Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

-

Cho mạch điện chuyển phiên chiều nlỗi hình vẽ. Điện áp luân phiên chiều giữa nhị đầu đoạn mạch bao gồm dạng (u = 240sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Điều chỉnh C đến lúc năng lượng điện áp UNB đạt cực đại thì (U_AN m = 100 V). Điện áp cực đại trên tụ năng lượng điện đạt quý hiếm cực to bằng:


Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

*

Lúc (C) chuyển đổi để (U_Cmax) , lúc ấy, ta có: (U ot U_RL) hay 

(eginarraylU_Cmax ^2 = U^2 + U_RL^2 = 240^2 + 100^2\ o lớn U_C_max = 260(V)endarray)

( o lớn U_0_Cmax = 260sqrt 2 V)


*


Xem thêm:

Đề bài hỏi năng lượng điện áp cực lớn bên trên tụ (left( U_0C ight)) chđọng chưa phải năng lượng điện áp hiệu dụng (left( U_C ight))


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Đặt điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số ko thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch AB, trong số đó R là biến hóa trsống, cuộn cảm thuần bao gồm thông số tự cảm L, tụ năng lượng điện tất cả điện dung C chuyển đổi được. Lúc (C = C_1) thì điện áp nhì đầu đoạn mạch AM ko dựa vào vào cực hiếm của R. lúc (C = C_2) thì điện áp hiệu dụng thân nhì đầu đoanh mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên là vật thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của tỉ số (dfracC_1C_2) theo R. Giá trị của cảm kháng (Z_L) là