Công thức khai triển nhị thức newton

-

Các bài tập về nhị thức Newton là bài xích toán thù quan trọng đặc biệt trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Chuim đề này góp học viên cầm cố chắc chắn dạng bài tập về: tính tổng, rút ít gọn biểu thức, kiếm tìm thông số và số hạng vào knhị triển lũy vượt trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Công thức khai triển nhị thức newton


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Công thức Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Pmùi hương trình, bất phương thơm trình chỉnh hợp tổ hợp.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Từ Trái Nghĩa, Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 38, 39 Từ Trái Nghĩa

*
*
*

Dạng 2: Rút ít gọn gàng đẳng thức, chứng tỏ biểu thức.

*
*
*

Dạng 3: Xác định hệ số, số hạng vào khai triển lũy vượt.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Tân oán lớp 11 - Xem ngay