Đề cương ôn tập lý thuyết học kỳ 2 môn tiếng anh 7 mới

-

Đề cương cứng ôn tập triết lý học tập kì 2 môn Tiếng Anh 7 new tổng thích hợp toàn bộ kỹ năng bsát hại SGK cùng chương trình Tiếng Anh của Bộ giáo dục và đào tạo, giúp học viên gọi và nắm rõ kiến thức đã học tập.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập lý thuyết học kỳ 2 môn tiếng anh 7 mới


I. CẤU TRÚC CHỈ KHOẢNG CÁCH VỚI IT

1. Câu hỏi khoảng tầm cách:

Cấu trúc: How far is it from + địa điểm A + khổng lồ + vị trí B?

Ví dụ: How far is it from here to the beach? (Bãi biển cả từ thời điểm cách đó bao xa?)

2. Sử dụng It nhằm chỉ khoảng cách:

Cấu trúc: It is (about) + khoảng cách + from + địa điểm A + lớn + vị trí B.

Ví dụ:

A: How fax is it to lớn the airport? (Sân bay từ thời điểm cách đây bao xa?)

B: It is about 30km. (Khoảng 30km.)

A: How far is it from here to lớn the restaurants? (Nhà hàng cách đây bao xa?)

B: Chopper"s restaurant is about 500 metres from here. (Nhà mặt hàng Chopper cách đây 500m.)

II. CẤU TRÚC VỚI “USED TO”

1. used lớn + Verb: đã từng có lần, từng

- Chỉ một kiến thức, một hành vi thường xuyên xảy ra trong vượt khứ đọng cùng bây chừ không còn nữa.

Ví dụ:

- I used khổng lồ smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( Trước trên đây tôi hút ít 1 gói thuốc một ngày dẫu vậy từ bỏ 2 năm trở lại phía trên tôi không thuốc lá nữa.)

- Ben used lớn travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn"t. ( Ben thường xuyên đi du lịch vô cùng nhiều khi làm cho quá trình trước đó, tuy thế từ bỏ lúc anh ấy luân chuyển quá trình thì không hề nữa.)

- I used to lớn drive to work but now I take the bus. ( Trước đây tôi hay lái xe đi làm việc nhưng mà bây giờ tôi đi làm bởi xe buýt.)

2. Dấu hiệu dìm biết

Trong câu thường có: used lớn, didn’t use to, did ... use to

3. Lưu ý: vào câu hỏi và tủ định thì chữ “d” vào used được lược bỏ

- Trong câu hỏi: Did + S + use to V?

- Câu lấp định: S + didn’t use lớn V.

Ví dụ:

Did you use lớn play table tennis when you were a child? (Bạn có từng chơi bóng bàn khi còn nhỏ tuổi không?) - No, I didn’t. (Không, tôi không có.)

I didn’t use to lớn swyên ổn when I was 5. (Tôi không hay giỏi bơi lội Khi tôi 5 tuổi.)


III. CONNECTORS: ALTHOUGH, DESPITE/IN SPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

1. Cụm từ và mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite với although

a. Cụm tự chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp).

- Chúng ta áp dụng cụm từ in spite of hoặc despite trước một danh từ hoặc một cụm danh từ.

in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase

Ví dụ:

Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

(Mặc mặc dù còn siêu trẻ cơ mà cậu ấy trình diễn xuất dung nhan.)

Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.

(Mặc mặc dù bé dại tuổi tuy nhiên cậu ấy trình diễn xuất dung nhan.)

b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/ even though

Chúng ta áp dụng although/ though (khoác dù) trước một mệnh đề với chân thành và ý nghĩa tương phản, đối lập. Ngoài although ta hoàn toàn có thể dùng though hoặc even though để sửa chữa thay thế.


Although + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday.

(Mặc cho dù thời tiết xấu, công ty chúng tôi vẫn có kỳ du lịch tuyệt vời.)

Even though I don"t lượt thích her, I try my best khổng lồ help her.

( Mặc dù tôi không phù hợp cô ấy, tôi nỗ lực rất là giúp đỡ cô ấy.)

2. Từ chỉ sự tương phản: however/ nevertheless (mặc dù nhiên)

However/ Nevertheless, S + V

However/ Nevertheless đứng trung tâm mệnh đề được ngăn cách cùng với 2 mệnh đề do vệt "," với ";" hoặc thân vệt "." và ","

Ví dụ:

She is young. However, she is very talented.

(Cô ấy còn trẻ. Tuy nhưng cô ấy khôn xiết kỹ năng.)

It rained very hard; nevertheless, I went lớn school on time

(Ttránh mưa to; mặc dù vậy, tôi vẫn đi học đúng giờ đồng hồ.)

- Bên cạnh đó, nhằm nhấn mạnh vấn đề ý tương làm phản, đối nghịch ta rất có thể sử dụng nhỏng một trạng từ bửa nghĩa cho một tính từ hoặc một trạng từ khác


However + adj +S +be, clause (mệnh đề)

However + adv + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

However cold the weather is, I will go out now,

(Dù thời tiết tất cả lạnh lẽo cố kỉnh làm sao đi nữa, tôi vẫn đi ra ngoài.)

However quickly he ran, he didn"t go lớn school on time.

(Dù gồm chạy nhanh khô nắm làm sao thì anh ấy vẫn không tới ngôi trường đúng tiếng.)

IV. WH – QUESTIONS

Wh-word

Ý nghĩa

Ví dụ

1. What (cái gì)

 

Được dùng để hỏi ban bố về một điều gì đó, hỏi một ai nhằm xác nhận thông tin hoặc nói lại điều vừa nói

 

a. What đóng vài ba trò tân ngữ

What + trợ rượu cồn từ + S + V?

Ví dụ: What are you doing? (quý khách hàng đã làm gì đấy?)

What’s your name? ( Tên các bạn là gì?)

b. What vào vai trò công ty ngữ

Từ nhằm hỏi What thỉnh thoảng vào vai trò nhà ngữ trong câu, ta bỏ trợ rượu cồn trường đoản cú cùng chia rượu cồn trường đoản cú chính theo sau What làm việc dạng số ít?

What + V(phân chia số ít)…?

Ví dụ: What happened? (Cthị trấn gì đã xảy ra?)

What is going on now? ( Điều gì đang xảy ra bây giờ?)

2. Who (ai)

 

Được dùng làm hỏi người triển khai hành động

a. Who vào vai trò là tân ngữ

Who + trợ cồn từ + S + V?

Ví dụ: Who bởi you go to school with? (Bạn tới trường cùng với ai?)

Who did you invite khổng lồ the party? (quý khách hàng sẽ mời ai mang lại bữa tiệc?)

b. Who nhập vai trò là công ty ngữ (trực tiếp tiến hành hành động)

Who + V (phân tách số it)…?

Ví dụ: Who is talking in our class? (Ai sẽ rỉ tai vào lớp của chúng ta?)

Who ate all the cakes in the fridge? (Ai đang nạp năng lượng không còn số bánh trong tủ lạnh?)

3. Where (làm việc đâu)

 

Được dùng làm hỏi về địa điểm, vị trí

Where + trợ hễ trường đoản cú + S+ V?

Ví dụ: Where is your house? (Nhà của khách hàng sống đâu?)

Where have sầu you gone for a week? (Bạn đã từng đi đâu trong một tuần?)

4. When (Lúc nào)

 

Được dùng để làm hỏi về thời gian , thời điểm

When+ trợ động tự + S+ V?

Ví dụ: When will you comebaông chồng home? (Lúc nào các bạn sẽ về nhà?)

When does the sun set? (Lúc nào phương diện ttránh lặn?)

5. How (như vậy nào)

 

Dùng để hỏi về phương thức, công dụng cũng tương tự tính cách của cửa hàng.

