Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau

-
*

Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài đều nhau . khu vực A gồm diện tích 112 564 m2 với chiều rộng lớn 263 mét . khu B bao gồm chiều rộng 362 mét . tính diện tích S khu B


*

Hai khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm đều nhau. Khu A bao gồm diện tích S 112564 m2 và chiều rộng 263 mét. Khu B gồm chiều rộng lớn 362 mét. Tính diện tích S khu vực B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau


*

chiều dài của cả nhì khu A và B là :

112564 : 263= 428 (m)

diện tích S quần thể B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất nền hình chữ nhật có chiều đều nhau . Khu A bao gồm diện tích 112564 mét vuông cùng chiều rộng lớn 263m . Khu B tất cả chiều rộng 362. Tính diện tích S khu vực b


Chiều lâu năm khu đất nền A cùng B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất nền B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm cân nhau. Khu A tất cả diện tích S 112 564 m2và chiều rộng lớn có 263m. Khu B có chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu vực B.

Xem thêm:


Tóm tắt

Skhu vực A= 112 564 (m2)

Chiều rộng quần thể A = 263 m

Chiều rộng lớn quần thể B = 362 m

Chiều rộng lớn quần thể B = Chiều lâu năm khu vực A

Skhu B= ?

Bài giải

Chiều dài khu đất nền A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều dài khu đất A bằng chiều lâu năm khu đất nền B suy ra chiều nhiều năm khu đất nền B là:

428 362 = 154936 (m2)


hai khu đất hcn cóchiều lâu năm đều nhau. Khu A gồm diện tích S 112 564 m2với chiều rộng 263 m, khu vực B tất cả chiều rộng lớn 362 m. Tính diện tích khu B?

Làm nhanh hao nha! mình cảm ơn.


chiều dài của quần thể đất B là:

112564:263=428m

không gian khu đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


nhị khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm đều nhau quần thể A có diện tích 112564 m2và chiều rộng 263 m quần thể B có chiều rộng 362 tính diện tích khu vực b


Chiều dài khu đất nền A và B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích quần thể B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tiông chồng nha bn


Vì chiều dài khu đất A bằng chiều lâu năm khu đất nền B đề nghị ta có , chiều nhiều năm thông thường của 2 khu đất là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng lớn khu vực B cũng là 428 m. Ta có:

Diện tích quần thể B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài cân nhau. Khu A tất cả diện tích 112 564m2 cùng chiều rộng lớn 263m. Khu B tất cả chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B


một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 3 km chiều rộng lớn bởi 1 phần ba chiều lâu năm. tính diện tích S khu đất đó

bài xích 2 một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm diện tích S là một km vuông chiều rộng là 500 mét . tính chiều dài của khu đất nền đó


Bài 1

Chiều rộng khu đấtlà : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất nền là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

Bài 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét )

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: Bài giải:

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là:

3 x (3 :3)= 9( km vuông )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: Bài giải:

Đổi: 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều nhiều năm khu đất kia là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta phân tách một khu đất thành 3 mhình ảnh hình chữ nhật gồm diện tích S cân nhau biết rằng các chiều rộng 5 mét 6 mét và 10 mét; chiều nhiều năm của mhình ảnh tất cả chiều rộng lớn ngắn độc nhất vô nhị hơn chiều nhiều năm của mảnh gồm chiều rộng lớn lớn số 1 hơn là 12m .Tính chiều nhiều năm của mhình ảnh và diện tích khu đất??


Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm đều nhau. Khu A bao gồm diện tích S 112564m vuông và chiều rộng 263m. Khu B có chiều rộng lớn 362m. tính diện tích S khu B.


Chiều dài bình thường của nhì khu vực là : 112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B là : 428 . 362 = 154936 (m2)