Đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

-
Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm học tập 2016 – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề bình chọn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 để ôn tập kiến thức

Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2

Đề soát sổ cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

I. Chọn trường đoản cú không giống loại.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

Xem thêm: Cameraman Của Khoa Pug Là Ai ? Tìm Hiểu Tiểu Sử Chi Tiết Về Khoa Pug

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp phần lớn tự dưới đây thành câu hoàn hảo.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ đồng hồ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ bỏ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

*

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ bỏ mê thích hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào vị trí trống sau:

*

Bài 4: Nhìn trỡ ràng viết thành câu trả chỉnh:

*

Bài 5: Chọn trường đoản cú có biện pháp phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate