Cho m gam mg vào dung dịch chứa 0 12 mol fecl3

-
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa trường trung học phổ thông Chulặng Thoại Ngọc Hầu An Giang lần hai năm 2016 Mã đề 138
Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần một năm 2016 Mã đề 132
*