Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2 có tỉ khối so với h2 bằng 4 25

-

Cho tất cả hổn hợp X tất cả etilen với H2 gồm tỉ khối so với H2 bởi 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất làm phản ứng 75%) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ khối hận của Y so với H2 (những thể tích đo ở thuộc điều kiện) là


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2 có tỉ khối so với h2 bằng 4 25

+) Giả sử rước 1 mol hỗn hợp X. gọi nC2H4 = x mol; nH2 = y mol => PT(1)

+) (ar M_X = frac28x + 2yx + y ) => PT(2)

+) công suất bội nghịch ứng tính theo hóa học hết (Khi coi H = 100%)

+) nC2H4 làm phản ứng = nhỗn hợp khí sút => nY 

+) Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,ar M_Y = fracn_X.ar M_Xn_Y)


Giả sử rước 1 mol hỗn hợp X. gọi nC2H4 = x mol; nH2 = y mol

=> x + y = 1 (1)

(ar M_X = frac28x + 2yx + y = 4,25.2) (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,25 mol; y = 0,75 mol

C2H4 + H2 → C2H6

=> công suất phản ứng tính theo C2H4

=> nC2H4 bội nghịch ứng = ncác thành phần hỗn hợp khí bớt = 0,25.0,75 = 0,1875 mol

=> nY = 1 – 0,1875 = 0,8125 mol

Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,ar M_Y = fracn_X.ar M_Xn_Y = frac1.8,50,8125 = 10,46,, = > ,,d_Y/H_2 = 5,23)


Đáp án đề nghị lựa chọn là: a


*


+ Đề bài xích hỏi tỉ kăn năn của Y đối với H2 => quên không phân chia 2 lựa chọn nhầm D

+ Xét hiệu suất bội phản ứng tính theo hóa học có tỉ trọng số mol nhỏ tuổi rộng. Tính nhầm bội nghịch ứng theo H2 => chọn nhầm B

+ Với hầu như bài bác toán thù chỉ bao gồm tỉ trọng thể tích, tỉ lệ cân nặng cơ mà không có số mol, ta rất có thể giả sử mang 1 mol hỗn hợp thuở đầu nhằm thuận tiện tính toán


...

các bài tập luyện tất cả liên quan


bài tập bội phản ứng cùng của anken Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Áp dụng luật lệ Mac-cốp-nhi-cốp vào trường thích hợp như thế nào dưới đây ?


Lúc mang lại but-1-en công dụng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp thành phầm làm sao sau đó là thành phầm thiết yếu ?


Anken C4H8 tất cả từng nào đồng phân lúc tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất?


Cho các chất: xicloburã, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy có các hóa học sau khoản thời gian làm phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho và một thành phầm là:


Cho hỗn hợp toàn bộ những đồng phân mạch hsống của C4H8 công dụng cùng với H2O (H+, to) thu được về tối nhiều từng nào sản phẩm cộng ?


Anken phù hợp nhằm pha trộn ancol (CH3CH2)3C-OH là


Có nhì ống nghiệm, mỗi ống đựng 1 ml hỗn hợp brom nội địa bao gồm màu sắc tiến thưởng nphân tử. Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan và ống vật dụng nhị 1 ml hex-1-en. Lắc đầy đủ cả nhị ống nghiệm, tiếp nối để lặng nhị ống thử trong vài phút. Hiện tượng quan tiền sát được là:


Xem thêm:

Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etung với etilen (đktc) đi chậm rãi qua qua hỗn hợp brom dư. Sau làm phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen vào các thành phần hỗn hợp theo lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu vừa đủ hỗn hợp chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol tuyệt nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là:


Một tất cả hổn hợp X bao gồm ankan A và một anken B bao gồm thuộc số nguyên tử C cùng phần đa ngơi nghỉ thể khí làm việc đktc. Cho tất cả hổn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn trọng lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. CTPT A, B cùng nhân tố % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là


Cho hiđrocacbon X phản bội ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (đựng 74,08% Br về kăn năn lượng). Lúc X bội phản ứng với HBr thì nhận được hai sản phẩm hữu cơ khác biệt. Tên Điện thoại tư vấn của X là:


Hỗn hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tục. Đốt cháy trọn vẹn V lít A nhận được 13,44 lít CO2 ở đktc. Mặt khác A làm mất đi color vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken cùng Phần Trăm thể tích khớp ứng là


Hỗn hợp khí X bao gồm một ankan và 1 anken. Cho 1,68 lit khí X cho qua dung dịch brom làm mất màu hoàn toản dung dịch đựng brom thấy còn sót lại 1,12 lit khí. Mặt không giống trường hợp đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit khí X rồi đến sản phẩm cháy trải qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư chiếm được 12,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của những hiđrocacbon lần lượt là:


Một tất cả hổn hợp A có một anken X và một ankan Y tất cả thuộc số nguim tử cacbon trong phân tử và cùng số mol. Cho m gam tất cả hổn hợp A làm mất color đầy đủ 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp bên trên thu được 0,6 mol CO2. X cùng Y gồm bí quyết phân tử là:


Trộn 1 mol anken X với 1,6 mol H2 rồi dẫn các thành phần hỗn hợp qua Ni nung nóng chiếm được hỗn hợp Y. Dẫn hỗn hợp Y vào brom dư thấy tất cả 0,2 mol Br2 đã phản ứng. Hiệu suất bội phản ứng hiđro hóa là


Hỗn thích hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 có tỉ khối so với H2 và 9,25. Cho 22,4 lkhông nhiều X (đktc) vào bình kín có sẵn không nhiều bột Ni. Đun nóng bình một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ kăn năn so với H2 bởi 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm etilen với H2có tỉ khối hận so với H2bởi 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất phản ứng 75%) nhận được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ kân hận của Y đối với H2(các thể tích đo ngơi nghỉ thuộc điều kiện) là


Cho H2cùng 1 olefin hoàn toàn có thể tích cân nhau qua niken làm cho nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ kăn năn hơi của A đối vớiH2 là 23,2. Hiệu suất phản bội ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là


Hỗn thích hợp khí X tất cả H2cùng C2H4có tỉ khối hận đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung lạnh, thu được các thành phần hỗn hợp khí Ygồm tỉ kân hận đối với He là 5. Hiệu suất của phản nghịch ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu tạo anken nghỉ ngơi thể khí (đkt) bằng lòng điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo ra thành hỗn hợp bao gồm ba ancol là


Hỗn vừa lòng khí X tất cả H2 cùng một anken có công dụng cùng HBr cho sản phẩm cơ học tuyệt nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun lạnh X gồm xúc tác Ni, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y ko làm mất đi màu nước brom; tỉ kân hận của Y đối với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom tạo ra sản vật có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X với quý hiếm m lần lượt là


*

Cơ quan tiền chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp hình thức social trực tuyến số 240/GP.. – BTTTT vị Sở Thông tin cùng Truyền thông.