Giải bài tập sgk toán 10 bài 1: Đại cương về phương trình, Đại cương về phương trình

-

Đại cương về phương thơm trình – Chulặng đề đại số 10 – evolutsionataizmama.com

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 10 bài 1: Đại cương về phương trình, Đại cương về phương trình

Định nghĩa.

Cho nhì hàm số y = f(x) cùng y = g(x) với bao gồm tập xác định theo thứ tự là

*
 với
*
. Đặt D =
*
*
.


Mệnh đề đựng biến đổi “f(x) = g(x)” được Gọi là pmùi hương trình một ẩn ; x được hotline là ẩn số (hay ẩn) và D Call là tập xác định của phương thơm trình.

*
∈ D điện thoại tư vấn là 1 trong những nghiệm của phương trình f(x) = g(x) giả dụ “f(
*
= g(
*
)” là mệnh đề đúng.

Chụ ý: Các nghiệm của phương thơm trình f(x) = g(x) là những hoành độ giao điểm đồ gia dụng thị nhị hàm số y = f(x) cùng y = g(x).

2. Pmùi hương trình tương đương, pmùi hương trình hệ trái.

a) Pmùi hương trình tương đương: Hai phương trình 

*
(x) = 
*
(x) và
*
(x) = 
*
(x) được điện thoại tư vấn là tương tự giả dụ chúng tất cả thuộc tập nghiệm. Kí hiệu là
*
(x) =
*
(x)
*
(x) =
*
(x).

Xem thêm:

Phép biến hóa ko có tác dụng biến hóa tập nghiệm của phương trình hotline là phép biến hóa tương đương.

b) Phương thơm trình hệ quả:

*
(x) =
*
(x) Hotline là pmùi hương trình hệ quả của phương thơm trình
*
(x) = 
*
(x) giả dụ tập nghiệm của chính nó chứa tập nghiệm của phương thơm trình
*
(x) =
*
(x).

Kí hiệu là 

*
(x) = 
*
(x) => 
*
(x) = 
*
(x).

c) Các định lý:

Lưu ý: lúc giải pmùi hương trình ta cần chú ý

Đặt ĐK xác định(đkxđ) của phương thơm trình với Khi kiếm được nghiệm của phương thơm trình đề xuất đối chiếu với ĐK xác định.

Nếu hai vế của phương thơm trình luôn cùng dấu thì bình phương thơm nhì vế của chính nó ta chiếm được pmùi hương trình tương tự.

Khi chuyển đổi pmùi hương trình nhận được phương trình hệ trái thì Khi kiếm được nghiệm của pmùi hương trình hệ trái đề nghị test lại pmùi hương trình ban đầu nhằm thải trừ nghiệm nước ngoài lai.