Công của lực điện không phụ thuộc vào

-

Câu hỏi:Công của lực điện không phụ thuộc vào

A.vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi

B.cường độ của điện trường.

Bạn đang xem: Công của lực điện không phụ thuộc vào

C.hình dạng của đường đi.

D.độ lớn điện tích bị dịch chuyển

Lời giải:

Đáp án đúng:C.hình dạng của đường đi.

Giải thích :

Công của lực không phụ thuộc vào hình dạng đường đi chỉ phụ thuộc vào khoảng cách điểm đầu và điểm cuối

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về công của lực điện nhé.

1.Công của lực điện

a. Lực điện tác dụng lên điện tích trong điện trường đều

Đối với trường hợp này, đặc điểm của lực điện tác dụng lên điện tích sẽ có dạng dưới đây:

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào" width="567">Công của lực điện trường

Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong một điện trường đều.

- Đặt điện tích q dương (q > 0) tại một điểm M trong điện trường đều (Hình 4.1), nó sẽ chịu tác dụng của một lực điện

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 2)" width="89">

- LựcF→ là không đổi, có:

+ phương song song với các đường sức điện

+ chiều hướng từ bản dương sang bản âm

+ độ lớn là F = q.E.Kết luận: Lực F→ là lực không bị biến đổi

b. Công của lực điện trong điện trường đều

Trường hợp này được mô tả qua hình ảnh dưới đây:

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 3)" width="463">Điện trường đều

Điện tích Q di chuyển theo đường thẳng MN, làm với các đường sức điện một góc α, với MN = s

Ta có công của lực điện:

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 4)" width="186">

Với F = qE và cosα = d thì:

A­MN= qEd (4.1)

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 5)" width="491">

+ Nếu α 0thì cosα > 0, do đó d > 0 và AMN> 0.

+ Nếu α > 900thì cosα MNMPN= Fs1.cosα1+ Fs2cosα2

Với s1.cosα1+ s2cosα2= d, ta lại có AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng cách của hình chiếu từ điểm đầu đến hình chiếu của điểm cuối của đường đi trên một đường sức điện.

* Kết quả có thể mở rộng cho các trường hợp đường đi từ M đến N là một đường gấp khúc hoặc đường cong.

Xem thêm: Tổng Hợp Cấu Trúc As Soon As Soon As: Công Thức, Cách Sử Dụng Và Bài Tập

Như vậy, công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là AMPN = qEd, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

2.Thế năng của một điện tích trong điện trường


Thế năng của một điện tích trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích lên chính điểm đó.

Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là chiều âm thì thế năng A = qEd = WM. Trong đó d là khoảng cách từ M đến thanh âm.

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 6)" width="359">Công dịch chuyển trong thế năng

Với trường hợp điện trường do nhiều điện tích gây ra, bạn cần chọn mốc thế năng ở vô cùng:

Sự phụ thuộc của thế năngWMvào điện tích q

Ta có: AM = WM= VM.q

Đây là thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường.

Trong đó: VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc vào q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đặt điểm M trong điện trường.

Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công lực điện trường tác dụng lên điện tích sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

Ta có công thức sau: AN = WM -WN

3. Kỹ năng giải bài tập cần thiết

Bài tập cần áp dụng công thức tính công: A = q.E.d

Việc xác định d cần phải được thực hiện chính xác

- Nếu vật chuyển động cùng chiều vectơ cường độ điện trường thì d > 0.

-Nếu vật chuyển động ngược chiều vectơ cường độ điện trường thì d < 0.