Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại b sa vuông góc (abc)

-

Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, $SA$ vuông góc với lòng. điện thoại tư vấn $H, m K$ theo thứ tự là hình chiếu của $A$ bên trên $SB$, $SC$ cùng $I$ là giao điểm của $HK$ cùng với mặt phẳng $left( ABC ight)$. Khẳng định làm sao dưới đây sai?


Ta gồm $left{ eginarraylBC ot AB\SA ot BCendarray ight. Rightarrow BC ot left( SAB ight) Rightarrow BC ot AH$. Do kia A đúng.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại b sa vuông góc (abc)

Lại tất cả $AH ot SB$. Từ đó suy ra $AH ot left( SBC ight) Rightarrow AH ot SC$. $left( 1 ight)$

Lại gồm theo giả thiết $SC ot AK$. $left( 2 ight)$

Từ $left( 1 ight)$ cùng $left( 2 ight)$, suy ra $SC ot left( AHK ight) Rightarrow left( SBC ight) ot left( AHK ight)$. Do kia B đúng.

Ta có $left{ eginarraylSC ot left( AHK ight)\AI subset left( AHK ight)endarray ight. Rightarrow SC ot AI$. Do đó C đúng.

Dùng cách thức đào thải thì D là giải đáp không nên.


*

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: d


...

Xem thêm: Câu 12Pp2318: Số Thí Nghiệm Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa Trong, Số Thí Nghiệm Có Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa


bài tập có liên quan


Hai khía cạnh phẳng vuông góc Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho nhị khía cạnh phẳng $left( P ight)$ với $left( Q ight)$ tuy nhiên tuy nhiên với nhau với một điểm $M$ ko trực thuộc $left( P ight)$ với $left( Q ight)$. Qua $M$ có từng nào mặt phẳng vuông góc cùng với $left( P ight)$ và $left( Q ight)$?


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?


Cho tứ diện (ABCD) gồm (AB,AC,AD) đôi một vuông góc. Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:


Cho hình vỏ hộp đứng (ABCD.A"B"C"D’) . Xét toàn bộ những hình bình hành có đỉnh là đỉnh của hình hộp kia. Hỏi tất cả từng nào hình bình hành mà mặt phẳng chứa nó vuông góc với phương diện phẳng đáy ( (ABCD)) ?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm (SA ot left( ABC ight),) tam giác (ABC) vuông tại (B), Kết luận nào dưới đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông cân tại $B$, $SA$ vuông góc với lòng. Call $M$ là trung điểm $AC$. Khẳng định như thế nào dưới đây sai?


Cho tứ đọng diện $SABC$ có $SBC$ và $ABC$ phía bên trong nhì mặt phẳng vuông góc cùng nhau. Tam giác $SBC$ phần nhiều, tam giác $ABC$ vuông tại $A$. gọi $H$, $I$ theo thứ tự là trung điểm của $BC$ và $AB$. Khẳng định như thế nào tiếp sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $C$, phương diện bên $SAC$ là tam giác những với nằm trong mặt phẳng vuông góc với lòng. gọi $I$ là trung điểm của $SC$. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong số mệnh đề sau?