How + trợ cồn từ bỏ + S+ V?

Ví dụ: How are you? (Quý Khách có khỏe khoắn không?)

How bởi you know about him? (Làm ráng như thế nào nhằm các bạn biết về anh ấy?)

6. How often

 

Dùng để hỏi về mức độ liên tục thao tác làm việc gì

 

How often + trợ cồn tự + S+ V?

Ví dụ: How often vì you visit your grandparents? (Quý khách hàng gồm liên tục mang đến thăm ông bà không?)

How often does he go swimming? (Bao lâu thì anh ấy đi bơi?)

7. Why (tại sao)

 

Dùng để hỏi về nguyên do, nguyên ổn nhân

Why + trợ hễ từ bỏ + S+ V?

Ví dụ: Why vày you buy this skirt? (Tại sao các bạn lại sở hữu loại đầm này?)

Why did you behave so rudely? (Tại sao các bạn lại đối xử tục tĩu như vậy?)


V. ADVERBIAL PHRASES (CỤM TRẠNG TỪ)

1. Định nghĩa

- Cụm trạng trường đoản cú là cụm gồm 2 giỏi những từ vào vai trò như một trạng từ bỏ. Nó hỗ trợ thêm đọc tin về thời hạn, địa điểm, giải pháp thức… của hành vi.

- Cụm trạng tự được tạo thành cùng rất những giới tự (prepositions), những danh tự (nouns) hoặc các đụng từ ngulặng chủng loại (infinitives)

Ví dụ:

+ Look! The boys are playing in the garden.

(Nhìn kìa! Các cậu nhỏ bé đã đùa trong sân vườn.)

+ I usually wake up at 6.30 a.m.

(Tôi hay ngủ dậy thời điểm 6h30 sáng.)

+ She studies hard lớn pass the exam.

(Cô ấy học tập cần mẫn nhằm quá qua kỳ thi.)

2. Các các loại nhiều trạng tự thông dụng

a. Cụm trạng trường đoản cú chỉ thời gian (adverbials of time)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ thời hạn được dùng để nói khi nào (when) hoặc một điều gì đấy xẩy ra liên tiếp thế nào (how often)

Ví dụ:

I got trang chủ at seven twenty. (Tôi về cho nhà vào thời gian 7 tiếng trăng tròn phút.)


The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức mỗi năm.)

b. Cụm trạng tự chỉ nơi chốn (adverbials of place)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ xứ sở dùng để làm nói tới vị trí (where) một điều nào đó xảy ra.

Ví dụ:

I met her in Da Nang. (Tôi chạm chán cô ấy làm việc TP.. Đà Nẵng.)

She saw John there. (Cô ấy thấy John ngơi nghỉ đó.)

 c. Cụm trạng tự chỉ cách thức (adverbials of manner)

Cụm trạng tự chỉ cách thức dùng để làm nói đến một điều gì đó xảy ra hoặc xong xuôi như thế nào (how).

Ví dụ:

David was driving as fast as possible. (David vẫn tài xế nkhô nóng tốt nhất có thể.)

He was treated very badly. (Anh ấy bị đối đã vô cùng thậm tệ.)

d. Cụm trạng từ chỉ khả năng rất có thể (adverbials of probability)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ tài năng rất có thể dùng để làm nói về tài năng một điều gì đó xảy ra như thế nào.

Ví dụ:

Perhaps she forgot my birthday. (Có lẽ cô ấy vẫn quyên ngày sinch nhật của tôi.)


She is certainly coming to lớn the các buổi party. (Chắc chắn cô ấy sẽ đến dự buổi tiệc.)

e. Cụm trạng trường đoản cú chỉ nguyên do (adverbials of reason)

Cụm trạng từ bỏ chỉ nguyên nhân dùng để làm biểu đạt nguyên nhân hoặc mục đích của hành động.

Ví dụ:

I attended the festival for fun. (Tôi vẫn tmê say gia tiệc tùng mang đến vui.)

