Đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

-

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3 giúp các em tham khảo, luyện giải các dạng bài bác tập thiệt thuần thục, để sẵn sàng giỏi kỹ năng mang đến kỳ thi cuối học tập kì 2 năm 2021 - 2022 tiếp đây đạt kết quả suôn sẻ.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Với các dạng bài tập như nhân, phân tách số bao gồm 3 chữ số cùng với số có một chữ số, số có 4 chữ số với cùng một chữ số, các bài bác tập hình học... Vậy mời các em thuộc theo dõi và quan sát nội dung bài viết sau đây của evolutsionataizmama.com để ôn tập thiệt tốt đến bài xích thi học kì 2 môn Toán lớp 3 tiếp đây.

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán thù lớp 3

I. Nhân, phân tách số có 3 chữ số cùng với số có một chữ số

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm:

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................


............................................................

Mời chúng ta cài về giúp thấy trọn cỗ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*