Hai điện tích điểm q1 3.10-8 và q2

-
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Hai điện tích điểm q1= 3.10-8C và q2= - 4.10-8C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?


*

Bài làm.

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1 3.10-8 và q2

Điện tích điểm q1 = 3.10-8 C đặt tại điểm A, q2 = - 4.10-8 C đặt tại điểm B, AB = 10cm.

Gọi C là điểmmà tại đó cường độ điện trường bằng không.

Gọi −−→E1CE1C→ và −−→E2CE2C→ là cường độ điện trường của q1 và q2 tại C.

Tại đó −−→E1CE1C→ = - −−→E2CE2C→. Hai vectơ này phải cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB (Hình 3.3).

Hai vectơ này phải ngược chiều, tức là phải nằm ngoài đoan AB. Vì hai vectơ này phải có môđun bằng nhau, tức là điểm C gần A hơn B vì |q1| 2|.

*

Hai điện tích , q1=3.10^-8, q2=-4.10^-8 đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Tìm cường độ điện trường tại điểm M cách q1 là 5 cm và cách q2 là 5 cm.

Xem thêm: Đơn Xin Việc Tiếng Anh - Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
0
*

Câu 7: Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và q2 = 6,4.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí. a)Tìm cường độ điện trường tại điểm C sao cho AC = 2 cm, CB = 8 cmb)Tìm cường độ điện trường tại điểm M sao cho AC = 2 cm, CB = 12 cmc)Tìm cường độ điện trường tại điểm M sao cho AC = 6 cm, CB = 8 cmd)Tìm cường độ điện trường tại điểm C sao cho AC = 5 cm, CB = 5 cm


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
1

Hai điện tích Q1 = 3.10-8c và Q2 = -4.10-8C đặt cách nhau 10 cm trong không khí tính cường độ điện trường tạia) Điểm M cách Q là 4 cm và cách Q là 6 cm. b) Điểm N cách Q, là 5 cm và cách Q là 15 cm. c) Điểm A cách 2 là 8 cm và cách 2 là 6 cm.


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
0

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = q2 = 5.10 – 8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 10 cm. Tìm độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách đều A và B một đoạn 10 cm. Đs: 45√3.10^3 V/m


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
0

Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có hai điện tích q1 = - q2 = 6.10-6C. a. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC = BC = 12 cm. b.Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt tại C.c. Mộ điểm M nằm trên đường trung trực của AB và không thuộc AB cách AB một khoảng h. Tìm h để cường độ diện trường tổng hợp tại M đạt cực đại.


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
0

Hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = - 8.10-8C đượcđặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong chânkhông. Tìmvị tríđiểm M mà tại đócường độ điện trường tổng hợp bằng 0.


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
1
0

Cho hai điện tích điểm đứng yên: q1 = 4.10^-8 C và q2 =16/3.10^−8 C tại A và B cách nhau 50cm trong chân không.a) Xác định vectơ cường độ điện trường tại C, biết CA = 30 cm, CB = 40 cm.b) Nếu đặt tại C một điện tích điểm qo = 10-6 C. Tính lực điện tổng hợp tác dụng lên qo.c) Xác định vị trí một điểm M trên AB để cho khi đặt tại M một điện tích có giá trị q3 thích hợpthì cường độ điện trường tại C bằng không. Tính trị trị q3.


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
1
1

Có hai điện tích q1= - 4.10-6(C), q2= 2.10-6(C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 10cm

a. Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M biết MA = 6cm, MB = 8cm

b. Tìm điểm N để cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
0

Cho hai điện tích q1= 4.10-10C; q2= - 4.10-10C đặt tại A, B trong không khí, AB = 2 cm. Xác định vector cường độ điện trường E➞tại:

a) Trung điểm H của AB.

b) Điểm M cách A 1 cm, cách B 3 cm.

(Cảm ơn mn!)


Lớp 11 Vật lý Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường...
0
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)