Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a cạnh bên sa vuông góc với đáy

-
*

Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng là hình vuông vắn cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, lân cận SC tạo nên cùng với khía cạnh phẳng (SAB) một góc300.Thế tích khối chóp kia bằng

A.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a cạnh bên sa vuông góc với đáy

3a33

B.2a3

C.a3

D.2a33


*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD có lòng là hình chữ nhật vớiAB=a, BC=a3. Cạnh mặt SA vuông góc cùng với lòng và mặt đường trực tiếp SC tạo thành với phương diện phẳngSABmột góc30°. Tính thể tích V của kăn năn chóp S.ABCD theo a.

A.V =26a33

B.V=2a33

C.V=3a3

D.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Bb Trần Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Hài Bb Trần

V=3a33


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông vắn bao gồm cạnh bằng a. Cạnh SA vuông góc cùng với mặt phẳng lòng (ABCD), SA=a3. Góc sinh sản cùng với phương diện phẳng (SAB) cùng (SCD) bằng

A. 300

B. 600

C. 900

D. 450


Cho hình chópS.ABCDgồm lòng là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với dưới đáy, SDsinh sản với khía cạnh phẳng (SAB)một góc bằng30°. Thể tích kăn năn chóp đã mang lại bằng

A.3a3

B. 3a33

C. 6a33

D. 6a318


Cho hình chóp S.ABCD tất cả lòng là hình vuông, ở kề bên SA vuông góc với lòng. BiếtSC=a7cùng khía cạnh phẳng (SDC) tạo cùng với khía cạnh phẳng (ABCD) một góc 30° . Tính thể tích kăn năn chóp S.ABCD .

A.3a3

B.a3

C.a33

D.a36


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng là hình vuông vắn cạnh a, lân cận SA vuông góc cùng với góc phương diện phẳng đáy, biết SB = a3. lúc kia diện tích mặt cầu trung khu A và xúc tiếp với mặt phẳng (SBD) là

A.8πa215

B.24πa25

C.8πa25

D.8πa2


Cho kăn năn chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc cùng với khía cạnh phẳng đáy cùng ở kề bên SB tạo cùng với lòng một góc45o. Thể tích khối hận chóp S.ABCD bằng

A.a323

B.a326

C.a33

D.a3


Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là một trong những hình vuông cạnh a. Các khía cạnh phẳng (SAB) với (SAD) cùng vuông góc cùng với khía cạnh phẳng đáy, cạnh SC sản xuất với mặt phẳng lòng một góc60°. Thể tích của khối hận chóp vẫn mang đến bằng:

A.a365

B.a363

C.a364

D.a369


Cho hình chóp S.ABCD tất cả lòng là hình vuông cạnh cạnh22mặt SA vuông góc cùng với mặt phẳng đáy cùng SA = 3Mặt phẳng qua A cùng vuông góc cùng với SC giảm cạnh SB, SC, SD thứu tự tại những điểm M, N, Phường. Thể tích V của kăn năn cầu nước ngoài tiếp tứ diện CMNP

A.V=125π6

B.V=32π3

C.V=108π3

D.V=642π3


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, phương diện mặt SAB là tam giác cân trên S với phía bên trong khía cạnh phẳng vuông góc với đáy. Góc thân mặt đường trực tiếp SC và mặt phẳng lòng bởi Thể tích khối chóp S.ABCD bằng