Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3

-

Cho một điện trường đều phải có độ mạnh (4.10^3) V/m . Vecto lớn cường độ năng lượng điện trường song tuy vậy với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC cùng bao gồm chiều B đến C . Tính hiệu điện thế thân nhị điểm BC,BA,AC . Biết AB=6centimet,AC=8cm


*

Một năng lượng điện ngôi trường đều phải sở hữu độ béo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là 5. 10 5 V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy vậy song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC cùng bao gồm chiều từ A đến B. Biết AB = 10centimet, BC = 6cm. Tính hiệu điện vắt giữa nhị điểm AB, BC

A.Quý khách hàng sẽ xem: Cho một điện ngôi trường đều sở hữu cường độ 4.10^3 U A B = 5. 10 4 V, UBC = ‒18000V

B.

Bạn đang xem: Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3

U A B = 5. 10 5 V, UBC = ‒18000V

C. U A B = 5. 10 5 V, UBC= ‒18500V

D. U A B = 5. 10 4 V, UBC= ‒18500V


*

*

U A B =E.AB=5. 10 5 .10/100=5. 10 4 V

U B C = - U C B =-E.d(B,CH)=-E.BH=-E. B C 2 /AB=-5. 10 5 .36. 10 - 4 /(10. 10 - 2 )= -18000V

Một điện trường đều có độ lớn cường độ năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ độ mạnh điện ngôi trường tuy vậy tuy vậy với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC cùng tất cả chiều từ bỏ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu năng lượng điện cố gắng thân nhì điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 1800 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V

Một năng lượng điện ngôi trường đều có độ to cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên tuy nhiên với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và tất cả chiều từ bỏ A mang lại B. Biết AB = 10centimet, BC = 6centimet. Tính hiệu năng lượng điện vắt thân nhì điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V

Một năng lượng điện trường đều phải sở hữu độ mập độ mạnh điện ngôi trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ độ mạnh điện ngôi trường song song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC với bao gồm chiều tự A mang lại B. Biết AB = 10centimet, BC = 6cm. Tính hiệu năng lượng điện nuốm thân nhị điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18500 V

B. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18000 V

D. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18500 V

Một năng lượng điện trường đều có độ bự độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ năng lượng điện trường tuy nhiên tuy vậy cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC cùng có chiều từ bỏ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu năng lượng điện vắt thân hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V

Một điện ngôi trường đều phải có phương tuy vậy tuy vậy với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều tự B mang lại C cùng độ mạnh 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện thay giữa nhì điểm A với C là:

A. 240 V.

B.−192 V.

D.

Xem thêm: Nêu Ví Dụ Hiện Tượng Dính Ướt Và Hiện Tượng Không Dính Ướt, Ví Dụ Về Hiện Tượng Dính Ướt Và Không Dính Ướt

−240 V.

Cho một điện trường đều phải sở hữu độ mạnh 4 . 10 3 V/m. Vectơ cường độ năng lượng điện trường tuy nhiên tuy vậy cùng với cạnh BC của tam giác vuông ABC với gồm chiều từ bỏ B cho C. Cho biết AB=6centimet, AC=8centimet. điện thoại tư vấn H là chân mặt đường cao hạ tự đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu năng lượng điện vắt thân nhị điểm BC,AB,AC với AH theo lần lượt là a,b,c với d. Giá trị của biểu thức (a+2b+3c+4d) ngay gần quý giá như thế nào nhất sau đây?

A.610V

B. 878V

C.803V

D.520V

Ba điểm A, B, C chế tác thành một trung ương giác vuông tại C với AC = 3 centimet, BC = 4 centimet bên trong một năng lượng điện ngôi trường đầy đủ. Vec tơ độ mạnh điện trường E tuy nhiên tuy vậy cùng với AB, hướng tự A cho B và tất cả độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện chũm thân hai điểm A, C là

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

D. U A C = 250 V

Ba điểm A, B, C chế tạo ra thành một vai trung phong giác vuông trên C với AC = 3 centimet, BC = 4 centimet phía trong một điện ngôi trường hồ hết. Vec tơ cường độ năng lượng điện trường E tuy vậy tuy vậy cùng với AB, hướng từ bỏ A mang đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu năng lượng điện nuốm thân nhị điểm A, C là:

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D. U A C = 250 V

Chọn lời giải B

Call H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là con đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác vuông CAB

Hiệu điện nạm thân nhì điểm A với C là:


*

một tam giác vuông cân tại A trong 1 năng lượng điện trường đều có vecto độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrowE) song tuy vậy cùng với BC , hướng tự B mang đến C . biết UBC=100V cùng BC=10centimet . đặt thêm nghỉ ngơi C một năng lượng điện điểm qo=4.10-9C . veclớn độ mạnh năng lượng điện trường trên A có độ Khủng bằng từng nào ?