De cương on tập tiếng anh lớp 6 kì 2

-

Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 mang tới cỗ đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống đời thường cho những em học sinh lớp 6 chuẩn bị thiệt xuất sắc kiến thức mang đến kỳ thi cuối học kì hai năm 2021 - 2022 tới đây.

Bạn đang xem: De cương on tập tiếng anh lớp 6 kì 2

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm giao đề cương ôn thi học tập kì 2 đến học viên của chính mình. Hình như, rất có thể xem thêm đề cương môn Toán, Ngữ văn lớp 6. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi văn bản cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của evolutsionataizmama.com:

Đề cương cứng học kì 2 môn Tiếng Anh 6 - Global Success năm 2021 - 2022

A. LISTENING:

I. Listen to the conversation và tiông xã (✓) the columns.

Linda

Nick

1. park view

2. đô thị view

3. sea view

4. swimming pool

5. garden


II. Listen to lớn the lecture & fill in the missing words.

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it"s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool & a (1)....................

Nick: My dream houses is (2).........................

Linda: Really? What"s it like?

Nick: It"s a (3).................. flat in the city. It has a park view in front và a city view at the baông xã.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other (4)....................

Linda: That sounds (5)................ , too. But I think it"ll be....

III. Listen and tiông chồng T (True) of F (False)

1. Mi thinks they can recycle things in the bins.

2. At book fairs, students can exchange their old books.

3. Nam thinks students will save money if they go khổng lồ school by bus.

4. Students can exchange their used uniforms at unikhung fairs.

IV. Listen & fill gap with ONE word / number.

Xem thêm: Write An Essay About The Advantages And Disavantages Of Living In The City


Name

Mi

Nam

Class

(1) ..................

(4)...................

Idea 1

Put a (2) ................... bin in every classroom.

Encouraging students to lớn use(5)...................

Idea 2

Having (3) ................... fairs.

Organizing (6) ...................fairs

V. Listen lớn the conversation và tiông chồng (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can"t vày many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can bởi everything like humans.

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. star

B. father

C. camera

D. garden

2. A. fast

B. class

C. answer

D. apple

3. A. check

B. recycle

C. reuse

D. environment

4. A. each

B. sea

C. create

D. idea

5. A. warmth B. fourth C. tooth D. breathe


6. A. ask B. plastic C. bachồng D. grandparent

7. A. start B. marbles C. stars D. solar

8. A. hear B. clear C. bear D. fear

9. A. hear B. clear C. bear D. fear

10. A. cave sầu B. famous C. late D. channel

11. A. hear B. near C. fear D. pear

12. A. gather B. monthly C. father D. brother

13. A. favorite B. slight C. fine D. high

14. A. fold B. cđại bại C. cloth D. hold

15. A. tooth B. there C. bathD. both

16. A. started B. worked C. waited D. wanted

17. A. fold B. cthảm bại C. cloth D. hold

18. A. needed B. liked C. washed D. hoped

19. A. started B. worked C. waited D. decided

20.A. wanted B. liked C. washed D. stopped

21. A. rulers B. pencils C. books D. bags

22. A. thank B. that C. this D. those

23. A. above B. glove sầu C. love sầu D. move

24. A. has B. name C. family D. lamp

25. A. use B. pupil C. number D. music

.....


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
evolutsionataizmama.com
115
Lượt tải: 13.245 Lượt xem: 60.781 Dung lượng: 196,9 KB
Liên kết mua về

Link evolutsionataizmama.com chủ yếu thức:

Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 (Sách mới) evolutsionataizmama.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA