Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn là∆ℓo. Kích thích để quả nặngdao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/4.Biên độ dao động của vật bằng


*

A -A -Δlo M N O

Lò xo nén khi:\(x

Biểu diễn dao động bằng véc tơ quay, trong 1 chu kì lò xo bị nén ứng với véc tơ quay từ M đến N

\(t=T/4\)\(\Rightarrow \alpha=90^0\)

\(\Rightarrow \Delta \ell_0=A\cos45^0\Rightarrow A=\sqrt 2\Delta \ell_0\)

Chọn B.

Bạn đang xem: Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn


*

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn là ∆ l . Kích thích để quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/4. Biên độ dao động của vật bằng

A. 3 2 ∆ l 0

B. 2 ∆ l 0

C. 3 2 ∆ l 0

D. 2 ∆ l 0


con lắc lò xo treo thẳng đứng ,tại vị trí cân bằng lò xo giãnΔl .kích thích để quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T .thời gian lò xo nén trong một chu kì là T/4 .biên độ dao động của vật là


+Trọng lực và lựcđàn hồi tác dụng cùng chiều với nhau khiến lò xo bị nén.

Trong 1 chiều chuyểnđộng thời gian nén là :

\(\frac{T}{8}=\frac{A}{\sqrt{2}}=\Delta1\Rightarrow A=\sqrt{2}\Delta1\)


Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T theo phương thẳng đứng quanh O thì thấy thời gian lò xo ở trạng thái bị nén trong một chu kì là T/3. Biên độ dao động của con lắc bằng

A. 6 cm.

B. 2 cm.

C. 16 cm.

D. 8 cm.


Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T theo phương thẳng đứng quanh O thì thấy thời gian lò xo ở trạng thái bị nén trong một chu kì là T 3 . Biên độ dao động của con lắc bằng

A. 6 cm

B. 2 cm

C. 16 cm

D. 8 cm


Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là T/4. Biên độ dao động của vật là

*

*

*

*


Đáp án A

*

Trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau khi lò xo bị nén. Trong 1 chiều chuyển động thời gian nén là

*


Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là T/4. Biên độ dao động của vật là

A. 3 2 Δl

B. 2Δl

C.

Xem thêm: Hoàng Thùy Linh Sinh Năm - Hoàng Thùy Linh Giàu Có Cỡ Nào Ở Tuổi 30

2 Δl

D. 1,5Δl


Chọn đáp án C

*

Trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau khi lò xo bị nén. Trong 1 chiều chuyển động thời gian nén là T/8 → A/ 2 = l → A = 2 Δl


Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là T/4. Biên độ dao động của vật là

A. 2 Δ l

B. 1 , 5 Δ l

C. 3 2 Δ l

D. 2 Δ l


Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T 3 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng:

A. 3 2 cm

B. 6 cm.

C. 2 3 cm

D. 3 cm.


Đáp án B

*

+ Lò xo bị nén khi con lắc di chuyển giữa khoảng từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí biên trên.

+ Từ hình vẽ ta thấy rằng A = 2Δ l 0 = 6 cm


Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T 3 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng:

A. 3 2 c m

B. 6 cm.

C. 2 3 c m

D. 3 cm


+ Lò xo bị nén khi con lắc di chuyển giữa khoảng từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí biên trên.