Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 14 năm 2016 - 2017

-

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm năm nhâm thìn – 2017, Đề thi Violympic Tân oán lớp 5 vòng 14 năm học năm 2016 – 2017 góp những em học sinh lớp 5 tìm hiểu thêm, củng nắm kiến thức

Đề thi Violympic Tân oán lớp 5 vòng 14 năm học tập năm 2016 – 2017 giúp những em học viên lớp 5 tham khảo, củng nỗ lực kỹ năng và kiến thức của chính mình, nhằm mục tiêu đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic. Mời các em cùng tham khảo văn bản chi tiết bên dưới đây:

Đề thi Violympic Tân oán lớp 5 vòng 1hai năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 5 vòng 13 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 5 vòng 14 năm 2016 – 2017 nằm trong Cuộc thi Violympic Toán thù lớp 5, bao hàm 19 vòng được chia làm nhiều tiến độ.Quý Khách vẫn xem: Đề thi violympic toán thù lớp 1 vòng 14 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 5 vòng 14 năm năm 2016 – 2017

Bài thi số 1: Bức tnhóc con túng bấn ẩn: (10đ)

Tìm các cặp cực hiếm bằng nhau:


*

Bài thi số 2: 12 con giáp: (10đ)

Câu 1: Số phù hợp điền vào địa điểm chnóng để có 5ha 8mét vuông = ………mét vuông là: …

a/ 508 b/ 58 c/ 50008 d/ 5008.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 14 năm 2016 - 2017

Câu 2: Tính quý giá biểu thức: (385,375 – 294,295) : 1,8 + 41,5 x 8,6 = ……

a/ 86,29 b/ 792,06 c/ 397,5 d/ 407,5.

Câu 3: Tìm y, biết: 17,5 – y x 2,5 = 8,65. Vậy y =……

a/ 17,625 b/ 12,24 c/ 3,54 d/ 9,74.

Câu 4: Cho phân số 12/37. Phải thuộc cung ứng tử số và mẫu số của phân số đang mang lại số tự nhiên như thế nào để được phân số có mức giá trị bằng 6/11. Vậy số tự nhiên bắt buộc thêm là:……

a/ 17,625 b/ 12,24 c/ 3,54 d/ 9,74.

Câu 5: Tỉ số xác suất của 5,53 cùng 15,8 là: ..

a/ 3,58% b/ 35% c/ 0,35% d/ 35,8%.

Câu 6: Biết 65% số sách bên trên giá chỉ là 5đôi mươi quyển. Vậy 85% số sách trên giá bán đó là ………quyển.

a/ 800 b/ 680 c/ 608 d/ 442.

Xem thêm:

Câu 7: Sau lúc ưu đãi giảm giá 20% thì giá chỉ một cuốn nắn sách là 96000 đồng. Vậy thuở đầu giá bán của cuốn nắn sách là:………đồng.

a/ 115200 b/ 80000 c/ 120000 d/ 76800.

Câu 8: Một shop đang bán 25% số mặt hàng hiện tại gồm cùng thu được 37500000 đồng. Vậy Lúc phân phối không còn số sản phẩm bên trên với cái giá nhỏng đang cung cấp thì cửa hàng chiếm được …………………..đồng.

a/ 36875000 b/ 150000000 c/ 9375000 d/ Đáp số khác.

Câu 9: Một cửa hàng gồm một tấm vải vóc hoa lâu năm 35m. Người đầu tiên cài 3/7 tấm vải vóc kia. Người sản phẩm công nghệ hai cài đặt 2/5 số vải hoa sót lại. Bởi vậy shop sót lại ………m vải vóc hoa.

a/ 15 b/ 12 c/ 8 d/ đôi mươi.

Câu 10: Một hình vuông vắn gồm cạnh 11,75centimet. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 14,5cm với chiều rộng lớn 9cm, một hình tròn bao gồm bán kính 5centimet. Trong cha hình bên trên, hình tất cả chu vi bằng nhau là:

a/ Hình vuông và hình chữ nhật b/ Hình hình chữ nhật với hình tròn trụ c/ Hình vuông cùng hình tròn trụ d/ Hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn.

Bài thi số 3: Đừng nhằm điểm rơi: (10đ)

Câu 2: Giá trị của biểu thức: 62,92 : 5,2 – 4,2 x (7 – 6,3) x 3,67 – 1,21 = ……….

Câu 3: Tìm x là số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 thỏa mãn nhu cầu x 1999/1000. Vậy y = ………

Câu 5: 34% của 27 là: ………

Câu 6: 32,5% của số A là 91 thì số A là: ………

Câu 7: Tìm một số trong những thập phân, biết nếu như dịch dấu phẩy của chính nó sang đề xuất một hàng thì số kia tăng 113,31. Vậy số thập phân kia là: ………Câu 8: Cho phân số 7/8. Hãy kiếm tìm một vài tự nhiên làm thế nào cho Khi đem tử số trừ đi số kia cùng mẫu mã số cùng cùng với số kia thì được phân số mới có mức giá trị bởi ¼. Vậy số tự nhiên buộc phải tra cứu là: ………

Câu 9: Tìm vừa đủ cùng của những số: 6,71; 11,09; 35; 16,5; 12 là: ………

Câu 10: Tìm một số trong những, biết nếu như thêm chữ số 2 vào mặt đề xuất thì số kia tăng 173 đơn vị chức năng. Vậy số cần tra cứu là: ………