Danh pháp các hợp chất hữu cơ

-

Hợp chất cơ học là gì? Cách hiểu tên hợp chất cơ học như thế nào? Là câu hỏi được hết sức nhiều bạn học sinh lớp 8 quyên tâm. Chính vị vậy vào bài viết sau đây evolutsionataizmama.com vẫn reviews mang lại các bạn về danh pháp, biện pháp gọi tên với bí quyết giải bài xích tập Gọi thương hiệu những hòa hợp chất cơ học.

Bạn đang xem: Danh pháp các hợp chất hữu cơ


Cách gọi tên hợp hóa học cơ học cụ thể nhất

I. Thế nào là danh phápII. Danh pháp các nhiều loại vừa lòng hóa học hữu cơ

I. Thế làm sao là danh pháp

1. Tên thông thường

thường đặt theo bắt đầu tìm ra chúng nhiều lúc gồm phần đuôi để chứng thực đúng theo chất loại như thế nào.

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Tên cội – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.

VD: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete

Iso cùng neo viết tức thời, sec- và tert- bao gồm dấu gạch nối "-"

b) Tên vắt thế:

Tên thay thế được viết tức thời, không viết giải pháp nhỏng tên gốc chức, phân làm ba phần nhỏng sau: Tên phần ráng (hoàn toàn có thể không có) + Tên mạch cacbon thiết yếu + (sẽ phải có) + Tên phần định chức (bắt buộc phải có)

Thí dụ:

H3C – CH3: et+an (etan);

C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en;

CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

Chú ý: Thứ đọng trường đoản cú ưu tiên trong mạch nhỏng sau:

-COOH > -CHO > -OH > -NH2> -C=C > -C≡CH > đội thế

Thí dụ:

OHC-CHO: etanđial;

HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial


3. Tên số đếm với thương hiệu mạch cacbon chính

SỐ ĐẾMMẠCH CACBON CHÍNH
1MonoMet
2ĐiEt
3TriProp
4TetraBut
5PentaPent
6HexaHex
7HeptaHept
8OctaOct
9NonaNon
10ĐecaĐec

Cách nhớ:

Mẹ Em Phải Bón Phân Hóa Học Tại Ngoài Đồng

Mình Em Phải Bao Phen Hồi Hộp Ôi Người Đẹp

4. Tên một số nơi bắt đầu (nhóm) hiđrocacbon hay gặp

a) Gốc (nhóm) no ankyl: (từ bỏ ankan ít hơn 1H ta được team ankyl)

CH3-: metyl;

CH3-CH2-: etyl;

CH3-CH2-CH2-: propyl;

CH3-CH(CH3)-: isopropyl;

CH32CH2-: butyl;

CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;

CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl

b) Gốc (nhóm) không no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

c) Gốc (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl

d) Gốc (nhóm) anđehit-xeton:

-CHO: fomyl;

-CH2-CHO: fomyl metyl;

CH3-CO-: axetyl;

C6H5CO-: benzoyl

II. Danh pháp những nhiều loại hợp chất hữu cơ

1. ANKAN: CnH2n+2

a) Ankan ko phân nhánh

ANKAN: CnH2n+2GỐC ANKYL: -CnH2n+1
Công thứcTên (Theo IUPAC)Công thứcTên
CH4MetanCH3-Metyl
CH3CH3EtanCH3CH2-Etyl
CH3CH2CH3PropanCH3CH2CH2-Propyl
CH32CH3ButanCH32CH2-Butyl
CH33CH3PentanCH33CH2-Pentyl
CH34CH3HexanCH34CH2-Hexyl
CH35CH3HeptanCH35CH2-Heptyl
CH36CH3OctanCH36CH2-Octyl
CH37CH3NonanCH37CH2-Nonyl
CH38CH3ĐecanCH38CH2-Đecyl

b) Ankan phân nhánh: Số chỉ vị trí-Tên nhánh+Tên mạch chính+an

* Mạch chính là mạch nhiều năm độc nhất vô nhị, có nhiều nhánh tốt nhất. Đánh số những nguim tử cacbon trực thuộc mạch thiết yếu ban đầu từ phía phân nhánh sớm hơn.

* Hotline tên mạch nhánh (tên team ankyl) theo thứ tự vần vần âm. Số chỉ địa điểm nhánh làm sao đặt ngay trước gạch ốp nối với tên nhánh đó.

3-etyl-2-metylpentan

Chọn mạch chính:

Mạch (a): 5C, 2 nhánh } Đúng

Mạch (b): 5C, 1 nhánh } Sai

Đánh số mạch chính:

Số 1 từ trên đầu bên đề nghị vị đầu cần phân nhánh mau chóng rộng đầu trái

call thương hiệu nhánh theo vần chữ cái (VD nhánh Etyl trước nhánh Metyl) kế tiếp cho tên mạch C bao gồm rồi cho đuôi an.

