Đỗ thị huyền tâm tiểu sử

-


Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Tâm

Tên hay gọi: Đỗ Thị Huyền Tâm

Ngày sinh: 17/10/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ninch Xá, TP. TP Bắc Ninh , Bắc Ninh

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chủ yếu trị: _

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ghê tế

Nghề nghiệp, chuyên dụng cho (hiện nay tại): Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi ngôi trường của Quốc hội; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc shop cổ phần tập đoàn lớn Minh Tâm

Nơi làm cho việc: Shop chúng tôi CP tập đoàn Minch Tâm, huyện Lương Tài, tỉnh giấc Bắc Ninh

Ngày vào đảng:14/04/2021

Nơi ứng cử:Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu siêng trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
Đỗ Thị Huyền Tâm (sinh vào năm 1966) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 và 13, trực thuộc đoàn đại biểu Bắc Ninh; cựu ủy viên Ủy ban Khoa học tập, Công nghệ với Môi ngôi trường của Quốc hội; ủy viên Ủy ban Kinch tế của Quốc hội.