Đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án

-

Đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm gồm câu trả lời được evolutsionataizmama.com tổng thích hợp với chia sẻ trong bài viết tiếp sau đây sẽ là tài liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa có lợi cho các em học sinh sống dạng bài xích thi trắc nghiệm. Với những câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 tất cả đáp án cụ thể sẽ giúp củng núm thêm kiến thức và kỹ năng môn Hóa học tập lớp 10 xuất sắc hơn góp các em đạt kết quả tốt vào kì thi không còn học tập kì 2. Sau đấy là văn bản chi tiết đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm gồm giải đáp, câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 học kỳ 2 evolutsionataizmama.com xin chia sẻ đến bạn đọc.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án


1. Đề thi Hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. Cho các chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Những hóa học làm sao tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. Chất làm sao sau đây chỉ tất cả tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. Hỗn phù hợp khí nào tiếp sau đây có thể sống thọ thuộc nhau?

A. Khí H2S và khí CO2

B. Khí O2 với khí Cl2.

C. Khí O2 cùng khí H2.

D. Khí NH3 cùng khí HCl.

Câu 4. Cho những phản nghịch ứng:

(1) O3 + dung dịch KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các bội phản ứng tạo nên đối kháng hóa học là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam Fe trong khí Cl2 dư,chiếm được 32,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. Những phản nghịch ứng nào sau đây chứng minh tính lão hóa của ozon to gan lớn mật hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn biểu hiện tính khử trong những bội nghịch ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. hỗn hợp NaOH, Mg, hỗn hợp KMnO4.

C. hỗn hợp KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, dung dịch KMnO4.

Câu 8. Cho biết tổng hệ số thăng bằng pmùi hương trình bên dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. Chọn câu đúng:

A. cũng có thể nhận thấy ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bởi hỗn hợp AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- hầu hết cho kết tủa white color với Ag+.

C. Các ion F-, Cl-, Br-, I- mọi chế tác kết tủa với Ag+.

D. Trong những ion halogenua, chỉ gồm ion Cl- mới chế tạo kết tủa cùng với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp sắt và Mg vào khí Clo dư.Sau làm phản ứng nhận được 61 gam chất rắn.Phần trăm cân nặng của Mg vào tất cả hổn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm khô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, mà lại ko thể làm thô NH3 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. không có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. Cho bột sắt vào dung dịch H2SO4 sệt, rét cho đến khi sắt không thể tan được nữa. Sản phđộ ẩm thu được trong dung dịch sau làm phản ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 và Fe.

D. FeSO4 cùng Fe2(SO4)3.

Câu 13. Cho 2,6 gam một sắt kẽm kim loại M bao gồm hóa trị II chức năng đầy đủ cùng với 0,56 lkhông nhiều tất cả hổn hợp X tất cả O2 với Cl2 làm việc (đktc) sau phản bội ứng chiếm được 3,79 gam chất rắn là các oxit và muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những phản bội ứng tất cả hóa học khí tđam mê gia, Khi tăng áp suất, vận tốc bội phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của các chất khí tăng thêm.

B. Nồng độ của các chất khí giảm xuống.

C. Chuyển rượu cồn của những chất khí tạo thêm.

D. Nồng độ của những hóa học khí ko biến hóa.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml dung dịch đựng tất cả hổn hợp NaBr 1M với NaI 1,2M, sau thời điểm phản ứng xẩy ra trọn vẹn đun cho nóng nhằm cô cạn dug dịch chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để riêng biệt 2 khí O2 cùng O3, fan ta hay được sử dụng chất hóa học nào:

A. nước.

B. dung dịch KI và hồ nước tinh bột.

C. hỗn hợp CuSO4.

D. hỗn hợp H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S khi để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong không khí đã oxi hóa H2S thành lưu lại huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi ko khí khử thành lưu lại huỳnh tự vì chưng.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có vào ko khí.

