Đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán có đáp an

-

Đề kiểm tra học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem về mang lại chúng ta 7 đề thi có câu trả lời chi tiết đương nhiên bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn lớp 7 gồm thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố gắng kiến thức làm cho quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán có đáp an


Sở đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 Tân oán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 Tân oán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 Tân oán 7

Cấp độ Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- Xác định tín hiệu.

- Lập bảng tần số.

- Tìm kiểu mốt, tìm cực hiếm trung bình của dấu hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- Nhận biết đối chọi thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, quý giá của đa thức.

- Biết tra cứu bậc của đơn thức, nhiều thức, nhiều thức thu gọn gàng.

- Thu gọn đa thức.

- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- Tìm nghiệm của đa thức.

- Cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- Các trường hòa hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đa số.

Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minch hai tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Các con đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ bỏ trọng tâm cho đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc điểm của mặt đường vuông góc và mặt đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề kiểm soát học tập kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với đối chọi thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của nhiều thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: Giá trị x=2 là nghiệm của nhiều thức:

A. f(x)=2+x

B. f(x)=x-2

*

D. f(x)=x(x+2)

Câu 5: Kết trái phxay tính

*

*

*

*

*

Câu 6. Giá tri biểu thức

*
 tai x=2 và y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn đa thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số nào sau đó là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không bao gồm nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Có nghiệm là 1

D. Có 2 nghiệm

Câu 10: Độ lâu năm nhị cạnh góc vuông tiếp tục thứu tự là 3centimet và 4cm thì độ dài cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác những là tam giác có

A. hai cạnh bởi nhau

B. cha góc nhọn

C. cha cạnh bằng nhau

D. một góc bằng

Câu 12: Nếu AM là đường trung con đường với G là trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong các mon của một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) Dấu hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm kiểu mẫu của dấu hiệu.

c) Tính điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho nhị nhiều thức

*

a. Thu gọn cùng thu xếp hai nhiều thức P(x) và Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tìm nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông trên A.

b)Vẽ phân giác BD (D trực thuộc AC), từ D vẽ DE vuông góc BC (E thuộc BC). Chứng minch DA = DE.


c) ED cắt AB trên F. Chứng minc DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung yêu cầu đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua vào tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập đúng mực bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

quý giá (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn nhị solo thức P(x) với Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) tất cả hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học tập kì 2 Tân oán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 Tân oán 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- Nhận hiểu rằng một trong những khái niệm về bảng tần số, tín hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- Nhận hiểu rằng 1-1 thức, đa thức; 1-1 thức đồng dạng, hệ số của nhiều thức; bậc của solo thức, nhiều thức; giải pháp thu gọn đối kháng thức, nhiều thức; bí quyết đánh giá một quý hiếm x là nghiệm của nhiều thức

- Hiểu bí quyết tình quý hiếm của đa thức tại cực hiếm mang đến trước của biến;

- Hiểu về nghiệm của nhiều thức để tìm kiếm thông số chưa chắc chắn.

- Cộng, trừ hai đa thức một vươn lên là.

- Tìm nghiệm của nhiều thức.

- Tính quý hiếm của đa thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa các nguyên tố trong tam giác, tam giác vuông cân nhau.

- Nhận biết số đo góc quanh đó tam giác, vậy được độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác bằng bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài xích toán; đã cho thấy các nhân tố để nhì tam giác vuông đều nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Các con đường đồng quy vào tam giác

- Biết cách tính số đo góc tương quan mang đến mặt đường phân giác của tam giác; độ dài đường trung tuyến.

- Chứng minch các nguyên tố liên quan mang đến các mặt đường đồng quy vào tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học tập kì 2 Tân oán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng phân pân hận thực nghiệm của vết hiệu;

C. Bảng vết hiệu;

D. Bảng giá trị tín hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng kỳ lạ mà lại fan điều tra quyên tâm tò mò điện thoại tư vấn là:A. Tần số;

C. Giá trị;

B. Giá trị trung bình;

D. Dấu hiệu.

Câu 3: Trong những biểu thức sau đâu là đơn thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đây là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đơn thức đồng dạng;

B.- 3x2y3cùng 3x2y3 lànhì solo thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là nhì 1-1 thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là nhì đối kháng thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những thông số của đa thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
bao gồm bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: Kết trái thu gọn 1-1 thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn nhiều thức Phường = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. x3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 có một nghiệm x = -1. Khi kia hệ số a có giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10centimet, BC = 5cm. Nhỏng vậy:A: Cạnh AC gồm độ nhiều năm bởi 12 cm hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC có độ nhiều năm bằng 5cm;

C: Cạnh AC bao gồm độ lâu năm bởi 12cm;

D: Cả cha trường đúng theo trên gần như đúng.

Câu 14: Cho tam giác ABC gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A với góc C giảm nhau tại I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A và bao gồm AB = 12 centimet, AC = 5 cm. Trung tuyến đường AM có độ dài là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho nhì đa thức

*
*

a) Thu gọn nhì nhiều thức P(x) với Q(x)

b) Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c) Tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 centimet.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D nằm trong AC), trường đoản cú D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minc DA = DE.

c) ED cắt AB trên F. Chứng minc DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm cực hiếm của nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu có tác dụng đúng được 0,25 điểm)