Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Điện cố là đại lượng đặc trưng mang lại riêng rẽ năng lượng điện trường về

A. khả năng sinc công của vùng không gian bao gồm năng lượng điện trường

B. năng lực sinc công trên một điểm

C. kĩ năng công dụng lực trên một điểm

D. kĩ năng công dụng lực tại toàn bộ các điểm vào không gian gồm điện trường


*

Đại lượng đặc thù mang lại kĩ năng thực hiện công của điện ngôi trường Khi có 1 năng lượng điện dịch chuyển giữa 2 điểm này được Hotline là:

A.Bạn sẽ xem: Điện nỗ lực là đại lượng đặc trưng đến riêng rẽ năng lượng điện trường về

Công của lực năng lượng điện

B.

Bạn đang xem: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

Điện thế

C.Hiệu điện thế

D.Cường độ năng lượng điện trường

Đại lượng đặc trưng đến tài năng triển khai công của năng lượng điện trường Khi có một điện tích dịch rời thân 2 đặc điểm này được Call là:

A.Công của lực điện

B. Điện thế

C.Hiệu điện thế

D.Cường độ điện trườngĐáp án yêu cầu lựa chọn là: C

Một năng lượng điện điểm q dịch chuyển trong một điện ngôi trường trường đoản cú điểm C đến điểm D thì lực điện sinh công 1,2J. Nếu cố kỉnh năng của điện tích q trên D là 0,4J thì nỗ lực năng của nó tại C là:

A. -1,6J

B.

Xem thêm:

1,6J

0,8J

D. -0,8J.

Một năng lượng điện điểm q dịch rời vào một điện trường trường đoản cú điểm C đến điểm D thì lực năng lượng điện sinch công 1,2J. Nếu nắm năng của điện tích q tại D là 0,4J thì chũm năng của chính nó trên C là:

A. -1,6J

B. 1,6J

C. 0,8J

D. -0,8J

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ 1 điểm A bao gồm vắt năng tĩnh năng lượng điện 2,5J mang đến một điểm B thì lực năng lượng điện sinh công 2,5 J. Thế năng tĩnh điện của q trên B vẫn là

A.0

B.- 5 J

C.+ 5 J

D.-2,5 J

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện ngôi trường xuất phát từ một điểm A có vậy năng tĩnh năng lượng điện 2,5 J cho một điểm B thì lực năng lượng điện sinh công 2,5 J. Tính núm năng tĩnh năng lượng điện của q trên B sẽ là

A. -2,5 J

B. -5 J

C. 5 J

D. 0 J

Khi một năng lượng điện q dịch rời trong một năng lượng điện trường từ một điểm A mang đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5J. Nếu vậy năng của q tại A là 2,5J, thì nỗ lực năng của chính nó trên B là

A. 0J.

B. -2.5 J.

C. 5 J

D. -5J

lúc một năng lượng điện q dịch rời vào một điện ngôi trường xuất phát từ một điểm A mang lại một điểm B thì lực điện sinch công 2,5J. Nếu cụ năng của q tại A là 2,5J, thì nỗ lực năng của nó tại B là

A. 0J.

B. -2.5 J

5 J

D. -5J

khi một điện tích q dịch rời trong một năng lượng điện ngôi trường xuất phát điểm từ một điểm A tất cả ráng năng tĩnh năng lượng điện 2,5 J cho một điểm B thì lực điện sinch công 2,5 J. Tính thế năng tĩnh điện của q tại B vẫn l