Đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

-
Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm học tập 2016 – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề bình chọn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 để ôn tập kiến thức

Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2

Đề soát sổ cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

I. Chọn trường đoản cú không giống loại.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

Xem thêm:

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp phần lớn tự dưới đây thành câu hoàn hảo.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ đồng hồ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ bỏ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

*

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ bỏ mê thích hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào vị trí trống sau:

*

Bài 4: Nhìn trỡ ràng viết thành câu trả chỉnh:

*

Bài 5: Chọn trường đoản cú có biện pháp phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate