Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu a có diện tích

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài đều nhau . khu vực A tất cả diện tích S 112 564 mét vuông cùng chiều rộng 263m . khu vực B bao gồm chiều rộng lớn 362 mét . tính diện tích S khu vực B


*

Hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài cân nhau. Khu A bao gồm diện tích 112564 mét vuông và chiều rộng lớn 263 mét. Khu B bao gồm chiều rộng 362 mét. Tính diện tích S khu vực B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu a có diện tích


*

chiều dài của cả nhị khu A cùng B là :

112564 : 263= 428 (m)

diện tích quần thể B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất hình chữ nhật có chiều đều bằng nhau . Khu A bao gồm diện tích S 112564 m2 với chiều rộng 263 mét . Khu B có chiều rộng 362. Tính diện tích quần thể b


Chiều lâu năm khu đất A cùng B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất nền B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm cân nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2và chiều rộng lớn bao gồm 263m. Khu B bao gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích khu vực B.

Xem thêm:


Tóm tắt

Skhu A= 112 564 (m2)

Chiều rộng khu vực A = 263 m

Chiều rộng lớn khu B = 362 m

Chiều rộng lớn quần thể B = Chiều dài khu vực A

Squần thể B= ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều nhiều năm khu đất nền A bởi chiều lâu năm khu đất B suy ra chiều lâu năm khu đất B là:

428 362 = 154936 (m2)


nhị khu đất hcn cóchiều nhiều năm đều nhau. Khu A bao gồm diện tích S 112 564 m2với chiều rộng lớn 263 m, quần thể B bao gồm chiều rộng lớn 362 m. Tính diện tích quần thể B?

Làm nhanh khô nha! mình cảm ơn.


chiều dài của quần thể đất B là:

112564:263=428m

diện tích khu đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


nhì khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài đều bằng nhau khu vực A bao gồm diện tích 112564 m2cùng chiều rộng 263 m khu B có chiều rộng lớn 362 tính diện tích S khu b


Chiều lâu năm khu đất A với B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn


Vì chiều nhiều năm khu đất A bằng chiều dài khu đất nền B buộc phải ta có , chiều lâu năm tầm thường của 2 khu đất là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng quần thể B cũng chính là 428 m. Ta có:

Diện tích khu B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm bằng nhau. Khu A tất cả diện tích 112 564mét vuông với chiều rộng 263m. Khu B tất cả chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu vực B


một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 3 km chiều rộng lớn bởi 1 phần cha chiều dài. tính diện tích khu đất nền đó

bài xích 2 một khu đất nền hình chữ nhật tất cả diện tích S là 1 km vuông chiều rộng là 500 mét . tính chiều lâu năm của khu đất đó


Bài 1

Chiều rộng khu vực đấtlà : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

Bài 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều lâu năm khu đất là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét )

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: Bài giải:

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3)= 9( km vuông )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: Bài giải:

Đổi: 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều nhiều năm khu đất kia là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta chia một khu đất nền thành 3 mhình họa hình chữ nhật gồm diện tích S bằng nhau hiểu được những chiều rộng 5m 6 mét cùng 10 mét; chiều nhiều năm của mhình ảnh tất cả chiều rộng nthêm độc nhất vô nhị rộng chiều nhiều năm của mhình ảnh gồm chiều rộng lớn lớn nhất hơn là 12m .Tính chiều nhiều năm của mhình ảnh và ăn diện tích khu đất??


Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm bằng nhau. Khu A tất cả diện tích S 112564m vuông và chiều rộng lớn 263m. Khu B tất cả chiều rộng 362m. tính diện tích S khu B.