I came here lớn see you. (Tôi đã đi vào trên đây nhằm gặp mặt anh.)

VI. CÂU BỊ ĐỘNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Câu khẳng định

Thể nhà động: S + will + V + O

Thể bị động: S + will + be + VpII (by O)

Ex:

My mother will water flowers tomorrow.

=> Flowers will be watered by my mother tomorrow.

(Ngày mai bà mẹ tôi đã tưới nước cho hoa. = Ngày mai hoa sẽ được người mẹ tôi tưới nước.)

Chụ ý:

Ta lấy tân ngữ (O) của câu chủ động làm chủ ngữ new ngơi nghỉ câu tiêu cực.

Động trường đoản cú ở câu dữ thế chủ động được gửi thành: will V => will be VpII

Chủ ngữ làm việc câu chủ động được chuyển về bên dưới dạng tân ngữ (O) làm việc câu thụ động.


- Nếu S - nhà ngữ vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone,…=> thì ko bắt buộc đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night.

=> My motorbike was stolen last night.

(Bọn chúng lấy trộm xe cộ thứ của tớ đêm hôm trước. = Xe lắp thêm của mình đã biết thành rước trộm đêm hôm trước.)

- Nếu tín đồ hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng đưa thanh lịch bị động vẫn gửi thành tân ngữ cùng kết phù hợp với by.

Ví dụ: She is making a cake. => A cake is being made by her.

(Cô ấy sẽ có tác dụng bánh. = Bánh đang được cô ấy có tác dụng.)

- Nếu tín đồ hoặc đồ dùng con gián tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng "with"

Ví dụ: A door is opened with a key. (Cửa được mở bởi chiếc chìa khóa.)

- by + O luôn luôn đứng trước trạng từ bỏ thời hạn và đứng sau trạng trường đoản cú chỗ chốn

Ví dụ: Flowers will be watered by my mother tomorrow. (Ngày mai hoa sẽ tiến hành chị em tôi tưới nước.)


Football will be played in the front yard by Tom. (Bóng đá sẽ tiến hành nghịch trước sảnh bởi Tom.)

2. Câu bao phủ định

Thể chủ động: S+ won’t + V+ O

Thể bị động: S + won’t be + VpII (+ by O)

Ví dụ: He won’t complete homework.

=> Homework won’t be completed by hyên ổn.

(Anh ấy sẽ không kết thúc bài tập về nhà. = Những bài tập về nhà sẽ không được ngừng.)

3. Câu nghi vấn

Thể chủ động: Will + S + V+ O?

Thể bị động: Will + S + be + VpII (by O)?

Ví dụ: Will you take an umbrella along?

=> Will an umbrella be taken along by you?

( Quý Khách đã sở hữu theo ô/dù chứ?)

VII. THÌ TƯƠNG LAI TIẾPhường DIỄN

1. Khái niệm

Thì tương lai tiếp nối được dùng làm nói đến 1 hành vi đang ra mắt tại 1 thời điểm khẳng định trong tương lai.

2. Cấu trúc

Dạng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + will + be + V-ing

- I will be staying at the hotel in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi đang vẫn làm việc hotel ở Nha Trang thời điểm 1h sau này.)

- She will be working at the factory when you come tomorrow. (Cô ấy vẫn sẽ thao tác tận nơi lắp thêm lúc các bạn mang đến mai sau.)

Câu che định

S + will + not + be + V-ing

(will not = won’t)

- We won’t be studying at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ dường như không học tập cơ hội 8h sáng mai sau.)

- The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn ttốt sẽ đã không đùa với bạn của bọn chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn

Will + S + be + V-ing ? - Yes, S + will/ No, S + won’t.

– Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (quý khách đang đã chờ tàu vào tầm 9h sáng sủa lắp thêm Hai tuần cho tới bắt buộc không?) - Yes, I will./ No, I won’t.

– Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy đang vẫn làm cho quá trình đơn vị dịp 10h buổi tối tương lai cần không?) - Yes, she will./ No, she won’t.

Xem thêm: Khoa Pug Là Con Ai - Làm Nghề Gì, Giàu Đến Cỡ Nào


 3. Cách dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng để miêu tả một hành vi xuất xắc sự việc đang diễn ra trên 1 thời điểm xác định về sau.

- At 12 o’cloông xã tomorrow, my friends and I will be having lunch at school. (Vào lúc 12h ngày mai, các bạn tôi và tôi đang vẫn ăn trưa trên trường.)

- We will be climbing the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi đang vẫn leo núi vào thời đặc điểm đó sản phẩm 7 tuần tới.)

Dùng để diễn đạt một hành động, một vấn đề đã xẩy ra thì một hành vi, vấn đề không giống xen vào sau này.

- When you come tomorrow, they will be playing tennis. ( Lúc chúng ta cho vào trong ngày mai, thì họ đã đi chơi tennis rồi. )

- She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy vẫn đã đợi tôi Lúc tôi cho vào ngày mai.)

4. Dấu hiệu thừa nhận biết

Trong câu gồm các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai hẳn nhiên thời điểm xác định:


– at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: vào thời đặc điểm đó ….

– at + tiếng cụ thể + thời gian vào tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

– At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời đặc điểm đó sau này, tôi đang đã đi bán buôn ngơi nghỉ Singapore.)

– At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng sủa ngày mai mẹ tôi vẫn sẽ thổi nấu bữa trưa.)

VIII. ÔN TẬPhường. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định: S + wil + V nguim thể

Ví dụ:

- I will help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi sẽ giúp đỡ cô ấy trông bầy tphải chăng vào sáng mai.)

- She will bring you a cup of tea soon. (Cô ấy sẽ có cho chính mình một bóc tách tkiểm tra sớm thôi.)

b. Câu che định: S + will not + V (nguyên ổn thể)

( will not = won’t)

Ví dụ:

- I won’t help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi vẫn không hỗ trợ cô ấy trông lũ tphải chăng vào sáng mai.)


- She won’t go to lớn school tomorrow. (Cô ấy sẽ không tới trường ngày mai.)

c. Câu nghi vấn: Will + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

- Will you come here tomorrow? (Quý Khách sẽ tới phía trên vào ngày mai chứ?) - Yes, I will./ No, I won’t.

- Will they accept your suggestion? (Họ đang gật đầu với ý kiến đề xuất của bạn chứ?) - Yes, they will./ No, they won’t.

2. Cách áp dụng thì sau này đơn

a. Diễn tả một đưa ra quyết định, một ý định độc nhất vô nhị thời nảy ra ngay lập tức trên thời điểm nói.

Ví dụ:

- Are you going to the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ đồng hồ chúng ta đang tới siêu thị nhà hàng à? Tớ vẫn đi cùng với chúng ta.)

- I will come baông xã trang chính lớn take my document which I have forgotten. (Tôi đã về đơn vị để lấy tài liệu cơ mà tôi để quên.)

b. Diễn tả một dự đoán không có căn cứ.

Ví dụ:

- I think she will come to lớn the buổi tiệc nhỏ. (Tôi cho rằng cô ấy đã tới buổi tiệc.)

- She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin tưởng rằng cô ấy đang kiếm được một công việc tốt.)


c. Diễn tả một lời hứa tuyệt nhu yếu, đề nghị.

Ví dụ:

- I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa là tôi sẽ nói cùng với các bạn thực sự.)

- Will you please bring me a cup of coffee? (quý khách có tác dụng ơn sở hữu mang lại tôi một cốc cà phê được không?)

d. Sử dụng trong câu ĐK một số loại một, miêu tả một mang định rất có thể xẩy ra ở bây giờ và sau này.

Ví dụ:

- If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy mang đến, tôi đang đi cùng với cô ấy.)