$left( I ight):AI ot SC$

$left( II ight):,,left( SBC ight) ot left( SAC ight)$

$left( III ight):,,AI ot BC$

$left( IV ight):,,left( ABI ight) ot left( SBC ight)$


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả lòng $ABC$ là tam giác vuông trên $B$, $SA$ vuông góc với đáy. hotline $H, m K$ lần lượt là hình chiếu của $A$ bên trên $SB$, $SC$ cùng $I$ là giao điểm của $HK$ cùng với phương diện phẳng $left( ABC ight)$. Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Cho tam giác rất nhiều $ABC$ cạnh $a$. Hotline $D$ là vấn đề đối xứng với $A$ qua $BC$. Trên đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ trên $D$ đem điểm $S$ sao để cho $SD = dfracasqrt 6 2$. Gọi $I$ là trung điểm $BC$; kẻ $IH$ vuông góc $SA$ $left( H in SA ight)$. Khẳng định như thế nào sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả lòng $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ cùng $D$, lòng mập $AB$; sát bên $SA$ vuông góc cùng với đáy. call $Q$ là vấn đề trên cạnh $SA$ với $Q e A,$ $Q e S$; $M$ là điểm bên trên đoạn $AD$ với $M e A$. Mặt phẳng $left( alpha ight)$ qua $QM$ và vuông góc với phương diện phẳng $left( SAD ight)$. Thiết diện tạo nên do $left( alpha ight)$ với hình chóp sẽ mang đến là:


Cho hình chóp phần lớn $S.ABC$. Mặt phẳng $left( altrộn ight)$ qua $A$, song song với $BC$ cùng vuông góc cùng với phương diện phẳng $left( SBC ight)$. Thiết diện sản xuất vị $left( altrộn ight)$ cùng với hình chóp sẽ mang đến là:


Cho hình chóp hầu hết $S.ABCD$. Mặt phẳng $left( altrộn ight)$ qua $AB$ và vuông góc cùng với phương diện phẳng $left( SCD ight)$. Thiết diện chế tạo ra do $left( alpha ight)$ cùng với hình chóp đã cho là:


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ với $D$, $AB = 2a, m AD = DC = a$; bên cạnh $SA = a$ cùng vuông góc với đáy. Mặt phẳng $left( altrộn ight)$ qua $SD$ với vuông góc cùng với phương diện phẳng $left( SAC ight)$. Tính diện tích S $S$ của thiết diện tạo thành vì $left( alpha ight)$ với hình chóp đang đến.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật trung khu $O$ với $AB = a,$ $AD = 2a.$ Cạnh bên $SA = a$ cùng vuông góc cùng với đáy. call $left( alpha ight)$ là mặt phẳng qua $SO$ và vuông góc với $left( SAD ight).$ Tính diện tích S $S$ của tiết diện tạo thành do $left( altrộn ight)$ và hình chóp đang cho.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a.$ Tam giác $SAB$ phần đông với phía bên trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Góc thân con đường trực tiếp $SD$ với mặt phẳng $left( ABCD ight)$ bởi $30^0.$ Tính diện tích hình chữ nhật $ABCD.$


Cho hình chóp tam giác phần đông $S.ABC$ đỉnh $S,$ có độ dài cạnh lòng bởi $a$ cùng sát bên bởi (dfracasqrt 3 2). Điện thoại tư vấn $M$ cùng $N$ theo lần lượt là trung điểm của những cạnh $SB$ với $SC.$ Tính theo $a$ diện tích S tam giác $AMN,$ biết rằng phương diện phẳng $left( AMN ight)$ vuông góc cùng với phương diện phẳng $left( SBC ight).$


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A,,,,AB = a.$ Tam giác $SAB$ các và bên trong mặt phẳng vuông góc cùng với lòng. Đường thẳng $BC$ sản xuất với phương diện phẳng $left( SAC ight)$ góc $30^0.$ Tính diện tích S tam giác $ABC.$


Cho hình chóp $S.ABC$ có lòng $widehat BAC = 90^0,,,,BC = 2a,,,,widehat ACB = 30^0.$ Mặt phẳng $left( SAB ight)$ vuông góc cùng với mặt phẳng $left( ABC ight).$ Biết rằng tam giác $SAB$ cân nặng tại $S$ và tam giác $SBC$ vuông trên $S.$ Tính diện tích tam giác $SAB.$


Hình lăng trụ đứng gồm đáy là hình chữ nhật gồm bao nhiêu khía cạnh là hình chữ nhật ?


Cho hình lăng trụ tam giác số đông ABC.A’B’C’, Call G là giữa trung tâm tam giác ABC. (tìm hiểu thêm hình vẽ). Khẳng định làm sao sau đó là sai?

*


*

Cơ quan lại công ty quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Sở Thông tin cùng Truyền thông.