Đề kiểm tra lớp 5 cuối kì 2

-
Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học tập Cắm Muộn 2, tỉnh giấc Nghệ An Đề thi học tập kì II môn Toán thù lớp 1 gồm giải đáp
Đề soát sổ cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm năm trước ngôi trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh giấc Nghệ An Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 tất cả câu trả lời 1,183 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra lớp 5 cuối kì 2

Câu 1: Số thập phân phù hợp điền vào chỗ trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. đôi mươi,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: Cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập phương chính là. A. 125cm 3 B. 105centimet 3 C. 115cm 3 D. 135centimet 3 Câu 4: Số dư trong phxay phân tách 7,3 : 6 (thương rước mang lại nhì chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: Tìm số nhưng mà 20% của chính nó bằng 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 235 phút ít B. 195 phút ít C. 215 phút D. 225 phút ít Câu 8: 18,5 ha = . . . .

Xem thêm: Tiết Lộ Chiều Cao Quê Quán Năm Sinh Noo Phước Thịnh Quê Ở Đâu

. .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách tiện lợi nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một bạn đi dạo tự A thời gian 6 giờ với tốc độ 5km/tiếng. Đến 8 tiếng trong vòng 30 phút, một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đuổi theo cùng với vận tốc vội 3 lần fan đi bộ. Hỏi: a) Hai tín đồ chạm mặt nhau lúc mấy giờ? b) Quãng mặt đường trường đoản cú điểm xuất hành cho khu vực gặp mặt nhau nhiều năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: Tự luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi 1 điều a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng từng câu ghi 0,5 điểm. a. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng giải mã cùng làm cho đúng mỗi phnghiền tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian bạn quốc bộ đi trước xe đạp điện là: 8 giờ khoảng 30 phút – 6 giờ = 2 giờ 1/2 tiếng = 2,5 tiếng Vận tốc của người đi xe đạp điện là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường tín đồ đi dạo đi trong 2,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) Thời gian để hai fan chạm chán nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) Hai fan chạm chán nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2,5 giờ + 1,25 giờ đồng hồ = 9,75 ( giờ) = 9h 45 phút ít. Quãng mặt đường trường đoản cú điểm khởi hành mang đến địa điểm chạm mặt nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. b) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe sản phẩm công nghệ đi cùng với tốc độ là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/tiếng . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút ít C. 2 15 phút ít D. 2 25. vào 2 ,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) Thời gian để hai người chạm mặt nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) Hai tín đồ chạm chán nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 tiếng + 1, 25 tiếng