo toàn cân nặng nlỗi bên trên.

Trong khi, các bạn còn rất có thể tính khối lượng hóa học rắn khan thông qua khối lượng những ion vào hỗn hợp sau phản ứng:


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 0 336 lít khí co2

Câu vấn đáp này có hữu dụng không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hấp trúc hoàn toàn 2,688 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ a mol/1, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Câu 2:


Hấp trúc trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,75M, chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là


Câu 3:


Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 4:


Cho V lít khí CO2(đktc) kêt nạp hoàn toàn vào 200ml dung dịch tất cả gồm NaOH 1M cùng Ba(OH)đôi mươi,5M nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 5:


Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn do 100ml dung dịch tất cả NaOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,5M. Sau khi chấm dứt phản ứng chiếm được X gam kết tủa. Giá trị của x là


Câu 6:


Cho V lít khí CO2 (đktc) kêt nạp hoàn toàn vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu được một,5 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 7:


Hấp trúc hoàn toàn 0,448 lít khi CO2 (dktc) vào 100ml dung dịch tất cả NaOH 0,2M vò KOH 0,3M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Xem thêm: Câu Hỏi Đun Nóng M Gam Hỗn Hợp Gồm A Mol Tetrapeptit Mạch Hở X Và 2A

Câu 8:


Cho V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) kêt nạp trọn vẹn vào 300ml hỗn hợp có tất cả NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M nhận được 27,58 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 9:


Hấp thụ hoàn toàn 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch ko thay đổi, độ đậm đặc mol của hóa học tan vào hỗn hợp X là


Câu 10:


Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp bao gồm NaOH 0,02M với Ca(OH)2 0,005M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 11:


Cho V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) dung nạp hoàn toàn vào 4 lkhông nhiều dung dịch Ba(OH)2 0,01M chiếm được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 12:


Hấp thú hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (làm việc đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 độ đậm đặc X mol/l, thu được 1 gam kết tủa. Giá trị của X là


Câu 13:


Cho 0,448 lít khí CO2 (sinh hoạt đktc) kêt nạp không còn vào 100 ml hỗn hợp chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 14:


Hấp thú hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp có Na2CO3 0,25M với KOH a mol/lkhông nhiều, sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được dung dịch Y. Cho cục bộ Y tính năng với dung dịch Ca(NO3)2 (dư), chiếm được 7,5 gam kết tủa. Giá trị của a là


Câu 15:


Hấp trúc trọn vẹn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M cùng Ca(OH)2 0,0125M, nhận được X gam kết tủa. Giá trị của X là


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam