Đề thi toán lớp 1 kì 1

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsay đắm khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tđam mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Tân oán lớp 1- Đề thi Tân oán lớp 1 Giữa kì 1- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2
Top 50 Đề thi Tân oán lớp một năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Sở 50 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 và Học kì 2 năm học 2021 - 2022 tinh lọc, gồm câu trả lời được soạn bsát hại sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân ttách trí tuệ sáng tạo giúp Giáo viên cùng prúc huynh bao gồm thêm tư liệu Đề thi Tân oán lớp 1 tự đó giúp học sinh ôn luyện cùng đạt điểm cao trong các bài bác thi môn Toán thù lớp 1.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 kì 1


Sở đề thi Toán lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 1 - Chân ttránh sáng sủa tạo

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 2

Tài liệu nhằm học xuất sắc những môn học lớp 1 tuyệt khác:

Phòng Giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé nhiều hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Kết trái phnghiền tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo lắp thêm từ bỏ tự nhỏ xíu cho lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số đề nghị điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình vẽ mặt tất cả bao nhiêu hình vuông?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 tất cả đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 gồm lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức">

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9. Điền vết >,

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. 

Các số nhỏ hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B. 

Câu 2. 

9 – 3 = 6

Chọn C.Câu 3.

Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ từ tự bé nhỏ mang đến lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 

7 + 0 = 0 + 7 

Số cần điền vào chỗ chnóng là 7.

Câu 5. 

Có 5 hình vuông.

Chọn B.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7. 

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức">

Câu 8. 

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5

Câu 9. 

a) 4 + 3 > 5 8 > 9 -

b) 1 + 2 > 5 - 4 10 - 7 = 0 + 3

Câu 10. 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 bao gồm đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức">
*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 bao gồm đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức">

3

+

3

=

6

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành .....

Xem thêm:

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Khoanh vào số yêu thích hợp:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Cánh diều">

Bài 2: Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..

2 + 3 = …. 6 – 1 = …. 9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi chnóng sẽ được phxay tính đúng:

3 + … = 7 … + 2 = 4 9 - … = 6

1 + … = 5 6 - … = 3 1 + … = 1

Bài 4: Nối từng phnghiền tính cùng với hiệu quả đúng:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều"> 

Bài 5: Viết những phép cộng tất cả công dụng bằng 8 tự những số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP. ÁN Đề số 1

Bài 1: 

Học sinh đếm hình.

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 có câu trả lời (4 đề) | Cánh diều">

Bài 2: 

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3: 

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4: 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 có giải đáp (4 đề) | Cánh diều">

Bài 5: 

8 = 6 + 2 

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 1 - Chân ttách sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Nối:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm giải đáp (4 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 2: Hình dưới đây gồm bao nhiêu hình tam giác, hình vuông vắn cùng hình tròn?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttránh sáng tạo"> 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = …

1 + 8 = …

9 + 0 = …

8 – 4 = …

5 – 2 = …

7 – 6 = …

Bài 4: Điền vết , = phù hợp vào khu vực chấm:

1 … 3

5 … 2 

4 … 4 

1 + 2 … 0

3 + 3 … 9 – 2 

1 + 4 … 5 – 0 

Bài 5: Nối các số từ là 1 mang đến 10:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

Bài 1: Nối:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

Bài 2: Hình dưới đây gồm từng nào hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm giải đáp (4 đề) | Chân ttránh sáng sủa tạo">

Có 5 hình tam giác.

Có 4 hình tròn.

Có 3 hình vuông. 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Bài 4: Điền vết , = thích hợp vào địa điểm chấm:

1 3

5 > 2 

4 = 4 

1 + 2 > 0

3 + 3 9 – 2 

1 + 4 = 5 – 0 

Bài 5: Nối những số từ là 1 mang lại 10:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttách sáng tạo">

Lưu trữ: Đề thi Toán thù lớp 1 sách cũ

Hiển thị nội dung

Top đôi mươi Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 gồm đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Tân oán lớp 1 gồm đáp án

Top đôi mươi Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 2 có đáp án

Top 10 Đề thi Tân oán lớp 1 Giữa kì 2 gồm đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Tân oán lớp 1 bao gồm đáp án


Giới thiệu kênh Youtube evolutsionataizmama.com


Đã gồm phầm mềm VietJachồng bên trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Vnạp năng lượng mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn mức giá. Tải ngay lập tức áp dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán thù, Tiếng Việt lớp 1 gồm đáp án được biên soạn bgiết hại nội dung công tác sách giáo khoa Tân oán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy tuyệt, hãy động viên với chia sẻ nhé! Các phản hồi ko cân xứng với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cnóng phản hồi lâu dài.