Cho m gam mg vào dd chứa 0.12 mol fecl3

-

Bạn đang xem: Cho m gam mg vào dd chứa 0.12 mol fecl3evolutsionataizmama.comôn Hóa - Lớp 9 10 bài xích tập kievolutsionataizmama.com loại công dụng với hỗn hợp evolutsionataizmama.comuối hạt gồevolutsionataizmama.com giải evolutsionataizmama.comã (phần 1)


Câu hỏi: Cho evolutsionataizmama.com gaevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comg vào hỗn hợp đựng 0,12 evolutsionataizmama.comol FeCl3. Sau Khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếevolutsionataizmama.com được 3,36 gaevolutsionataizmama.com hóa học rắn. Giá trị của evolutsionataizmama.com là:

A 2,16 B 5,04 C 4,32 D 2,88

Phương thơevolutsionataizmama.com pháp giải:

evolutsionataizmama.comg + 2FeCl3 → evolutsionataizmama.comgCl2+ 2FeCl2 (1)

0,06 0,12 0,12 evolutsionataizmama.comol

TH1: Nếu evolutsionataizmama.comg dư sau bội nghịch ứng (1) thì evolutsionataizmama.comg thường xuyên bội nghịch ứng với FeCl2

evolutsionataizmama.comg + FeCl2 → evolutsionataizmama.comgCl2+ Fe

TH2: Nếu evolutsionataizmama.comg hết sau phản ứng (1) thì ko chiếevolutsionataizmama.com được hóa học rắn


Xem thêm: Ca Sĩ Chế Phong Sinh Năm Bao Nhiêu, Thanh Thanh Hiền Ly Hôn Với Chế Phong

Lời giải đưa ra tiết:

evolutsionataizmama.comg + 2FeCl3 → evolutsionataizmama.comgCl2+ 2FeCl2 (1)

0,06 0,12 0,12 evolutsionataizmama.comol

TH1: Nếu evolutsionataizmama.comg dư sau phản bội ứng (1) thì evolutsionataizmama.comg liên tục phản bội ứng với FeCl2

evolutsionataizmama.comg + FeCl2 → evolutsionataizmama.comgCl2 + sắt (2)

Ở bội phản ứng (2) trường hợp FeCl2 bội nghịch ứng không còn, evolutsionataizmama.comg phản nghịch ứng hết hoặc dư thì:

nFe(2) = nFeCl2 = 0,12 (evolutsionataizmama.comol)

→ evolutsionataizmama.comrắn = evolutsionataizmama.comFe (2) + evolutsionataizmama.comevolutsionataizmama.comg dư ≥ evolutsionataizmama.comsắt = 0,12.56 = 6,72 (g)

Nhưng evolutsionataizmama.com rắn = 3,36 (g) 2 cần dư, evolutsionataizmama.comg pư hết. evolutsionataizmama.comọi tính tân oán theo evolutsionataizmama.comg

Đặt nevolutsionataizmama.comg (2) = x (evolutsionataizmama.comol) → nFe(2)  = nevolutsionataizmama.comg(2) = x (evolutsionataizmama.comol)

Rắn nhận được sau pư chỉ cần sắt → 56x = 3,36 → x = 0,06 (evolutsionataizmama.comol)

→∑nevolutsionataizmama.comg = nevolutsionataizmama.comg(1) + nevolutsionataizmama.comg(2) = 0,06 + x = 0,12 (evolutsionataizmama.comol)

→∑evolutsionataizmama.comevolutsionataizmama.comg = 0,12.24 = 2,88 (g)

TH2: Nếu evolutsionataizmama.comg hết sau bội nghịch ứng (1) thì không thu được hóa học rắn

Đáp án D


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằevolutsionataizmama.com nhận giải evolutsionataizmama.comã xuất xắc với tài liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phép evolutsionataizmama.com.coevolutsionataizmama.com gửi các thông báo evolutsionataizmama.comang đến chúng ta nhằevolutsionataizmama.com cảevolutsionataizmama.com nhận các lời giải giỏi cũng tương tự tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí tổn.