- If it stops raining soon, we will go khổng lồ the cinema. (Nếu ttránh tạnh mưa, tôi sẽ đi coi phyên ổn.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

a. Trong câu gồm những trạng trường đoản cú chỉ thời gian vào tương lai:

- in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút ít nữa)

- tomorrow: ngày mai

- next day: ngày hôm tới

- next week/ next month/ next year: tuần tới/ mon tới/ năm tới

b. Trong câu gồm có hễ tự chỉ quan điểm như:


- think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

- perhaps: tất cả lẽ

- probably: gồm lẽ

IX. ĐẠI TỪ STại HỮU

1. Định nghĩa

- Đại từ bỏ cài (Possessive Pronouns) là mọi đại từ để chỉ sự mua.

Ví dụ: His oto is expensive sầu. Mine is cheap. (mine = my car)

(Xe của ấy thì đắt. Cái của tôi thì thấp.)

- Trong tiếng Anh gồm có 7 đại từ bỏ chiếm hữu được áp dụng tùy thuộc vào ngôi nhưng tín đồ nói thực hiện.

Đại tự ssinh hoạt hữu

Ví dụ

mine (của tôi)

 

Your oto is not as expensive as mine.

(Ô sơn của chúng ta ko đắt bằng của tớ.)

ours (của chúng ta)

This l& is ours.

(Mảnh khu đất này là của Shop chúng tôi.)

yours (của bạn/ của các bạn)

The cat is yours.

(Con mèo này là của khách hàng.)

his (của anh ta)

 

How can he eat my bread not his?

(Làm sao ấy ấy hoàn toàn có thể nạp năng lượng bánh mỳ chưa phải tôi chứ chưa phải của anh ấy ấy?)

hers (của cô ý ấy)

 

I can’t find my book so I use hers.

(Tôi không tìm thấy sách của chính bản thân mình vì chưng vậy tôi cần sử dụng sách của cô ý ấy.)

theirs (của họ)

 

This house is not mine I borrow theirs.

(Ngôi nhà này chưa hẳn của tôi. Tôi mượn bên của họ.)

its (của nó)

 

The team takes pride in its speaking abilities.

(Cả đội trường đoản cú hào về khả năng nói của chính mình.)


2. Vị trí của đại từ cài đặt trong câu

a. Chủ ngữ

Ví dụ: Her house is wide. Mine is narrow.

(Nhà của cô ý ấy rộng lớn. Nhà của mình thì eo hẹp.)

b. Vị ngữ

Ví dụ: The bike next to lớn the tree is hers.

(Chiếc xe đạp điện cạnh chiếc cây là của cô ý ấy.)

c. Tân ngữ

Ví dụ: I bought my bicycle yesterday. He bought his last month.

(Tôi đang download xa đạp vào ngày hôm qua. Anh ấy vẫn cài đặt xe đạp tháng trước.)

d. Đứng sau giới từ

Ví dụ: I could understand her problem easily but I don’t know what to vì with mine.

(Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu vụ việc của cô ấy ấy tuy thế tôi lừng khừng làm những gì cùng với sự việc của chính bản thân mình cả.)

3. So sánh biệt lập đại từ cài với tính từ ssinh sống hữu

- Giống nhau: Cùng dùng để làm chỉ sự snghỉ ngơi hữu

- Khác nhau:

+ Đại trường đoản cú slàm việc hữu: Bản thân nó đã có nghĩa của một cụm danh từ , cho nên KHÔNG đi thèm cùng với bất kỳ danh tự làm sao khác.

- Tính từ bỏ ssinh sống hữu: LUÔN đi cùng với danh tự, vấp ngã nghĩa mang đến danh từ bỏ đó.


- Đại từ bỏ tải sửa chữa mang lại danh tự gồm đựng tính từ mua : Đại từ mua = Tính từ cài + N

X. SO SÁNH HƠN CỦA TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG: MORE/ LESS

1. more (những hơn)

- "more" (nhiều hơn): là dạng đối chiếu rộng của "many" và "much".

