Cho hình chóp tứ giác đều sabcd

-

Cho hình chóp tứ giác phần đa (S.ABCD) tất cả cạnh đáy bởi (a,,,,left( a > 0 ight).) Các điểm (M,,,N,,,P) thứu tự là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) Mặt phẳng (left( MNP ight)) giảm hình chóp theo một tiết diện gồm diện tích bằng:


- Xác định thiết diện của hình chóp Khi giảm vày khía cạnh phẳng (left( MNP ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều sabcd

- Nhận dạng tiết diện cùng tính diện tích S.


*

Call (Q) là trung điểm của (SD,.)

Tam giác (SAD) tất cả (M,,,Q) theo lần lượt là trung điểm của (SA,,,SD) suy ra (MQ)//(AD,.)

Tam giác (SBC) bao gồm (N,,,P) theo lần lượt là trung điểm của (SB,,,SC) suy ra (NP)//(BC,.)

Mặt không giống (AD//BC) suy ra (MQ)//(NP) và (MQ = NP,, Rightarrow ,,MNPQ) là hình vuông vắn.

Xem thêm: Diễn Viên Văn Phượng - Suýt Bị Đuối Nước Khi Đóng Phim

khi đó (M,,,N,,,P,,,Q) đồng phẳng ( Rightarrow ,,left( MNP ight)) giảm (SD) trên (Q,) cùng (MNPQ) là thiết diện của hình chóp (S.ABCD) cùng với (mp,,left( MNP ight).)

Lại bao gồm (dfracNPBC = dfrac12 Rightarrow dfracS_MNPQS_ABCD = left( dfrac12 ight)^2 = dfrac14).

Vậy diện tích hình vuông (MNPQ) là (S_MNPQ = dfracS_ABCD4 = dfraca^24.)


Đáp án yêu cầu lựa chọn là: c


...

Những bài tập có liên quan


Bài toán thù tìm giao điểm của mặt đường trực tiếp cùng mặt phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số phần tử của tập đúng theo các điểm phổ biến của một đường trực tiếp và một phương diện phẳng bắt buộc là:


Giả sử $M$ là giao của đường thẳng $a$ và khía cạnh phẳng $left( P.. ight)$. Khẳng định làm sao tiếp sau đây sai?


Giả sử $M$ là giao của con đường trực tiếp $a$ và mặt phẳng $left( Phường. ight)$. Khẳng định nào sau đây đúng?


Hai mặt phẳng $left( altrộn ight)$ cùng $left( eta ight)$ giảm nhau theo giao tuyến là con đường trực tiếp $d$. Hai đường thẳng $a,b$ theo lần lượt phía bên trong $left( altrộn ight),left( eta ight)$ với phần đông cắt mặt đường trực tiếp $d$. Khẳng định làm sao tiếp sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$. $M,N$ theo thứ tự nằm trên 2 cạnh $SA,SB$ thế nào cho $MN$ không tuy nhiên tuy nhiên cùng với $AB$. Lúc đó giao điểm của $MN$ với khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ là:


Cho tđọng diện (ABCD,.) Hotline (M,,,N) thứu tự là trung điểm những cạnh (AB) và (AC,) (E) là vấn đề trên cạnh (CD) với (ED = 3EC.) Thiết diện tạo nên bởi phương diện phẳng (left( MNE ight)) cùng tứ đọng diện (ABCD) là:


Cho đường thẳng $d$ và mặt phẳng $left( alpha ight)$ . Một mặt phẳng $left( eta ight)$ chứa $d$ cùng giảm $left( alpha ight)$ theo giao tuyến đường là mặt đường trực tiếp $d"$ . Giao điểm của $d$ với $d"$ là $A$ . Khẳng định như thế nào sau đó là sai?


Cho khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ cùng nhì điểm $D,E$ ở mẫu mã phẳng $left( ABC ight)$ . Một con đường thẳng $a$ bên trong khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ . Khẳng định làm sao tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ , lòng là hình thang, lòng mập $AB$ , hotline $O$ là giao của $AC$ cùng với $BD$ . $M$ là trung điểm $SC$ . Giao điểm của con đường thẳng $AM$ với $mpleft( SBD ight)$ là:


Cho mặt đường thẳng $a$ cùng khía cạnh phẳng $(P)$ không chứa $a.$ Hai đường trực tiếp $b$ với $c$ thuộc nằm trong mặt phẳng $(P) $ và cùng giảm đường trực tiếp $a.$ Khả năng như thế nào sau đây tất yêu xảy ra?


