Cho tam giác abc có góc a=80 độ

-

Câu hỏi :

Cho tam giác ABC có A^ = 80°. Vẽ cung tròn trọng điểm B bán kính bằng AC, vẽ cung tròn trung tâm C nửa đường kính bằng BA, hai cung tròn, này giảm nhau tại D ở không giống phía của Ạ so với BC.


Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a=80 độ

* Hướng dẫn giải

*
a) ΔABC với ΔDCB tất cả AB=CD (gt)

BC bình thường AC=DB (gt)

Vậy ΔABC = ΔDCB (c.c.c)

Suy ra BDC^=A^=800 (hai góc tương ứng)

b) Do ΔABC = ΔDCB (câu a) vì vậy ABC^=BCD^ (nhì góc tương xứng của nhì tam giác bằng nhau)

Hai góc này ở vị trí so le trong của hai đường thẳng AB với CD giảm đường trực tiếp BC vì vậy CD // AB


Xem thêm: Nêu 5 Ví Dụ Về Chí Công Vô Tư Mà Em Gặp Trong Đời Sống Hàng Ngày?

Câu hỏi bên trên trực thuộc đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

các bài tập luyện Toán 7 chương thơm 1: Trường thích hợp cân nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh !!


*