Đặt điện áp u=220 căn 2

-

Đặt điện áp u=1202cos100πt Vvào nhì đầu đoạn mạch tiếp nối tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi 150Ω, tụ năng lượng điện bao gồm điện dung 200πμFvà cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm 2πH. Biểu thức độ mạnh dòng năng lượng điện trong đoạn mạch là:


Bạn đang xem: Đặt điện áp u=220 căn 2

Một đoạn mạch có tụ C=10-4πFcùng cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm L=2πHmắc tiếp liền. Điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm là uL=1002cos100πt+π3 V. Điện áp ngay tắp lự sống nhì đầu tụ gồm biểu thức như vậy nào:


Đoạn mạch RLC thông suốt R=40Ω; C=10-3πF và L=0,4πH. Cho tần số mẫu điện là 50Hz với năng lượng điện áp hiệu dụng ngơi nghỉ nhì đầu R là 80V. Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch là:


Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trsinh sống thuần R=30Ωmắc nối tiếp cùng với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn dây là 120V. Dòng năng lượng điện trong mạch lệch sóng π6đối với điện áp hai đầu đoạn mạch cùng lệch sóng π3so với năng lượng điện áp nhị đầu cuộn dây. Cường độ mẫu điện hiệu dụng qua mạch bằng:


Trên đoạn mạch luân chuyển chiều không phân nhánh bao gồm 4 điểm theo đúng sản phẩm trường đoản cú A, M, N và B. Giữa hai điểm A với M chỉ bao gồm cuộn cảm thuần, thân nhì điểm M và N chỉ tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần, thân nhị điểm N cùng B chỉ gồm tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa nhị điểm A và N là 400V cùng điện áp hiệu dụng giữa nhì điểm M với B là 300V. Điện áp ngay tắp lự trên đoạn AN với trên đoạn MB lệch pha nhau 90°. Điện áp hiệu dụng trên R là:


Một mạch năng lượng điện luân chuyển chiều tất cả R và L nối tiếp. Điện áp sinh sống nhị đầu đoạn mạch u=1002cos100πt+π2Vcùng cường độ dòng năng lượng điện qua mạch là i=5cos100πt+π4A. Giá trị của R cùng L là:


Một đoạn mạch luân phiên chiều có cuộn dây mắc tiếp liền cùng với tụ điện. Độ lệch pha giữa độ mạnh mẫu năng lượng điện trong mạch và năng lượng điện áp nhị đầu mạch là π3. Điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu tụ năng lượng điện bằng 3lần điện áp nhị đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây so với cường độ chiếc năng lượng điện vào mạch là:


Một mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều nối liền bao gồm tụ điện gồm năng lượng điện dung C, điện trlàm việc thuần R và cuộn dây có độ từ cảm L bao gồm năng lượng điện trsinh sống thuần r. Dùng vôn kế bao gồm năng lượng điện trở rất lớn thứu tự đo nhị đầu điện trnghỉ ngơi, nhì đầu cuộn dây và nhị đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là 50V, 302V,80V. Biết điện áp tức thì trên cuộn dây nhanh chóng pha rộng chiếc năng lượng điện một góc π4. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là:


Xem thêm: Cao Thái Hà Sinh Năm Bao Nhiêu, Sắc Vóc Của Cao Thái Hà

Một đoạn mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều bao gồm điện trsinh sống thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện mắc tiếp nối. Biết cảm kháng gấp hai dung kháng. Dùng vôn kế chuyển phiên chiều (năng lượng điện trở hết sức lớn) đo năng lượng điện áp thân nhì đầu tụ điện và năng lượng điện áp giữa nhì đầu năng lượng điện trlàm việc thì số chỉ của vôn kế là tương đồng. Độ lệch pha của điện áp thân nhì đầu đoạn mạch đối với cường độ cái năng lượng điện trong đoạn mạch là:


Điện áp của mạch điện luân chuyển chiều làu=1002cos100πt+π2 V và cường độ cái điện qua mạch là i=52cos100πt+π3 A. Trong mạch điện hoàn toàn có thể có:


Một đoạn mạch tiếp liền có một cuộn dây cùng một tụ điện. Hiệu năng lượng điện thế hiệu dụng nhì đầu đoạn mạch, nhì đầu cuộn dây, nhì đầu tụ năng lượng điện những cân nhau. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp so với cường độ chiếc điện của đoạn mạch là:


Mạch thông suốt có ampe kế,C=63,3 μF;L=0,318H rồi mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều 220V-50Hz. Số chỉ ampe kế là:


Đoạn mạch AC tất cả năng lượng điện trsống thuần, cuộn dây thuần cảm cùng tụ năng lượng điện mắc tiếp liền. B là một điểm bên trên AC cùng với uAB=sin 100πt V; uBC=3sin100πt-π2V. Tính biểu thức hiệu điện thếuAC


Mạch điện như hình vẽ, những vôn kế: V1chỉ 75V, V2chỉ 125V, uMP=1002cos100πt V. Cuộn cảm gồm năng lượng điện trnghỉ ngơi. Cho RA=0, RV1=RV2=∞. Biểu thức năng lượng điện áp uMN là:

*


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố thủ đô hà nội, Việt Nam