D. Có sự mang lại các muối sunfua sự so sánh.

Câu 18. Nhiệt phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 ở đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa trọn vẹn 24,9g hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi chiếm được 15,3g hỗn hợp oxit. Cho lượng oxit này tính năng hết với hỗn hợp HCl thì trọng lượng muối tạo thành là


A. 15,6 gam

B. trăng tròn,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột Fe ko kể không gian,sau đó 1 thời hạn vẫn gửi thành các thành phần hỗn hợp A bao gồm trọng lượng 37,6 gam có sắt, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp A bội phản ứng hết với hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng thu được 3,36 lkhông nhiều khí SO2(đktc). Giá trị a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà rã không còn m gam Al bởi H2SO4 quánh rét dư thu được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 là thành phầm khử độc nhất vô nhị,sinh sống đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. Cho bội nghịch ứng sau ở trang thái cân nặng bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Ttuyệt thay đổi mật độ khí HF

Câu 25. Trường thích hợp nào sau đây ko xảy ra bội nghịch ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 sệt, nguội.

C. Sục SO2 vào dung dịch nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

Câu 26. Hơi thủy ngân rất độc, cho nên vì thế bắt buộc tịch thu tdiệt ngân rơi vãi bởi cách:

A. nhỏ tuổi nước brom lên giọt tdiệt ngân.

B. nhỏ nước ozon lên giọt tdiệt ngân.

C. rắc bột sulfur lên giọt tbỏ ngân.

D. rắc bột photpho lên giọt tdiệt ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguim tố phi klặng có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh rộng oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.

D. Oxi là ngulặng tố phổ biến nhất bên trên trái đất.


Câu 28. Hoà tung đôi mươi,8 gam hỗn hợp bột có FeS, FeS2, S bởi hỗn hợp HNO3 đặc rét dư thu được 53,76 lkhông nhiều NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất, sinh sống đktc và hỗn hợp X. Cho dung dịch X tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư, thanh lọc đem cục bộ kết tủa nung trong không khí mang đến cân nặng ko thay đổi thì cân nặng hóa học rắn chiếm được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa nào sau đây là đúng?

A. Chất xúc tác là hóa học làm cho chuyển đổi vận tốc phản nghịch ứng, nhưng không bị tiêu hao vào phản bội ứng.

B. Chất xúc tác là chất có tác dụng tăng vận tốc phản ứng, nhưng không xẩy ra tiêu tốn vào bội nghịch ứng.

C. Chất xúc tác là chất có tác dụng tăng vận tốc bội nghịch ứng, tuy nhiên không bị đổi khác vào phản nghịch ứng.

D. Chất xúc tác là chất làm cho biến đổi tốc độ phản bội ứng, tuy thế bị tiêu hao rất hiếm vào phản ứng.

Câu 30. Cho 100ml dung dịch KOH 1M tính năng cùng với 100 ml hỗn hợp HCl aM, sau làm phản ứng thu được dung dịch Y bao gồm chứa 6,9875 gam chất rã. Vậy quý giá a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3D 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 Dtrăng tròn B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập lớp 10 học tập kì II có đáp án

Câu 1: điểm lưu ý nào bên dưới đây là Điểm lưu ý bình thường của những đơn hóa học halogen?

A. Ở điều kiện thường xuyên là hóa học khí

B. Tác dụng dũng mạnh cùng với nước

C. Vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa gồm tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 ko tác dụng với

A. khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

A. Chữa sâu răng

B. Tẩy hết sạch trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong chống thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinch hoạt

Câu 4: Các số oxi hóa của lưu huỳnh là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: Phản ứng như thế nào sau đấy là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Get Down Nghĩa Là Gì, Get Down Là Gì

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm kim loại như thế nào dưới đây không phản bội ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa rã hoàn toàn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp có Fe với sắt kẽm kim loại X bởi hỗn hợp HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, kết hợp hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp bên trên bởi hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất). Biết những thể tích khí các đo làm việc điều kiện tiêu chuẩn. Klặng nhiều loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống nghiên cứu, tín đồ ta thường xuyên pha chế clo bằng cách

