Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

-

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng \(u = 240\sqrt 2 {\rm{cos}}(100\pi t){\rm{ }}V\). Điều chỉnh C đến khi điện áp UNB đạt cực đại thì \({U_{AN}}{\rm{ = 100 }}V\). Điện áp cực đại trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng:


Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

*

Khi \(C\) thay đổi để \({U_C}max\) , khi đó, ta có: \(U \bot {U_{RL}}\) hay 

\(\begin{array}{l}U_{C\max }^2 = {U^2} + U_{RL}^2 = {240^2} + {100^2}\\ \to {U_{{C_{max}}}} = 260(V)\end{array}\)

\( \to {U_{{0_{Cmax}}}} = 260\sqrt 2 V\)


*


Xem thêm: Tano Hưng Tano Là Ai - Vài Nét Về Mafia Hưng Tano (Bài 2)

Đề bài hỏi điện áp cực đại trên tụ \(\left( {{U_{0C}}} \right)\) chứ không phải điện áp hiệu dụng \(\left( {{U_C}} \right)\)


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong đó R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi \(C = {C_1}\) thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào giá trị của R. Khi \(C = {C_2}\) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoanh mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tỉ số \(\dfrac{{{C_1}}}{{{C_2}}}\) theo R. Giá trị của cảm kháng \({Z_L}\) là