Hang In There Là Gì ? Hang In There Có Nghĩa Là Gì

-

Kính chào quí vị thính đưa. Xin mời khách hàng theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 80 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm với Christopher Cruise phú trách rưới.

Bạn đang xem: Hang In There Là Gì ? Hang In There Có Nghĩa Là Gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS & HANG IN THERE.

Trong bài học bây giờ, hai thành ngữ ta học tập là SPLIT HAIRS cùng HANG IN THERE.

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives bởi vì, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upmix but he’s trying khổng lồ help everyone mover the fences.

Hồi này Mike tương đối bực bản thân vị chứng trạng gia đình của anh ý. Tình trạng không tệ lắm dẫu vậy crúc Ron của anh ấy gây bất hòa trong gia đình. Chụ Ron là em của chị em Mike. Ông giỏi buôn chuyện xấu về bà con, thỉnh thoảng còn nặng lời. Mike bực bản thân tuy vậy anh nỗ lực góp hòa giải số đông bạn.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives lớn be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh lại núm, nói đầy đủ cthị trấn không tử tế, tạo cho mái ấm gia đình giận nhau. Tôi hy vọng chứng trạng này cchờ dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have sầu conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng mong muốn nuốm. Thật là kém vui lúc bạn bè, bà bé lục sục. Mà tất cả chỉ vì chưng tính nhỏ dại mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chụ Ron đúng mực làm gì? Tôi chỉ biết là mái ấm gia đình ko vui với nhau nlỗi xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, chú Ron "split hairs". Ông chỉ trích hầu hết người về đa số cụ thể bé dại nhoi trong khẩu ca, câu hỏi làm. Thực là không cần thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa tự này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention to differences that are small và not important.

Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S tất cả ngĩa là gay gắt về hồ hết cụ thể nhỏ tuổi, chăm chú cho tới hồ hết sự khác biệt bé dại nhoi, không quan trọng.

Xem thêm:

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Vậy nghĩa là gai tóc đang nhỏ tuổi, lại còn "chẻ gai tóc làm cho hai", chê trách rưới phần lớn điều không đặc trưng.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet hlặng properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chụ nói cậu em Larry ko chào chụ đúng cách, chỉ nói "Chào crúc Ron" mà lại không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn’t be the issue!

Chà! Hơi quá đấy! Chụ Ron phải biết là mái ấm gia đình tình thực quí chú. Chi huyết nhỏ tuổi những điều đó chưa hẳn là sự việc.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth và shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough lớn his frikết thúc when this person came to lớn Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chụ call phone mang lại cô em họ Beth, la lối lên vì chưng crúc nghĩ rằng Beth ko lễ độ với những người các bạn của chú lúc ông này tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all lớn take it easy & not be upphối. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy & people loses respect for him.

Tôi thấy bi tráng cười cợt khi nghĩ về đến chứng trạng này. Crúc Ron bới lộc bình ra bọ với tất cả fan bình thường quanh bản thân. Bảo họ cđọng bình thản. Cả anh nữa, Mike. Người thua trận thiệt chính là chú Ron. Chụ ko vui cơ mà phần lớn người lại bớt kính trọng chụ.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone to hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent hlặng & things will be better.

Cô tuyệt vời lắm, Mai Lan. Tôi vẫn bảo phần đông người "hang in there". Hy vọng là chụ Ron sẽ thay đổi Lúc bản thân không kháng đối chụ cùng đa số sự đang xuất sắc đẹp hẳn lên.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? Nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent and determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E Có nghĩa là giữ vững lòng tin, kiên trì trong những lúc gập trở ngại.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good lớn anyone, himself, too!

Tốt! Đúng cố, tất cả họ phải kiên trì, nhịn nhường nhịn chụ, bình thản. Một ngày nào kia chụ Ron sẽ không còn "splitting hairs". Chú đã nhận thấy là chỉ trích bé dại nhoi không tiện ích cho ai, trong cả mang đến chụ.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your boss is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Mai Lan. Tôi biết là cô vẫn "hang in there", vô cùng kiên trì trong snghỉ ngơi làm cho. Xếp của cô cũng chính là các loại "bươi lục bình ra bọ", tốt chỉ trích từng Việc nhỏ tuổi, cơ mà cô vẫn cầm lại lòng tin. Cô là thần tượng của tớ về câu hỏi này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi cơ mà, Mike. Anh chính là thần tượng của tôi về những phương diện. Nghe được không?

Hôm nay bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ: SPLITTING HAIRS nghĩa là BỚI BÈO RA BỌ với HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa gặp gỡ lại quí vị vào bài học tới.