Cho tam giác abc có 3 góc nhọn các đường cao bd ce cắt nhau tại h

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có 3 góc nhọn các đường cao bd ce cắt nhau tại h

*

Bài tập : Cho tam giác ABC tất cả 3 góc nhọn, 2 đường cao BD cùng CE cắt nhau nghỉ ngơi H,C,D thuộc AC; E trực thuộc AB. Chứng minch rằng.a, AB.AE= AC. AD

b, Góc AED = góc ACB

c, BH. BD + CH . CE = BC 2( bình phương)help me (-_-ll)


*

mang lại tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn, 2 đường cao BD và CE của tam giác giảm nhau tại H ( D nằm trong AC , E ở trong AB ) . CMR : a) AB . AE = AC . AD

b) góc AED = góc ACB

c) BH . BD + CH . CE =BC2


Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Như Trên Tiếng Anh Là Gì ? 23 Cụm Từ Dẫn Dắt Trong Tiếng Anh

*

Cho tam giác abc có bố góc nhọn hai đường cao BD với CE của tam giác cắt nhau trên H.Chứng minc rằng:

1. góc AED= góc ACB

2.BH*BD+CH*CE=BC^2


a) Chứng minh tam giác AED đông dang tam giác ACB

b) Kẻ HI vuông góc BC

Có BHxBD+CHxCE=BC^2 bằng xét 2 cặp tam giác đông dạng.


Cho tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn , hai tuyến đường cao BD cùng CE cắt nhau tại H .

C/m :

a) AB*AE = AC*AD

b) góc AED = góc Ngân Hàng Á Châu

c) BH*BD + CH*CE = BC^2


A B C D E K H

a) Xét (igtriangleup) AEC vuông trên E với (igtriangleup) ADB vuông trên D có:

(widehatEAD) chung

(Rightarrow) (igtriangleup) AEC đồng dạng cùng với (igtriangleup) ADB(g-g)

(Rightarrow) (dfracAEAD=dfracACAB) (Rightarrow) (AE.AB=AC.AD)

b) Xét (igtriangleup) AED và (igtriangleup) ACB có:

(widehatEAD) chung

(dfracAEAD=dfracACAB)

(Rightarrow) (igtriangleup) AED đồng dạng với (igtriangleup) ACB(c-g-c)

(Rightarrow) (widehatAED=widehatACB)

c) Từ H kẻ đưởng vuông góc cùng với BC giảm BC tại K

Xét (igtriangleup) BKH vuông trên K với (igtriangleup) BDC vuông trên D có:

(widehatHBK) chung

(Rightarrow) (igtriangleup) BKH đồng dạng cùng với (igtriangleup) BDC (g-g)

(Rightarrow) (dfracBKBD=dfracBHBC) (Rightarrow) (BK.BC=BH.BD)(1)

Xét (igtriangleup) CKH vuông tại K cùng (igtriangleup) CEB vuông tại D có:

(widehatHCK) chung

(Rightarrow) (igtriangleup) CKH đồng dạng cùng với (igtriangleup) CEB (g-g)

(Rightarrow) (dfracCKCE=dfracCHBC) (Rightarrow) (CK.BC=CE.CH)(2)