Công của lực điện không phụ thuộc vào

-

Câu hỏi:Công của lực điện không phụ thuộc vào

A.vị trí điểm đầu với điểm cuối đường đi

B.cường độ của điện trường.

Bạn đang xem: Công của lực điện không phụ thuộc vào

C.hình dạng của đường đi.

D.độ lớn điện tích bị dịch chuyển

Lời giải:

Đáp án đúng:C.hình dạng của đường đi.

Giải say đắm :

Công của lực ko phụ thuộc vào hình dạng đường đi chỉ phụ thuộc vào khoảng bí quyết điểm đầu với điểm cuối

Cùng Top lời giải đi tra cứu hiểu về công của lực điện nhé.

1.Công của lực điện

a. Lực điện tác dụng lên điện tích vào điện trường đều

Đối với trường hợp này, đặc điểm của lực điện tác dụng lên điện tích sẽ gồm dạng dưới đây:

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào" width="567">Công của lực điện trường

Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong một điện trường đều.

- Đặt điện tích q dương (q > 0) tại một điểm M vào điện trường đều (Hình 4.1), nó sẽ chịu tác dụng của một lực điện

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 2)" width="89">

- LựcF→ là ko đổi, có:

+ phương tuy vậy tuy nhiên với những đường sức điện

+ chiều hướng từ bản dương sang trọng bản âm

+ độ lớn là F = q.E.Kết luận: Lực F→ là lực không bị biến đổi

b. Công của lực điện trong điện trường đều

Trường hợp này được tế bào tả qua hình ảnh dưới đây:

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 3)" width="463">Điện trường đều

Điện tích Q di chuyển theo đường thẳng MN, có tác dụng với các đường sức điện một góc α, với MN = s

Ta gồm công của lực điện:

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 4)" width="186">

Với F = qE với cosα = d thì:

A­MN= qEd (4.1)

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 5)" width="491">

+ Nếu α 0thì cosα > 0, bởi đó d > 0 cùng AMN> 0.

+ Nếu α > 900thì cosα MNMPN= Fs1.cosα1+ Fs2cosα2

Với s1.cosα1+ s2cosα2= d, ta lại tất cả AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng bí quyết của hình chiếu từ điểm đầu đến hình chiếu của điểm cuối của đường đi bên trên một đường sức điện.

* Kết quả có thể mở rộng cho các trường hợp đường đi từ M đến N là một đường gấp khúc hoặc đường cong.

Xem thêm: Tổng Hợp Cấu Trúc As Soon As Soon As: Công Thức, Cách Sử Dụng Và Bài Tập

Như vậy, công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích vào điện trường đều từ M đến N là AMPN = qEd, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi cơ mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M cùng điểm cuối N của đường đi.

2.Thế năng của một điện tích trong điện trường


Thế năng của một điện tích trong điện trường đặc trưng đến khả năng sinc công của điện trường khi đặt điện tích lên chủ yếu điểm đó.

Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là chiều âm thì thế năng A = qEd = WM. Trong đó d là khoảng cách từ M đến thanh âm.

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 6)" width="359">Công dịch chuyển trong thế năng

Với trường hợp điện trường do nhiều điện tích gây nên, bạn cần chọn mốc thế năng ở vô cùng:

Sự phụ thuộc của thế năngWMvào điện tích q

Ta có: AM = WM= VM.q

Đây là thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường.

Trong đó: VM là hệ số tỉ lệ ko phụ thuộc vào q mà lại chỉ phụ thuộc vào vị trí đặt điểm M trong điện trường.

Công của lực điện cùng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công lực điện trường tác dụng lên điện tích sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

Ta bao gồm công thức sau: AN = WM -WN

3. Kỹ năng giải bài bác tập cần thiết

Bài tập cần áp dụng công thức tính công: A = q.E.d

Việc xác định d cần phải được thực hiện chính xác

- Nếu vật chuyển động cùng chiều vectơ cường độ điện trường thì d > 0.

-Nếu vật chuyển động ngược chiều vectơ cường độ điện trường thì d < 0.