Đề kiểm tra học kì 1 toán 2

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđắm say khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê mẩn khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Đề thi Toán thù lớp 2 Học kì một năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng chế

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì một năm học 2021 - 2022 tinh lọc, có giải đáp của cha bộ sách mới Kết nối trí thức cùng với cuộc sống đời thường, Cánh diều, Chân ttách trí tuệ sáng tạo. Hi vọng với cỗ đề thi này để giúp học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong các bài xích thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 2

Mục lục Đề thi Tân oán 2 Học kì 1


*

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(ko đề cập thời gian phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là thứ Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là vật dụng mấy?

A. Thđọng Hai B. Thứ Ba C. Thứ đọng Tư D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn nhất gồm 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số nào vào của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 với 47 C. 37 cùng 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ dưới đây tất cả từng nào tđọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có rất nhiều rộng An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm từng nào viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một vườn gồm 100 cây đào, sau thời điểm buôn bán đi một số cây đào thì vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã phân phối bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác và 2 hình tđọng giác. Đọc tên những hình đó?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 gồm giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

ĐÁP.. ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đang phân phối số kilomet đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ đọng giác

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 tất cả câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 gồm nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. Không điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 tiếng chiều tốt …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tứ đọng giác? 

A.

Xem thêm: Thông Tin Mới Nhất Về Canh Dần Là Sinh Năm Bao Nhiêu Và Cách Tính Như Thế Nào?

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có giải đáp (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: Kết trái của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 hoa lá, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ với hiệu đều nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP. ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinch đặt tính hàng dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số nhành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phxay trừ bao gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Chân ttránh sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(ko đề cập thời gian phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước công dụng đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: Trên hình bên tất cả mấy hình tứ đọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 tất cả lời giải (5 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ đọng giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ đọng giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày tất cả …. giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai bao gồm 16 dòng kẹo, Mai có rất nhiều rộng chị Lan 5 dòng. Hỏi chị Lan có từng nào chiếc kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 mon 11 là sản phẩm công nghệ nhị. Vậy ngày 25 mon 11 là lắp thêm mấy?

A. Thứ tư B. Thđọng năm C. Thứ sáu D. Thđọng bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinch đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: Tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 có câu trả lời (5 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất gồm 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube evolutsionataizmama.com


Đã gồm app VietJachồng trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn mẫu mã, Thi online, Bài giảng....miễn chi phí. Tải ngay lập tức vận dụng bên trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Tân oán, Tiếng Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy xuất xắc, hãy động viên cùng chia sẻ nhé! Các phản hồi ko cân xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm bình luận dài lâu.