Đề thi tiếng anh 3 học kì 2

-

Sở đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông bốn 22 gồm 2 đề thi tất cả câu trả lời cố nhiên, giúp thầy cô xem thêm để sản xuất đề thi học tập kì 2 năm 2021 – 2022 mang đến học viên của bản thân mình.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh 3 học kì 2

Với 2 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, còn giúp những em học sinh lớp 3 luyện giải đề thiệt thuần thục, rồi so sánh hiệu quả thuận lợi rộng. Mời thầy cô và những em thuộc sở hữu miễn phí cỗ đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 nhé:


Đề thi học tập kì II môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT…….TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS…….Đề bao gồm thức(Đề thi có 03 trang)

quý khách đã xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tứ 22

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn: Tiếng Anh 3Năm học: 2021 – 2022Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)


LISTENING (4 points)

PART 1. Listen & match. (1,5 points)

There is one example: Example: You hear: I have a truck

*

PART 2. Listen and tiông xã (X ) the picture(1 point)

*

3. What’s your mother doing now?

*

4. What’re they doing?

*

PART 3. Listen và number (1- 5) (1,5 points)

0a. I have many pets.
b. I have two dogs and a mèo.
c. Do you have any pets?
d. What pets bởi you have sầu ?
e. Yes, I vì.
f. I lượt thích them very much .

READING: (2 points)

PART 1: Read and match. (1pt).

*

PART 2: Look & read. Put a tick (√ ) or cross (x) in the box. (1pt).


*

*


1. They are reading book. ☐

2. She is cleaning the ☐

3. It is ☐

4. This is my house. ☐


WRITING (2 points)

PART 1: Put the words in order. (1pt).

Example: 0. This/ a / living /is/ room.

⇒ This is a living room.

Xem thêm: Top 20 Năm Quý Dần Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Dần Là Sinh Năm Bao Nhiêu

1. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

2. many/ are/ chairs/ how/ there?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

3. playing / park / I / football/the / am / in

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

4. in/ are/the/ they/ cage

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

PART 2: Write about you: (1pt)

Example: 1. How old is your father?

⇒ He is forty.

1. Do you have sầu any toys?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do you have any pets?

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

3. What pets vị you have?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Where’s Dien Bien?

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

SPEAKING ( 2 points )

PART 1.

What’s your name?

PART 2. Talking about your family.

What does your father do?

What does your mother do?

Do you love sầu your family?

PART 3. Describing picture.

– Who are they?

– Where are they?

– How many people are there in the picture?

– Are they a happy family?

*