- So sánh rộng cùng với MORE được dùng để so sánh số lượng cả danh từ đếm được với danh trường đoản cú ko đếm được

- Cấu trúc: more + N(s,es) than…

Ví dụ:

+ I can earn more money than my brother. (Tôi rất có thể tìm được không ít tiền rộng anh trai của tôi.)

+ She has more pencils than his. (Cô ấy có khá nhiều cây bút chì hơn của anh ấy.)

2. less (ít hơn)

- LESS (ít hơn) là dạng so sánh rộng của “little”

- So sánh hơn cùng với LESS được dùng làm đối chiếu lượng danh từ bỏ ko đếm được

+ Cấu trúc: less + N than

Ví dụ:

+ This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu đựng ít ô nhiễm hơn loại sông cơ.)


+ Children in big cities have less space to lớn play in. (Tphải chăng em sinh sống những thị thành lớn thì tất cả ít không gian để đùa hơn.)

3. fewer (không nhiều hơn)

- FEWER (ít hơn) là dạng đối chiếu hơn của “few”.

- So sánh hơn cùng với FEWER được dùng để làm so sánh số lượng danh từ đếm được.

- Cấu trúc: fewer + N + than

Ví dụ:

 + Hai Phong has fewer universities than Hanoi. (Hài Phòng bao gồm không nhiều trường đại học rộng thủ đô hà nội.)

+ Rural areas generally have fewer child care centers. (Khu vực nông buôn bản nhìn chung bao gồm không nhiều trung chổ chính giữa trông duy trì trẻ em hơn.)

Lưu ý:

- Trong cả 3 cấu tạo thì danh từ bỏ đếm được số không nhiều đông đảo không được thực hiện.

- Cả 3 cấu tạo số đông dùng để so sánh con số danh từ nửa 2 đối tượng người sử dụng.

XI. TAG QUESTIONS (CÂU HỎI ĐUÔI)

1. Định nghĩa câu hỏi đuôi (Tag question)

- Bỏ qua ngay lập tức suy đoán thù thắc mắc đuôi là…câu hỏi đế theo tín đồ không giống đi nhé! Không đề nghị gắng đâu!


- Câu hỏi đuôi là hình dáng thắc mắc bao gồm 2 phần, chia cách nhau bởi vết phẩy: Phần trước vết phẩy là một trong những mệnh đề hoàn chỉnh, phần sau vệt phẩy làm việc dạng nghi vấn (được Hotline là “đuôi”) dùng để làm tìm kiếm kiếm sự xác thực báo cáo được đề cập tới ở chỗ trước.

Ví dụ:

- She is beautiful, isn’t she? (Cô ta đẹp nhỉ?)

- He isn’t a doctor, is he? (Anh ta không phải là bác bỏ sĩ đấy chứ?)

- Phần mệnh đề trước vết phẩy, tốt nói một cách khác là phần mệnh đề bao gồm, hoàn toàn có thể làm việc cả 2 thể khẳng định cùng bao phủ định. Dựa vào thể của phần mệnh đề chủ yếu, ta rất có thể xác minh được thể của phần đuôi.

2. Cấu trúc cùng phương pháp dùng

- Nhìn tầm thường, chúng ta bao gồm một nguyên tắc Khi xây dừng câu hỏi đuôi, đó là: Thể của phần đuôi luôn luôn ngược trở lại cùng với phần mệnh đề chính. Cụ thể nlỗi sau:

Trường hợp

 

Mệnh đề chính

(main clause)

Phần hỏi đuôi

(question tag)

1

Khẳng định

Phủ định

2

Phủ định

Khẳng định


LƯU Ý: Phần đuôi khi sinh hoạt thể phủ định luôn đặt ở dạng viết tắt.

Ví dụ:

She is tall, isn’t you? (Cô ấy không đảm bảo lắm nhỉ?)

