Cho m gam hỗn hợp cu và fe2o3

-

Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu, Fe2O3 vào hỗn hợp HCl, tiếp nối phản nghịch ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y đựng 2 hóa học chảy cùng còn sót lại 0,2m gam hóa học rắn không chảy. Tách dồn phần không tung, mang đến hỗn hợp AgNO3 dư vào hỗn hợp Y nhận được 43,08g kết tủa. Giá trị của m là :


*

*

*

Thi online trên ứng dụng evolutsionataizmama.com. Tải ngay!

Đáp án A

Đặt nFe2O3 (X) = x mol

Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2

Dung dịch Y chứa 2 hóa học tan là CuCl2 x mol cùng FeCl2 2x mol. Chất rắn chưa tan tất cả cân nặng 0,2m là Cu.Quý khách hàng đang xem: Cho m gam hỗn hợp cu và fe2o3

nCl = 2x + 4x = 6x mol

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag

2x -> 2x

Ag+ + Cl- -> AgCl

6x -> 6x

=> mkết tủa = 2x.108 + 6x.143,5 = 43,8 => x = 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng: mrắn = mCu = m – 160x – 64x = 0,2m

=> m = 11,2g


*

*

Cho 5,6g tất cả hổn hợp X bao gồm Mg, MgO có tỉ trọng mol tương ứng là 5 : 4 tung trọn vẹn trong dung dịch các thành phần hỗn hợp đựng HCl với KNO3. Sau phản ứng nhận được 0,224 lít khí N2O (đktc) với hỗn hợp Y chỉ chứa muối bột clorua. Biết các phản bội ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối hạt. Gía trị của m là:

Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp có Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO cùng CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 cùng NaNO3, chiếm được dung dịch X chỉ chứa muối sunfat dung hòa của sắt kẽm kim loại, tất cả hổn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O và 0,02 mol NO. Cho X bội phản ứng cùng với dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được 89,15 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung trong bầu không khí mang đến trọng lượng ko đổi, chiếm được 84,386 gam chất rắn. Nồng độ Xác Suất của FeSO4 trong X có mức giá trị sớm nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

Cho tất cả hổn hợp gồm 0,04 mol Al với 0,35 mol sắt chức năng cùng với dung dịch cất tất cả hổn hợp gồm Cu(NO3)2 và H2SO4, chiếm được 2,24 lít ( đktc) hỗn hợp nhị khí ( gồm NO cùng H2), hỗn hợp đựng m gam muối hạt và 10, 04 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại ( trong số ấy kim loại táo bạo hơn chỉ chiếm 80,88% khối hận lượng). Giá trị của m là

Hòa chảy hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X có Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 đề nghị cần sử dụng không còn 430ml dung dịch H2SO4 1M chiếm được hỗn hợp Y (đktc) có 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ đựng những muối bột sunfat dung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối bột khan. Thành phần phần trăm của Al trong các thành phần hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:

Hòa tung không còn 31,12 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg, sắt, Fe3O4, FeCO3 vào hỗn hợp các thành phần hỗn hợp đựng H2SO4 với KNO3. Sau bội nghịch ứng thu được 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2; NO; NO2; H2) có tỉ kân hận hơi so với H2 là 14,6 cùng dung dịch Z chỉ đựng các muối hạt trung hòa với tổng khối lượng là m gam. Cho BaCl2 dư vào Z thấy xuất hiện thêm 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt không giống, mang đến NaOH dư vào Z thì thấy có 1,085 mol NaOH phản nghịch ứng đôi khi lộ diện 42,9 gam kết tủa với 0,56 lkhông nhiều khí (đktc) bay ra. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cho những đánh giá sau:

(a) Giá trị của m là 82,285 gam.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp cu và fe2o3

(b) Số mol của KNO3 trong hỗn hợp ban đầu là 0,225 mol.

(c) Phần trăm cân nặng của FeCO3 trong X là 18,638%.

(d) Số mol của Fe3O4 vào X là 0,05 mol.

(e) Số mol Mg vào X là 0,15 mol

Số nhận định và đánh giá đúng là:

B.

Xem thêm:

1

C. 3

D. 2

Bình luận

Bình luận Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa đào tạo tại evolutsionataizmama.com

Liên kết Thông tin evolutsionataizmama.com Tải ứng dụng

Đăng ký

Với Google Với Facebook

Hoặc

Đăng ký

quý khách hàng sẽ có tài năng khoản? Đăng nhập

evolutsionataizmama.com

Bằng cách đăng ký, chúng ta gật đầu với Điều khoản sử dụng cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.

Đăng nhập

Với Google Với Facebook

Hoặc

Đăng nhập Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký

evolutsionataizmama.com

Bằng biện pháp đăng ký, các bạn chấp nhận cùng với Điều khoản áp dụng cùng Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.

Quên mật khẩu

Nhập can hệ gmail chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký

evolutsionataizmama.com

Bằng biện pháp ĐK, chúng ta gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng cùng Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.

Quý khách hàng vui mừng còn lại công bố sẽ được TƯ VẤN THÊM Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Gửi email.com evolutsionataizmama.com Chulặng mục: Tổng hợp