Cho một điện tích dương q đặt tại điểm o

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một năng lượng điện dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm tại một điểm M. Chứng minh rằng núm năng của q sống M có giá trị âm.

Bạn đang xem: Cho một điện tích dương q đặt tại điểm o


*

Ta có: WM= AM∞

Đường sức điện của Q phía từ bỏ Q ra. Lực năng lượng điện công dụng lên năng lượng điện q (âm) vẫn trái hướng đường sức điện.

Nên công để đưa q từ bỏ M ra vô cực (hôm nay đường đi S của q thuộc chiều cùng với E ) là: AM∞= q.E.s.cos0oM


*

Cho một năng lượng điện dương Q để tại điểm O. Đặt một điện tích âm q trên điểm M. Chứng minh rằng ráng năng của q nghỉ ngơi M có giá trị âm.


Giải:

Ta có:Thế năng là kĩ năng sinch công của điện trường: A=qEd=WM.Nếu ta lựa chọn mốc cố gắng năng sinh sống vô cực thì: WM=AM∞=q.VMDo cầm năng dựa vào vào năng lượng điện q, buộc phải tại M qWM=−q.VM


Giải.

Ta có:Thế năng là tài năng sinch công của năng lượng điện trường: A=qEd=WM.Nếu ta lựa chọn mốc vắt năng sinh sống vô rất thì: WM=AM∞=q.VMDo nạm năng nhờ vào vào điện tích q, đề nghị tại M qWM=−q.VM


cho một điện tích dương Q đặt ở điểm O . đặt một điện tích âm q trên điểm M . Chứng minch rằng cố năng của q ngơi nghỉ M có mức giá trị âm .


Ta có:Thế năng là tài năng sinch công của năng lượng điện trường:(A=qEd=W_M)

Nếu ta chọn mốc gắng năng sinh sống vô cực thì:(W_M=A_M_infty=q.V_M)

Do nạm năng phụ thuộc vào điện tích q, cần tại M q

(W_M=-q.V_M


-Trong năng lượng điện ngôi trường của Q 0 tự M ra khôn cùng là AM∞

Mà AM∞= VM.q vì vậy VM

-Trong năng lượng điện trường của Q M∞>0 (công động). Do kia ta cũng thấy VM


Xét tía điểm theo thiết bị từ bỏ O, M, N nằm trong một mặt đường thẳng vào không gian. Nếu đặt tại O một năng lượng điện điểm Q thì độ mạnh năng lượng điện trường của điện tích điểm đó trên M cùng N lần lượt là 9 V/m và 3 V/m. Nếu đặt năng lượng điện Q tại M thì cường độ năng lượng điện trường vì điện tích Q gây ra tại N có mức giá trị sớm nhất với cái giá trị

A. 4,1 V/m.

B. 6,1 V/m.

C. 12,8 V/m.

D. 16,8 V/m.


Đặt bốn điện tích bao gồm cùng độ Khủng q trên 4 đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a với điện tích dương để tại A cùng C, điện tích âm đặt ở B và D. Cường độ điện ngôi trường tổng vừa lòng trên giao điểm hai tuyến phố chéo của hình vuông

A.Có phương thơm vuông góc cùng với khía cạnh phẳng đựng hình vuông vắn ABCD.

B.Có phương song tuy nhiên cùng với cạnh AB của hình vuông ABCD.

C.Có độ mập bằng độ mập cường độ điện ngôi trường tại các đỉnh hình vuông vắn.

D.Có độ phệ bởi 0.


Đặt tứ điện tích gồm cùng độ mập q tại 4 đinh của một hình vuông ABCD cạnh a cùng với năng lượng điện dương đặt tại A cùng C, điện tích âm để ở B và D. Cường độ điện trường tông hòa hợp trên giao điểm hai tuyến đường chéo của hình vuông

A. bao gồm pmùi hương vuông góc với mặt phẳng đựng hình vuông ABCD.

B.có phương tuy vậy tuy vậy cùng với cạnh AB của hình vuông ABCD.x

C.

Xem thêm: Ca Sĩ Amee Tên Thật - Tiết Lộ 10 Bí Mật Thú Vị Về Ca Sĩ Amee

tất cả độ lớn bàng độ béo độ mạnh năng lượng điện trường tại các đỉnh hình vuông.

D.có độ béo bởi 0.


Đáp án D

E = k Q r 2 ⇒ E A = E B = E C = E D

Do tính đối xứng nên

E → = E → A + E → B + E → C + E → D = E → A + E → C + E → B + E → D = 0 →

*


Đặt bốn điện tích bao gồm cùng độ bự q tại 4 đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a cùng với năng lượng điện dương đặt ở A với C, năng lượng điện âm đặt tại B cùng D. Cường độ điện trường tổng hòa hợp trên giao điểm hai đường chéo của hình vuông

A.Có phương vuông góc cùng với phương diện phẳng chứa hình vuông ABCD.

B.Có phương tuy nhiên tuy nhiên với cạnh AB của hình vuông vắn ABCD.

C.Có độ phệ bằng độ Khủng cường độ điện ngôi trường trên những đỉnh hìnhvuông.

D.Có độ phệ bởi 0.


Đặt tứ điện tích có thuộc độ Khủng q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương để tại A cùng C, điện tích âm để tại B và D. Cường độ điện trường tổng hòa hợp tại giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông

A. Có phương thơm vuông góc cùng với mặt phẳng chứa hình vuông vắn ABCD.

B. Có phương tuy vậy song cùng với cạnh AB của hình vuông ABCD.

C. Có độ to bởi độ phệ cường độ điện ngôi trường tại các đỉnh hình vuông.

D. Có độ mập bằng 0.


Đặt tứ năng lượng điện tất cả cùng độ to q trên 4 đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a cùng với năng lượng điện dương đặt tại A cùng C, điện tích âm để tại B với D. Cường độ năng lượng điện ngôi trường tổng phù hợp trên giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình vuông