Fooling around with nghĩa là gì

-

Hôm ni bọn họ đã bước đầu với bài bác số 18 vào loạt bài xích học 25 Bài thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp hằng ngày 2019.

Bạn đang xem: Fooling around with nghĩa là gì

Các nhiều tự này đa số là đều cụm từ cực kì phổ cập trong cuộc truyện trò từng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi người đã nghe thấy chúng trong các bộ phim truyền hình với công tác TV cùng rất có thể sử dụng chúng để triển khai mang lại tiếng Anh của bản thân như là với giờ của tín đồ bạn dạng ngữ rộng.

Nlỗi đang nói trong bài bác đầu, các câu nói thành ngữ sẽ tiến hành đặt vào thực trạng một mẩu chuyện ví dụ. Nếu các bạn nào chưa làm rõ phấn kích hiểu lại tại đây: Lời reviews phần nhiều thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.

– Bài tiếp theo: Bài 19 – Thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hằng ngày

– Bài học trước: Bài 17 – Thành ngữ giờ Anh giao tiếp hằng ngày

Các câu bao gồm trong bài bác số 18 thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc mặt hàng ngày

1. Câu thành ngữ số 1: big shot 2. Câu thành ngữ số 2: (to) fool around 3. Câu thành ngữ số 3: (to) get on one’s nerves 4. Câu thành ngữ số 4: (to) get the show on the road 5. Câu thành ngữ số 5: night owl /span>6. Câu thành ngữ số 6: night owl 7. Câu thành ngữ số 7: Nothing doing! 8. Câu thành ngữ số 8: (to) stay up


*
*
*

Ưu đãi khóa huấn luyện và đào tạo ngoại ngữ trên NNYC


1. Câu thành ngữ số 1: big shot

– Nghĩa tiếng Anh: a powerful or important person

– Nghĩa giờ Việt: một người có quyền lực, bạn quan tiền trọng

lấy ví dụ như I: Martin has become a real big shot in Hollywood. This year he produced several movies.

Ví dụ 2: Adam is a big shot in Silibé Valley. He started a very sue- cessful software company.

Chụ ý: This expression can also be used in the negative sense, to lớn mean sometoàn thân who thinks they’re very important. Example: Now that she’s been promoted to vice president, Beth thinks she’s such a big shot!

2. Câu thành ngữ số 2: (to) fool around

– Nghĩa tiếng Anh: lớn waste time, or spkết thúc it in a silly way

– Nghĩa tiếng Việt: lãng phí thời gian, sử dụng thời gian ngây ngô, vô ích

Ví dụ I: Ifwe keep fooling around here, we’ll be late to lớn the restaurant!

Ví dụ 2: Stop fooling around! You’ve got lots of work lớn vị.

Crúc ý: Nó còn tức là casual sexual relations.

Ví dụ: Steve sầu and Tanya were fooling around in the back seat of the oto when a policeman knocked on the window.

Xem thêm:

3. Câu thành ngữ số 3: (to) get on one’s nerves

– Nghĩa tiếng Anh: to annoy or irritate someone

– Nghĩa tiếng Việt: Làm pnhân hậu ai đó, gây tức giận cho ai đó

Ví dụ I: My neighbor’s dog barks all night. It really gets on my nerves.

Ví dụ 2: Please stop whistling. It’s getting on my nerves!

Từ đồng nghĩa: lớn get under someone’s skin; to bug someone

4. Câu thành ngữ số 4: (to) get the show on the road

– Nghĩa tiếng Anh: lớn start working; lớn begin an undertaking

– Nghĩa tiếng Việt: bắt đầu quá trình, bắt đầu có tác dụng việc

Ví dụ 1: We can’t afford khổng lồ waste any more time – let’s get the show on the road!

Ví dụ 2: Kids, let’s get the show on the road. We don’t want to be late for the movie!

5. Câu thành ngữ số 5: (to) lighten up

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: khổng lồ stop taking things so seriously

– Nghĩa tiếng Việt: đừng làm việc gì đấy trlàm việc nên quá nghiêm trọng

Ví dụ 1: Lighten up! I’m sure Ted was only joking when he said your guitar playing gave sầu him a headabít.

Ví dụ 2: Don always takes his job so seriously. He needs to lớn lighten up.

Từ đồng nghĩa: chill out; take it easy

6. Câu thành ngữ số 6: night owl

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: a person who enjoys being active sầu late at night

– Nghĩa tiếng Việt: tín đồ sống về đêm, cú đêm, ngủ trễ

Ví dụ 1: Sara goes to lớn sleep every night at 3 a.m. She’s a real night owl.

Ví dụ 2: I never go lớn bed before midnight. I’m a night owl.

7. Câu thành ngữ số 7: Nothing doing!

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Not a chance!

– Nghĩa tiếng Việt: không có một có hội làm sao cả, không có gì xảy ra

Ví dụ 1: You want me to lớn buy the Golden Gate Bridge from you for a million bucks? Nothing doing!

Ví dụ 2: You want me to lớn write your paper on Catherine the Great? Nothing doing!

Từ đồng nghĩa: No way! Not on your life!

8. Câu thành ngữ số 8: (to) stay up

– Nghĩa giờ Anh: not khổng lồ go khổng lồ bed; lớn stay awake

– Nghĩa giờ Việt: không đi ngủ, thức khuya

Ví dụ 1: Ted and Amber stayed up all night talking about cookies.

Ví dụ 2: Whenever I stay up late, I regret it the next morning.

vì thế bọn họ sẽ kết thúc bài xích số 18 thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc sản phẩm ngày. Các các bạn hãy học tập tiếp bài xích số 19 để khám phá thêm nữa.