Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học phạm văn đồng

-

Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 mang lại 4 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, bao gồm lời giải tất nhiên, góp thầy cô xem thêm nhằm xây dừng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 đến học sinh của chính mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học phạm văn đồng

Với 4 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, còn khiến cho các em học viên lớp 3 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn nhằm ôn thi học tập kì 2 tác dụng. Mời thầy cô với những em thuộc tải miễn giá tiền cỗ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề chất vấn Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 – Đề 1

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Bạn đã xem: Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (Có đáp án)


Question 1. Listen and number (1 pt)

*

Question 2. Listen & write T (True) or F (False) (1pt)

*

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

*

Đáp án đề khám nghiệm học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Lời bài bác nghe

Question 1. Listen and number. (1 pt)

1. A: Where’s the dog?

B: It’s under the table.

2. A: What are you doing?

B: I am listening lớn music.

3. A: What’s the weather like?

B: It’s rainy.

4. A: Do you have sầu a goldfish?

B: Yes, I vị.

Question 2. Listen và write T (True) or F (False) (1pt).

1. There is a living room

2. There are five sầu books on the table.

3. I lượt thích robots.

Xem thêm: Lê Dũng Vova Là Ai Nào Đang Chờ Lê Dũng Vova? Tương Lai Nào Đang Chờ Lê Dũng Vova

4. I’ve got four cats.

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

1. A: Do you lượt thích planes?

2. B: No, I don’t.

2. I like ships.

Question 4. Listen và tick. (1 pt)

1. Laura: What is the weather like?

Jimmy : It’s windy.

2. Lilly: What are they doing?

John: They’re flying kites.

3. Mary: What pets vày you have?

Peter : I have sầu two dogs.

4. Jane: What toys do you like?

Tom: I lượt thích yo-yos.

Question 5. Listen and complete. (1pt)

My name is Quan.Today my family (1) _is__at trang chủ.We are in the living room. My father is (2)___watching ____TV. My mother is (3)_playing___ the piano. My brother is (4) ___listening___to music và I am singing.