Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 3

-

TOP 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 theo Thông tứ 22, bao gồm câu trả lời, giải đáp chnóng với bảng ma trận 4 cường độ tất nhiên.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán kì 2 lớp 3

Qua đó, giúp thầy cô bao gồm thêm các kinh nghiệm tay nghề tạo đề thi học tập kì hai năm 2021 - 2022 đến học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán thù lớp 3, còn giúp các em cầm cứng cáp những dạng bài tập thường xuyên gặp trong đề thi, luyện giải đề thật thuần thục nhằm ôn thi học kì 2 hiệu quả. Hình như, có thể xem thêm đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô cùng những em thuộc tải miễn giá tiền 6 đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3:


Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề soát sổ môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân tách số bao gồm hai, cha chữ số cho số bao gồm một chữ số, số liền trước. Tìm quý hiếm x. Tính quý giá của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng và đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối hận lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: Nhận biết trung điểm, Tính 2 lần bán kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Tân oán 3Thời gian: 40 phút (ko nhắc giao bài)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số lớn số 1 trong các số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) Chủ nhật đầu tháng là ngày mùng 5, chủ nhật tiếp sau vào thời điểm tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5centimet > 450 cm☐


c) 999 g + 1kilogam = 1000 kg☐

d) 12dm 5centimet = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong hình vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình tròn trụ là 60centimet thì nửa đường kính của hình tròn trụ kia là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cmD. 240cm


Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Tìm x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên bao nhiêu thùng như vậy nhằm đựng hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số thoải mái và tự nhiên bé dại tốt nhất bao gồm nhị chữ số với số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tìm y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Xem thêm:

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi duy nhất bao gồm hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Tìm y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 7trăng tròn : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề soát sổ môn Tân oán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: Tìm số liền sau của một số, so sánh số gồm tư hoặc năm chữ số; phnghiền cộng, phnghiền trừ có nhớ không liên tiếp và không quá nhị lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số có tứ chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi những đơn vị chức năng đo độ dài; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, phân biệt một trong những một số loại tiền nước ta.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích S.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải bài bác tân oán bởi hai phép tính tương quan mang lại rút về đơn vị chức năng.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường Tiểu học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (ko nhắc phân phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

a) Số tức tốc trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay tức khắc sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng. (1 điểm)


a) Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 14 cm B. 16 cmC. 28 centimet D. 38 cm

b) Hình vuông tất cả cạnh 8centimet. Diện tích hình vuông kia là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >; B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào vị trí chấm: (1 điểm)

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo thiết bị tự từ bỏ bé bỏng mang lại lớn:............................................................................................

b) Theo trang bị từ lớn nhỏ nhắn mang lại bé:...........................................................................................

Câu 8. Bài toán: (1 điểm)

Có 40kilogam đường đựng phần nhiều trong 8 túi. Hỏi 15kg mặt đường đựng vào từng nào túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phnghiền tính và kết quả vào vị trí chấm cho ưa thích hợp: (1 điểm)

Một bức tranh hình chữ nhật có chiều rộng lớn 8centimet.Chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. Tính diện tích bức ảnh đó?

Trả lời: Chiều lâu năm bức ảnh kia là: ..................................................................................

Diện tích bức tranh kia là: ..............................................................................................

Câu 10. Có 9638m vải, may từng cỗ quần không còn 3m. Hỏi hoàn toàn có thể may được toàn bộ bao nhiêu bộ quần áo và còn vượt mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4centimet 9centimet d) 1kilogam > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo trang bị trường đoản cú tự bé nhỏ cho lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo đồ vật trường đoản cú từ mập mang lại bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Câu 8:

Bài giải

Số kg đường đựng trong 1 túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng không còn 15 kilogam đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Câu 9:

Bài giải

Một bức tranh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8cm.Chiều lâu năm gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích S bức tranh đó?