A. điện phân nóng tung NaCl.

B. mang đến dung dịch HCl sệt công dụng với MnO2, đun nóng.


C. điện phân hỗn hợp NaCl gồm màng ngăn uống.

D. đến F2 đẩy Cl2 ra khỏi hỗn hợp NaCl.

Câu 9: Cho phản bội ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. lúc tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ chuyển dịch:

A. Theo chiều thuận

B. Theo chiều nghịch

C. Không đưa dịch

D. Không xác định được

Câu 10: Cho lượng dư MnO2 vào 25ml hỗn hợp HCl 8M. Thể tích khí Cl2 sinh ra (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa rã hoàn toàn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) với dung dịch đựng m gam muối bột. Giá trị của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tung trọn vẹn trăng tròn,6 gam tất cả hổn hợp bao gồm Na2CO3 cùng CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, nhận được V lít khí CO2 (đktc) với dung dịch đựng 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: Cho 7,84 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) có Cl2 cùng O2 phản nghịch ứng toàn vẹn cùng với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả Mg cùng Al, chiếm được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: Phát biểu làm sao dưới đây ko đúng?

A. Muối AgI không rã trong nước, muối AgF chảy nội địa.

B. Flo gồm tính lão hóa mạnh dạn hơn clo.

C. Trong các phù hợp chất, quanh đó số oxi hoá -1, flo và clo còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. Dung dịch HF kết hợp được SiO2.

Câu 15: Sản phđộ ẩm thu được lúc năng lượng điện phân hỗn hợp KCl (năng lượng điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

A. K với Cl2.

B. K, H2cùng Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: Hỗn phù hợp X bao gồm FeCl2 và NaCl gồm tỉ lệ mol tương xứng là một trong : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, chiếm được hỗn hợp Y. Cho Y bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp AgNO3 dư, thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: Trong những phản ứng sau, làm phản ứng như thế nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để dung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M yêu cầu cần sử dụng là bao nhiêu?

A. 0,5 lkhông nhiều.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lkhông nhiều.

Câu 19: Cho những phát biểu sau:

(a) Trong các phản bội ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính thoái hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu ớt.

(c) Dung dịch NaF loãng được sử dụng làm cho thuốc phòng sâu răng.

(d) Trong hợp chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng ngày một nhiều theo trang bị tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu bên trên, số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: Cho phản bội ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Các hidro halogenua (HX) có thể pha trộn theo làm phản ứng bên trên là

A. HBr và HI.

B. HCl, HBr với HI.

C. HF với HCl.

D. HF, HCl, HBr cùng HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết cùng với dung dịch HCl đặc (dư), chiếm được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phát biểu nào sau đó là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom lớn hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF mạnh rộng tính axit của HCl.

C. Bán kính nguyên tử của clo to hơn bán kính nguyên ổn tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-to hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc test làm sao sau đây biệt lập được khí O2 cùng với khí O3 bởi phương thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinch bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. Cho 25,5 gam tất cả hổn hợp X bao gồm CuO cùng Al2O3 rã trọn vẹn trong dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được hỗn hợp cất 57,9 gam muối. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 trong X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Cho m gam một oxit sắt bội phản ứng toàn diện cùng với 0,75 mol H2SO4, chiếm được hỗn hợp chỉ cất một muối bột độc nhất với 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử tuyệt nhất của S+6). Giá trị của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tung các thành phần hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg bởi hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí mang đến khối lượng không thay đổi, thu được m gam chất rắn. Biết những bội phản ứng đa số xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho những hỗn hợp mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng hóa học làm sao nhằm riêng biệt thân 4 dung dịch này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản ứng như thế nào dưới đây chứng minh HCl tất cả tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng tệp tin download về giúp thấy không thiếu thốn nội dung câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập lớp 10 học kì II bao gồm giải đáp.

Mời các bạn tìm hiểu thêm những thông báo hữu dụng khác trên chuyên mục Học tập - Tài liệu của evolutsionataizmama.com.