Điện phân dung dịch x chứa a mol cuso4

-

Dung dịch điện phân gồm Cu2+, Cl- nên giai đoạn đầu điện phân H2O không bị điện phân.

Bạn đang xem: Điện phân dung dịch x chứa a mol cuso4

Tại cực (+) 2Cl− →Cl2 + 2e

0,2 →0,1 0,2 mol

nCl2 = 0,1

Vậy trong thời hạn t giây ở (+), H2O đã trở nên điện phân.

2H2O → O2 + 4e + 4H+

0,01 →0,04

⇒nO2 = 0,11−0,1=0,01 mol

Ta bao gồm n e- nhịn nhường trong t (giây) = 0,2 + 0,04 = 0,24 mol

Vậy vào thời hạn 2t (giây) ne- (dường, nhận) = 0,24 × 2 = 0,48 mol

⇒ vào t (giây) kế tiếp làm việc (+) H2O đang năng lượng điện phân tiếp.

2H2O→O2 + 4e + 4H+

0,06← 0,24

⇒ n khí (+) = 0,1 + 0,01 + 0,06 = 0,17 mol

∑n(↑) ở cả 2 rất trong 2t (giây) = 5,824 : 22,4= 0,26 mol

⇒ nghỉ ngơi rất (-) Cu2+ đã hết và H2O đã trở nên khử bay H2.

⇒nH2 = 0,26−0,17 = 0,09 mol⇒nH2 = 0,26−0,17 = 0,09 mol

(−)Cu+2 + 2e →Cu

a→ 2a

2H2O + 2e → H2 + 2OH−

0,18←0,09

Ta có: 2a + 0,18 = 0,48 ⇔ 2a = 0,03 ⇒ a = 0,15


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa rã không còn tất cả hổn hợp X có Mg, Fe vào 800 ml dung dịch HNO3 1M chiếm được hỗn hợp Y chỉ cất 52 gam muối bột cùng 1,12 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z gồm N2 và N2O có tỉ khối hận tương đối đối với H2 bằng 18. Cho Y tính năng với cùng một lượng dư dung dịch NaOH nhận được m gam kết tủa. Biết những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


A. 16,5.


B. 22,5.


C. 18,2.


D. trăng tròn,8.


Câu 2:


Cho 24,06 gam hỗn hợp X tất cả Zn, ZnO, ZnCO3 tất cả tỉ trọng số mol tương xứng là 3:1:1 chảy hoàn toàn vào hỗn hợp Y tất cả H2SO4 với NaNO3 , nhận được hỗn hợp z chỉ chứa 3 muối dung hòa cùng V lkhông nhiều khí T (đktc) gồm NO, N2O, CO2, N2 ( biết tỉ khối tương đối của T đối với H2 là 218/15) . Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Z cho đến khi những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 79,22 gam kết tủa. Còn trường hợp mang lại Z tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH thì lượng NaOH sẽ phản bội ứng là một,21 mol. Giá trị của V ngay gần với mức giá trị làm sao tiếp sau đây nhất


A. 4


B. 2,6


C. 5


D. 3


Câu 3:


Hòa chảy trọn vẹn 18,025 gam tất cả hổn hợp bột rắn gồm Fe2O3, Fe(NO3)2, Zn bằng 480 ml dung dịch HCl 1M sau phản bội ứng nhận được dung dịch X đựng 30,585 gam hóa học tung cùng 1,12 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí có (N2O, NO, H2) tất cả tỉ kân hận hơi với He là 6,8. Cho AgNO3 dư vào hỗn hợp X sinh hoạt bên trên thấy thu được 0,112 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) cùng 72,66 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp lúc đầu là


A. 29,96%.


B. 39,89%.

Xem thêm:


C. 17,75%.


D. 62,32%.


Câu 4:


Hòa tung hết 27,2 gam các thành phần hỗn hợp rắn X có Fe3O4, Fe2O3 với Cu trong hỗn hợp chứa 0,9 mol HCl (dung dư) thu được dung dịch y có chứa 13,0 gam FeCl3 . Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp Y bằng điện rất trơ cho đến lúc catot ban đầu có khí thoát ra thì dừng năng lượng điện phân thấy trọng lượng dưng dịch sút 13,64 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân , ngừng phản bội ứng thấy khí NO bay ra (sản phẩm khử duy nhất) bên cạnh đó chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây


A. 116,31


B. 118,64


C. 117,39


D. 116,85


Câu 5:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp A có sắt với Zn vào 200 ml dung dịch cất AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,21 gam chất rắn X cùng dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được 4,826 gam chất rắn Z và hỗn hợp T. Giá trị của m là


A. 3,2.


B. 3,1.


C. 2,6.


D. 2,7.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa huấn luyện trên evolutsionataizmama.com


*

Liên kết
tin tức Vietjachồng
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


evolutsionataizmama.com

Bằng phương pháp ĐK, chúng ta gật đầu cùng với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông chồng

Bằng cách ĐK, các bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ gmail các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại password

Quý khách hàng chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng phương pháp đăng ký, các bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quý Khách vui mắt còn lại công bố và để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
tin nhắn.com
VietJaông chồng