Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học phạm văn đồng

-

Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 mang lại 4 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, bao gồm lời giải tất nhiên, góp thầy cô xem thêm nhằm xây dừng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 đến học sinh của chính mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học phạm văn đồng

Với 4 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, còn khiến cho các em học viên lớp 3 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn nhằm ôn thi học tập kì 2 tác dụng. Mời thầy cô với những em thuộc tải miễn giá tiền cỗ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề chất vấn Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 – Đề 1

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Bạn đã xem: Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (Có đáp án)


Question 1. Listen and number (1 pt)

*

Question 2. Listen & write T (True) or F (False) (1pt)

*

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

*

Đáp án đề khám nghiệm học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Lời bài bác nghe

Question 1. Listen and number. (1 pt)

1. A: Where’s the dog?

B: It’s under the table.

2. A: What are you doing?

B: I am listening lớn music.

3. A: What’s the weather like?

B: It’s rainy.

4. A: Do you have sầu a goldfish?

B: Yes, I vị.

Question 2. Listen và write T (True) or F (False) (1pt).

1. There is a living room

2. There are five sầu books on the table.

3. I lượt thích robots.

Xem thêm:

4. I’ve got four cats.

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

1. A: Do you lượt thích planes?

2. B: No, I don’t.

2. I like ships.

Question 4. Listen và tick. (1 pt)

1. Laura: What is the weather like?

Jimmy : It’s windy.

2. Lilly: What are they doing?

John: They’re flying kites.

3. Mary: What pets vày you have?

Peter : I have sầu two dogs.

4. Jane: What toys do you like?

Tom: I lượt thích yo-yos.

Question 5. Listen and complete. (1pt)

My name is Quan.Today my family (1) _is__at trang chủ.We are in the living room. My father is (2)___watching ____TV. My mother is (3)_playing___ the piano. My brother is (4) ___listening___to music và I am singing.