2. XICLOANKAN: CnH2n (n≥3)

Tên monoxicloankan: Số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh + xiclo + Tên mạch thiết yếu + an

Mạch đó là mạch vòng. Đánh số sao cho tổng các số chỉ địa điểm những mạch nhánh là nhỏ dại duy nhất.

3. ANKEN: CnH2n (n≥2)

a) Tên của anken đơn giản mang từ bỏ tên của ankan tương xứng nhưng mà đổi đuôi an thành đuôi ilen.

Xem thêm:

CH2=CH2: etilen;

CH2=CH-CH3: propilen;

CH2=CH-CH2-CH3: α-butilen;

CH3-CH=CH-CH3: β-butilen; CH2=C(CH3)-CH3: isobutilen

b) Tên thay thế

Số chỉ vị trí - Tên nhánh + Tên mạch thiết yếu - số chỉ vị trí nối song - en

Mạch chính là mạch đựng links song, dài duy nhất và có nhiều nhánh duy nhất.Đánh số C mạch chủ yếu ban đầu từ bỏ phía gần liên kết đôi hơn.Số chỉ vị trí links song ghi tức thì trước đuôi en (lúc mạch chính chỉ bao gồm 2 hoặc 3 nguim tử C thì ko buộc phải ghi).

CH2=CHCH2CH2CH3: pent-1-en;

CH3CH=CHCH2CH3: pent-2-en;

CH2=C(CH3)-CH2CH3: 2-metylbut-1-en;

CH3C(CH3)=CHCH3: 2-metylbut-2-en

Đồng phân hình học:


abC=Cde để có đp hình học tập thì nên gồm a≠b với d≠e mang sử a>b, e>d

Dựa vào số hiệu ngulặng tử của nguyên ổn tử LK trực tiếp với >C=C3 2 2 -H2-CH3 2-OH 2-Cl

≡C (6 x 3=18) đp cis-; ae khác phía=>đp trans- (cis-thuyền trans-ghế)

4. ANKAĐIEN: CnH2n-2 (n ≥ 3)

Vị trí nhánh - Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu (thêm “a”)-số chỉ địa chỉ nhì nối đôi-đien

Mạch chính là mạch chứa 2 liên kết đôi, lâu năm tốt nhất, có khá nhiều nhánh độc nhất vô nhị.Đánh số C mạch chủ yếu bước đầu từ bỏ phía gần liên kết song rộng.

VD:

CH2=C=CH2: propađien (anlen);

CH2=CH-CH=CH2: buta-1,3-đien (butađien);

CH2=C(CH3)-CH=CH2: 2-metylbuta-1,3-đien (isopren);

CH2=CH-CH2-CH=CH2: penta-1,4-đien

5. ANKIN: CnH2n-2 (n ≥ 2)

a) Tên thông thường: CH≡CH: axetilen; R-C≡C-R’: tên R, R’+axetilen (viết liền)

VD:

CH3-C≡C-C2H5: etylmetylaxetilen;

CH≡C-CH=CH2: vinylaxetilen

b) Theo IUPAC: Quy tắc Call thương hiệu ankin tương tự nhỏng Điện thoại tư vấn tên anken, mà lại dùng đuôi in để chỉ link cha.

VD: CH≡CH: etin;

CH≡C-CH3: propin;

CH≡C-CH2CH3: but-1-in;

CH3C≡CCH3: but-2-in

III. Cách giải bài tập Call tên thích hợp hóa học hữu cơ

Bước 1: Chọn mạch cacbon chủ yếu. Đó là mạch cacbon lâu năm độc nhất hoặc ít cacbon mà lại cất nối song, nối tía, nhóm thế, team chức, …

Bước 2: Đánh số sản phẩm công nghệ tự các nguim tử cacbon vào mạch thiết yếu bắt đầu từ phía ngay gần team chức, nối đôi, nối tía, đội thế, mạch nhánh.

Quy tắc viết số, theo thứ từ sau:

+) Nhóm chức → nối song → nối ba → mạch nhánh

+) Đối với hợp hóa học tạp chức thì ưu tiên lần lượt:

Axit → andehit → rượu

Cách 3: Xác định nhóm vắt cùng địa điểm của bọn chúng bên trên mạch cacbon chủ yếu.


Cách 4: hotline tên

+) Đầu tiên hotline thương hiệu những team chũm cùng địa chỉ của chúng bên trên mạch cacbon bao gồm, sau cuối hotline tên phù hợp chất ứng với mạch cacbon chính.

Crúc ý: Mạch cacbon phải liên tục, không có nguyên tố không giống chen vào thân, ví dụ: CH3-CH2-O-CH(CH3)2 bao gồm 2 mạch cacbon, phần nhiều là mạch trực tiếp.

+) Nếu có khá nhiều đội thế kiểu như nhau thì gộp chúng lại với thêm từ bỏ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5), …

+) Theo qui ước: số lượng chỉ địa chỉ đội núm đặt trước tên thường gọi của chính nó, con số chỉ địa điểm nối song, nối cha, team chức (sinh hoạt mạch cacbon chính) đặt ở vùng sau.