He loves music, doesn’t he? (Anh ấy yêu thương music yêu cầu không?)

=> do đó, ta rất có thể thấy mệnh đề bao gồm sinh sống thì làm sao thì phần hỏi đuôi mượn trợ hễ trường đoản cú nghỉ ngơi thì đấy. Dưới đó là cấu tạo thắc mắc đuôi của những thì và vẻ bên ngoài câu thường xuyên gặp:

Thì

Cấu trúc

Ví dụ

Bây Giờ đơn

 

Clause, is/ am/are (+ not) + S?

Clause, do/ doees (+ not) + S?

- They aren’t students, are they? (Họ không hẳn là sinh viên đúng không?)

- He comes khổng lồ school, doesn’t he? (Anh ấy đến lớp rồi nhỉ?)

Hiện tại tiếp diễn

Clause, is/ am/are (+not) + S?

 

- He is playing the guitar in his room, isn’t he?

(Anh ấy đã đùa ghi-ta vào phòng à?)

Hiện tại trả thành

Clause, has/ have (+ not) + S?

The dog hasn’t come back home yet, has it?

(Con chó vẫn không chạy về đơn vị à?)

Quá khứ đơn

 

Clause, was/ were (+ not) + S?

Clause, did (+not) + S?

- She was a teacher in your school, wasn’t she?

(Cô ấy từng là thầy giáo ngôi trường chúng ta à?)

- They didn’t rethành viên doing homework, did they?

(Họ không ghi nhớ có tác dụng bài bác tp về đơn vị đúng không?)

Thì tương lai/ Modal Verb

Clause, will/ can/ should (+ not) + S?

- You will come to lớn my birthday tiệc nhỏ, won’t you?

(Cậu sẽ tới tham dự lễ hội sinh nhật của tôi buộc phải không?)

- They shouldn’t meet her, should they?

 (Họ tránh việc gặp mặt cô ta, đề xuất không?)


3. Các ngôi trường vừa lòng sệt biệt

Bên cạnh các trường hòa hợp thịnh hành, thắc mắc đuôi cũng đều có gần như trường phù hợp đặc trưng cơ mà ta bắt buộc ghi lưu giữ nhằm rời lầm lẫn. Sau đây là phần nhiều ngôi trường vừa lòng mà lại các bạn yêu cầu để ý.

a. Câu dùng I AM, câu hỏi đuôi là AREN’T I, I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.

Ví dụ:

I am a translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên mà nhỉ?)

I am not sichồng, am I? (Con ko tí hon cần không mẹ?)

b. Câu sử dụng LET’S, thắc mắc đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go outside, shall we? (Chúng ta ra ngoài nhé?)

c. Câu có nhà ngữ là hầu hết đại từ bỏ bất định như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì thắc mắc đuôi sẽ sở hữu công ty ngữ là THEY.

Ví dụ:

Everyone speaks English, don’t they? (Mọi bạn phần lớn nói tiếng Anh cần không?)

Someone isn’t here, are they? (Không ai tại đây nhỉ?)

d. Câu gồm chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: Mặc mặc dù câu sinh hoạt mệnh đề bao gồm sinh hoạt dạng xác minh tuy thế phần hỏi đuôi sẽ sinh hoạt dạng xác định, bởi các từ bỏ này vốn đã có nghĩa bao phủ định. điều đặc biệt, với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi vẫn là THEY. Với NOTHING thì phần hỏi đuôi đang là IT.

Ví dụ: Nothing is special, is it? (Chẳng bao gồm gì đặc biệt cả, đề nghị không?)

e. Câu cất các trạng từ đậy định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,… thì mặc dù dạng câu sinh hoạt mệnh đề chính là khẳng định, ta vẫn gọi là câu kia mang nghĩa đậy định, cần phần hỏi đuôi đã vẫn sinh sống dạng xác minh.

Ví dụ: She hardly eats bread, does she? (Cô ta không ăn uống tý bánh mì nào đúng không?)