Hàm strcmp trong c++ là gì

-

Buổi trước chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về chuỗi trong C. Buổi hôm nay Lập trình không khó sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một thư viện hỗ trợ rất nhiều hàm để làm việc với chuỗi – đó là thư viện string.h, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt các hàm trong thư viện string.h nhé.

Bạn đang xem: Hàm strcmp trong c++ là gì


Thư viện string.h trong C

Đây là thư viện cung cấp rất nhiều hàm hữu ích giúp các bạn thuận tiện để làm việc với chuỗi. Để sử dụng các đoạn code trong bài viết này, bạn vui lòng thêm thư viện sau:


Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với các hàm trong thư viện string.h được sử dụng phổ biến nhé.

Các hàm trong thư viện string.h

Mình sẽ đi qua từng hàm, và mỗi hàm đều sẽ có những ví dụ cụ thể cho bạn.

Hàm strlen – hàm lấy chiều dài chuỗi


Hàm strcmp – hàm so sánh 2 chuỗi

Trong ngôn ngữ C, bạn không thể dùng dấu == để so sánh 2 chuỗi. Lý do là bởi khi bạn truy xuất tên chuỗi thì thực tế là bạn đang truy xuất tới địa chỉ của nó chứ không phải giá trị. Xem ví dụ sau:


Bạn thấy đấy, đây là 2 địa chỉ khác nhau. Do đó, nếu bạn dùng == để so sánh thì bạn đang so sánh 2 địa chỉ chứ không phải cái bạn mong muốn đâu. Đó là lý do chúng ta cần hàm strcmp().


Giá trị trả về của hàm này bạn xem trong bảng dưới đây:

Giá trị trả vềGiải thích
một số nguyên Khi ký tự đầu tiên của 2 chuỗi không giống nhau và ký tự này ở chuỗi str1 có giá trị nhỏ hơn ở chuỗi str2
giá trị 0hai chuỗi giống nhau
một số nguyên > 0Khi ký tự đầu tiên của 2 chuỗi không giống nhau và ký tự này ở chuỗi str1 có giá trị lớn hơn ở chuỗi str2

Xem ví dụ sau đây:


Vai trò: Copy giá trị của chuỗi nguồn và lưu vào chuỗi đích. Bạn cần dùng hàm này khi muốn gán giá trị của chuỗi này cho chuỗi khác thay vì sử dụng dấu = nhé.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Settle Down Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Settle


Hàm này trả về con trỏ trỏ tới vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự c. Còn hàm thì trả về vị trí cuối cùng. Nếu không tồn tại, trả về con trỏ NULL.


Hàm này tìm kiếm sự xuất hiện của chuỗi con sub trong chuỗi str. Nếu không tìm thấy thì trả về con trỏ NULL. Nếu tìm thấy thì trả về con trỏ trỏ tới vị trí tìm thấy.


Tại sao lại là “khong kho”? Bởi vì chữ “khong” có chữ “kho”.

Trên đây là các hàm trong thư viện string.h sử dụng nhiều. Bạn có thể xem đầy đủ các hàm của thư viện string.h ở link trong tài liệu tham khảo.

Tài liệu tham khảo

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 56. Chuỗi trong CBài sau: Bài 58. Đảo ngược chuỗi trong C/C++
*
Lập Trình Không Khó là một cộng đồng chia sẻ và đào tạo lập trình phi lợi nhuận hàng đầu tại Việt Nam.