Fe3o4 tác dụng với h2so4 loãng

-

lúc học hóa học chúng ta sẽ không thể làm lơ làm phản ứng oxy hóa khử. Đó là khi các chất bội phản ứng gồm những nguim tử có tâm trạng lão hóa thay đổi. Hãy thuộc xem FE2O3 + H2SO4 sệt rét gồm bắt buộc phản ứng lão hóa khử ko nhé? Và coi liệu bội phản ứng này còn có ra SO2 không?


Bạn đang xem: Fe3o4 tác dụng với h2so4 loãng

*

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là một làm phản ứng bình thường

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nếu là Fe3O4 thì lại không giống.Quý Khách vẫn xem: Fe3o4 + h2so4 đặc nóng

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là ko nhé. Các chúng ta tốt xem kỹ hai pmùi hương trình dưới.

Các hóa học công dụng cùng với H2SO4 sệt nóng bao gồm sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Pmùi hương trình minc họa:

sắt + H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

Al + H2SO4 –>Al2(SO4)3 +SO2+H2O

CuO+H2SO4–>CuSO4 + H2O

Fe2O3 +H2SO4–>FeSO4+H2O

Fe3O4+H2SO4–>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

FeCO2+ H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O +CO2

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

khi mang đến sắt III oxit công dụng với axit sunfuric đặc rét ta sẽ tiến hành công dụng là Fe III sunfat với nước. cân bằng fe2o3 + h2so4 đặc rét ta được phương trình sau:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (lỏng)

(không màu)

BÀI TẬP.. CỦNG CỐ

Bài 1: Chất tính năng cùng với H2SO4 đặc, nóng

Cho các chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Có bao nhiêu hóa học trong những những hóa học trên công dụng được với H2SO4 quánh nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7


*

Xem thêm:

Bài 2: Thực hiện nay các thể nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) Cho MnO2 vào dd HCl sệt, rét. (5) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, lạnh. (6) Cho SiO2 vào dd HF. Số thử nghiệm có bội nghịch ứng lão hóa khử xẩy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5


*

Đáp án:

Bài 1: B

Cho các chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

3H2S + H2SO4 → 4H2O + 4S

H2S + 3H2SO4 → 4H2O + 4SO2

2H2SO4 + S → 2H2O + 3SO2

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

10H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

4H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

Bài 2: B

– Có 4 nghiên cứu xảy ra làm phản ứng oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

(2) 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

(3) 2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

(4) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

– Các bội phản ứng ko xảy ra phản nghịch ứng oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(6) SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Hi vọng embitaly VietNam đã phần nào đáp án thắc mắc của chúng ta. Chúc chúng ta học tập tốt!

Warning
: Illegal string offmix "cat" in /home/cdrsikoo/evolutsionataizmama.com/wp-content/themes/ctdg/single.php on line 62