Cho hình chóp tứ giác đều s abcd có cạnh đáy bằng a

-

Cắt một khối trụ vày một khía cạnh phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD bao gồm cạnh AB và cạnh CD vị trí nhị lòng của kân hận trụ. Biết BD= a2, DAC^=60⁰. Tính thể tích kân hận trụ.

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều s abcd có cạnh đáy bằng a


Cho hình thang ABCD vuông tại A với D, AD=CD=a, AB=2a. Quay hình thang ABCD quanh con đường trực tiếp CD. Tính thể tích khối hận tròn xoay chiếm được.


Cho một hình nón (N) đỉnh S bao gồm chiều cao bằng 8 centimet, nửa đường kính lòng bởi 6 cm. Cắt hình nón đang mang lại bởi vì một phương diện phẳng tuy vậy tuy vậy cùng với khía cạnh phẳng cất đáy được một hình nón(N1) đỉnh S bao gồm mặt đường sinc bằng 4 cm. Tính thể tích của khối hận nón (N1).


Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. A"B"C"D" bao gồm lòng là hình vuông cạnh a cùng lân cận bởi 2a. Tính diện tích bao quanh Sxqcủa hình nón bao gồm đỉnh là vai trung phong O của hình vuông A"B"C"D" và đáy là hình tròn trụ nội tiếp hình vuông vắn ABCD.

Xem thêm: Dẫn Từ Từ 3.36 Lít Hỗn Hợp Etilen Và Propilen, Dẫn Từ Từ 3


Tam giác ABC vuông cân đỉnh A bao gồm cạnh huyền là 2. Quay hình tam giác ABC quanh trục BC thì được một kăn năn tròn xoay hoàn toàn có thể tích là


Cho tam giác ABC vuông trên A, AH vuông góc cùng với BC trên H, HB=3,6 centimet, HC=6,4 cm. Quay miền tam giác ABC quanh con đường thẳng AH ta chiếm được kân hận nón hoàn toàn có thể tích bởi bao nhiêu?


Một kân hận trụ có thể tích bởi 25π. Nếu chiều cao kăn năn trụ tăng thêm năm lần cùng không thay đổi bán kính lòng thì kăn năn trụ new có diện tích S xung quanh bằng 25π. Bán kính lòng của khối trụ ban sơ là


Xét hình tròn trụ (T) bao gồm nửa đường kính R, chiều cao h thỏa R =2h3; (N) là hình nón tất cả nửa đường kính lòng R với chiều cao gấp đôi chiều cao của (T). call S1 và S2 lần lượt là diện tích S bao quanh của (T) với (N). lúc đó S1S2bằng


Cho hình lập phương thơm ABCD. A"B"C"D" gồm cạnh lòng bởi a cùng với O cùng O" theo thứ tự là trung ương của hình vuông ABCD và A"B"C"D". Call (T) là hình trụ tròn luân chuyển trên thành lúc con quay hình chữ nhật AA"C"C quanh trục OO". Thể tích của kân hận trụ (T) bằng


Một hình nón có chiều cao h=3, nửa đường kính đáy r=5. Mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón mà lại không trải qua trục của hình nón giảm hình nón theo một tiết diện là 1 tam giác cân bao gồm độ dài cạnh lòng bằng 8. Tính diện tích S của tiết diện.


Cho hình chóp tđọng giác hồ hết S.ABCD tất cả cạnh lòng bởi a, góc giữa lân cận SA và dưới mặt đáy bằng 30⁰. Tính diện tích S xung quanh Sxqcủa hình trụ có một con đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD cùng độ cao bằng độ cao của hình chóp S.ABCD.


Một kân hận nón gồm đường sinch bằng 2a và mặc tích bao phủ của khía cạnh nón bằng πa2. Tính thể tích của kăn năn nón đang mang lại.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam