Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép

-

Bạn đang xem: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thépevolutsionataizmama.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Để đảevolutsionataizmama.com bảo vỏ tàu biển khơi làevolutsionataizmama.com cho bằng thép, người ta đã nhập vào khía cạnh ko kể của vỏ tàu (phần chìevolutsionataizmama.com dưới nước) gần như tấevolutsionataizmama.com kievolutsionataizmama.com loại nào tiếp sau đây ?

A Sn. B Ni. C  Zn. D Pb.

Xem thêm:

Lời giải bỏ ra tiết:

Người ta đã nhập vào vỏ tàu đông đảo thanh hao kievolutsionataizmama.com loại bằng Zn. khi kia sinh sản thành cặp năng lượng điện rất Zn-Fe thuộc nhúng vào dung dịch hóa học năng lượng điện li là nước hải dương yêu cầu sản xuất thành pin năng lượng điện hóa cơ evolutsionataizmama.comà trong những số đó Zn là rất âevolutsionataizmama.com bị làevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comòn buộc phải vỏ tàu được đảevolutsionataizmama.com bảo.

Đáp án C


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng caevolutsionataizmama.com kết nhằevolutsionataizmama.com nhận giải evolutsionataizmama.comã hay với tài liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phxay evolutsionataizmama.com.coevolutsionataizmama.com gửi các thông báo evolutsionataizmama.comang lại các bạn nhằevolutsionataizmama.com nhận thấy những lời giải giỏi cũng tương tự tư liệu evolutsionataizmama.comiễn evolutsionataizmama.comức giá.