Cho tứ đọng diện $ABCD. $ Trên cạnh $AB, AC$ rước các điểm $M, N$ thế nào cho $MN$ cắt $BC$ tại $E$ cùng $O$ là vấn đề bất kể vào tam giác $BCD$ và ko nằm trong các cạnh của tam giác $BCD$. tóm lại như thế nào tiếp sau đây đúng ?

(I) Giao điểm của $(OMN) $ cùng $BC $ là vấn đề $E.$

(II) Giao điểm của $(OMN) $ với $BD$ là giao điểm của $BD$ và $ OE.$

(III) Giao điểm của $(OMN)$ với $CD$ là giao điểm của $CD$ và $ON.$


call $M $ là giao điểm của mặt đường thẳng $a$ với phương diện phẳng $(P).$ Khẳng định nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC.$ $M, N$ theo lần lượt là trung điểm $SA, AB.$ $P$ nằm ở cạnh $BC$ làm sao cho $BP = 2PC.$ Giao điểm $I$ của $SC$ và $(MNP)$ là:


Cho tứ đọng diện (ABCD). Gọi (E, m F, m G) là những điểm lần lượt trực thuộc các cạnh (AB, m AC, m BD) làm thế nào cho (EF) cắt (BC) trên (I), (EG) giảm (AD) trên (H). Ba đường thẳng như thế nào sau đây đồng quy?


Cho tứ diện $SABC.$ Trên những cạnh $SA, SB$ cùng $SC$ lấy các điểm $D, E$ với $F$ làm thế nào cho $DE$ cắt $AB$ tại $I, EF$ cắt $BC$ trên $J, FD$ cắt $AC $ trên $K.$ Chọn xác minh sai?


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD $ là một tứ giác ($AB$ không song tuy vậy cùng với $CD$). Call $M$ là trung điểm của $SD, N$ là vấn đề vị trí cạnh $SB$ sao cho $SN = 2NB,$ $O$ là giao điểm của $AC$ với $BD.$ Giao điểm của $MN$ với $(ABCD) $ là điểm $K.$ Hãy chọn cách xác minh điểm $K$ đúng tốt nhất trong bốn phương án sau:


Cho hình bình hành $ABCD$ phía trong khía cạnh phẳng $(P)$ và một điểm $S$ ở hình dáng phẳng $(P).$ gọi $M$ là điểm nằm trong lòng $S$ với $A; N$ là điểm nằm trong lòng $S$ và $B;$ giao điểm của hai tuyến phố thẳng $AC$ với $BD$ là $O;$ giao điểm của hai đường thẳng $CM$ với $SO$ là $I;$ giao điểm của hai đường thẳng $NI$ với $SD$ là $J.$ Tìm giao điểm của $mp(CMN)$ với mặt đường trực tiếp $SO$ là:


Cho tđọng diện $ABCD.$ call $M, N$ thứu tự là trung điểm của các cạnh $AD $ và $ BC, G$ là trung tâm tam giác $BCD.$ khi kia giao điểm của mặt đường thẳng $MG$ và $mp(ABC)$ là:


Cho hình chóp tứ giác rất nhiều (S.ABCD) tất cả cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 ight).) Các điểm (M,,,N,,,P) lần lượt là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) Mặt phẳng (left( MNP ight)) giảm hình chóp theo một thiết diện bao gồm diện tích S bằng:


Cho hình chóp $S.ABCD $ bao gồm $M, N$ lần lượt nằm tại những cạnh $SC, BC.$ điện thoại tư vấn $P$ là giao điểm của $SD$ cùng với mặt phẳng $(AMN).$ $L$ là giao $AN$ với $BD.$ $K$ là giao $AM$ cùng $LPhường.$ Khẳng định như thế nào sau đây đúng?


Cho tứ diện (ABCD). Call (M,,N)theo thứ tự là trung điểm của những cạnh (AB), (CD). (G)là trung điểm của (MN), (I)là giao điểm của con đường thẳng (AG)cùng phương diện phẳng (left( BCD ight)). Tính tỉ số (dfracGIGA)?


*

Cơ quan lại chủ quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Sở Thông tin và Truyền thông.